Katedry

Katedra Współczesnych Praktyk Kulturowych

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Dariusz Czaja

Katedra Dziedzictwa i Teorii Muzealnictwa

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Janusz Barański

Katedra Antropologii Społeczno-Kulturowej

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Zbigniew Libera