Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Katedra Antropologii Społeczno-Kulturowej

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Zbigniew Libera

Zespół

Dr hab. Marcin Brocki

Dr Marek Pawlak

Dr Anna Romanowicz

Dr Anna Szołucha

Dr Magdalena Sztandara

Opis działalności

Katedra Antropologii Społeczno-Kulturowej zajmuje się badaniem jednostek, grup i społeczeństw w różnych kontekstach społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych. W pracy etnograficznej i teoretycznej koncentrujemy się na życiu codziennym, znaczeniach, procesach, doświadczeniach, praktykach i relacjach społecznych. Interesują nas sposoby, w jakie społeczności negocjują zmieniający się świat, reprodukują mechanizmy społeczne i treści kulturowe oraz wytwarzają nowe formy rozumienia i działania. W naszych badaniach zwracamy również uwagę na wzajemnie przenikające się relacje między strukturą a sprawczością, materialnością i niematerialnością, ludźmi i światem pozaludzkim. Istotnym kontekstem naszych prac są także rozważania metodologiczne, w ramach których odwołujemy się zarówno do klasycznych form obserwacji, uczestnictwa, refleksyjności, jak również współczesnych sposobów praktykowania etnografii opartych na współpracy, zażyłości i zaangażowaniu.

Jako nowa jednostka w strukturze UJ i IEiAK UJ nasza Katedra nie jest bezpośrednią spadkobierczynią jakiegokolwiek wcześniej istniejącego zakładu, natomiast skupia pracowników i pracowniczki o podobnym sposobie podejścia do przedmiotu i wizji celu badań współczesnej antropologii, choć reprezentujących różnorodne i szerokie zainteresowania badawcze. Prowadzimy więc badania w różnych częściach świata (Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Szwecja, Peru, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Indie, Zimbabwe, Islandia, Norwegia), analizując przy tym zróżnicowane lokalnie światy w ramach szerszych procesów globalnych. Nasze badania – obejmujące takie zjawiska i procesy, jak migracje, kryzysy, aktywizm, feminizm, etniczność i nacjonalizm, gender, klasa społeczna, rozwój międzynarodowy, relacje intymne, eksploracja kosmosu, wydobywanie surowców naturalnych – stanowią podstawę dla oferowanych przez nas programów nauczania w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej.

Pracownicy Katedry w ostatnich latach organizowali wiele wydarzeń naukowych o charakterze międzynarodowym, takich jak cykl konferencji Commission on Middle East IUAES w Krakowie (2015-2018), organizacja paneli dyskusyjnych oraz udział w konferencjach International Union of Anthropological and Ethnological Societies, European Association of Social Anthropologists, American Sociological Association, International Association for Southeast European Anthropology, International Convention of Asia Scholars, Society for the Anthropological Sciences.