Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

2009 Habilitacja, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UAM Poznań.

1998 Doktorat, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UAM Poznań.

1994 Magisterium. Katedra Etnologii Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski.

2012-2020 Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.

2014-2019 Sekretarz Komisji Antropologicznej PAU.

2016-2019 Członek Prezydium Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

2010-2011 Profesor w Katedra sociální a kulturní antropologie, Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

1998-2009 adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w Uniwersytecie Wrocławskim

Towarzystwa naukowe

1) Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

2) International Union of Ethnologists and Social Anthropologists (Commission on Theoretical Anthropology)

3) PAU – Komisja Antropologiczna (od 2011)

4) PAN – Zespół Antropologii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych (od 2012).

Rady redakcyjne/naukowe czasopism i serii wydawniczych

1) Rocznik Antropologii Historii

2) Journal of Urban Ethnology

3) seria Biblioteka Centrum Badań Antropologii Historii „Chronos Anthropos”

4) Ethnological Debates - Etnologické rozpravy

  • metodologia i teoria badań antropologicznych
  • semiotyka w badaniach antropologicznych
  • antropologia komunikacji i komunikacja międzykulturowa
  • dynamika relacji w obrębie społeczności lokalnych
  • oddolne doświadczenia procesów transformacji ustrojowych

W Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ prowadzę stałe wykłady dotyczące historii myśli antropologicznej oraz teorii badań antropologicznych: strukturalizmu i semiotyki. W ramach seminarium magisterskiego pod opieką mam co roku kilku studentów. Prowadzę również wykłady wprowadzające do antropologii kulturowej i etnologii dla studentów innych kierunków: historii, historii sztuki, archeologii. Prowadziłem również wykłady w kilku miejscach w Europie (m.in. Grecja, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Francja), ze szczególnym naciskiem na Czechy, gdzie przez rok (2010-2011) prowadziłem zajęcia z zakresu antropologii semiotycznej i antropologii Europy, ale także poza Europą, w Kenii czy w Chinach.

Grant MNiSW, pt: „Wisłok Wielki w perspektywie brytyjskiej i polskiej antropologii. Badania ponowne społeczności lokalnej." (2010-2011)

Wykonawca grantu NCN, Opus 6, numer UMO-2013/11/B/HS3/0395, tytuł grantu: Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki, wykonywany w Uniwersytecie Wrocławskim (2015-2019)

Surveys: Zimbabwe (2014; 2020 – w ramach projektu UNDP „Community Based Social Protection Organisations in Zimbabwe”), Etiopia (2016)

NPRH, umiędzynarodowienie 3a, 0241NPRH4/H3a/83/2016, tytuł grantu: „Tłumaczenie i publikacja wersji papierowej i elektornicznej książki "Antropologia i etnologia w czasie wojny. Działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit w świetle nowych materiałów źródłowych” (2016-2018).

Prace zwarte

2000 Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

2008 Antropologia. Literatura – dialog – przekład, Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2013 Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej. Problemy, dylematy, kontrowersje, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Redakcje tomów

2002 Clifford Geertz. Lokalna lektura, (współred. D. Wolska), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2006 Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, (współred. K. Górny, W. Kuligowski), Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2018 Anthropology as Social Critic: Its Public Role in the Globalized World (współred. P. Skalnik), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2019 Humanistyka i polityka. Czy wszystko jest polityczne? (współred. R. Kleśta-Nawrocki), Toruń

Artykuły

1) Predicaments of Public Anthropology, [w:] Cultivating Pathways of Creative Research: New Horizons of Transformative Practice and Collaborative Imagination, A. K. Giri (red.), Primus Books, New Delhi 2017, s. 269-282.

2) Hotentoci i Buszmeni – na marginesie uwag etnologicznych Romana Stopy, [w:] Pionierzy krakowskiej afrykanistyki. Pamięci Profesora Romana Stopy (1895-1995) w 120. rocznicę urodzin, R. Kłosowicz (red.), Kraków 2017, s. 67-81.

3) Engage in or be detached from public debate?, [w:] Anthropology as Social Critic: Its Public Role in the Globalized World (współred. P. Skalnik), Kraków 2018: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 21-34.

4) Relacje międzygrupowe na tle wielkiego projektu przemysłowego, na przykładzie rozbudowy Elektrowni Opole, „Prace Etnograficzne”, 2018, t. 46, nr 4, s. 67-87.

5) „Polityczne jest wszystko”?, [w:] Humanistyka i polityka. Czy wszystko jest polityczne? R. Kleśta-Nawrocki, M. Brocki (red.), Toruń 2019: Polskie Towarzystwo Historyczne, s.13-24.

6) A large industrial project and the dynamics of intergroup relations on the example of the expansion of the Opole Power Station, [w:] Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia, P. Skalnik (red.), Wrocław 2019, s. 155-178.

7) Public, engaged and activist. The dead-ends of contemporary anthropology, [in] Twilight Zone Anthropology. Voices from Poland, M. Buchowski (ed.), London 2019: Sean Kingston Publishing, pp. 119-136.

8) Marginalizacja teorii we współczesnej antropologii kulturowej, [w:] Teoria w humanistyce – humanistyka w teorii, A. Kola, J. Kowalewski (red.), Olsztyn 2019, s. 125-134.

9) Etnologia, [w:] Filozofia kultury. Dydaktyka Filozofii, S. Janeczek, A. Starościc (red.). 11, cz. 1, Lublin: s. 187-198.

10) Revival of local identity under political pressure. The case of German-minority in south-western Poland, (in:) Agency at Work: Ethnographies in/of Late Industrialism, M. Baer (ed.), Bern 2021: Peter Lang, pp. 77-94.

1) VI Kongres Afrykanistów Polskich, Warszawa, 2021; prezentacja: Oddolne systemy pomocy społecznej we współczesnym Zimbabwe

2) Jesienne Warsztaty Antropologiczne, Bytów, 2021; prezentacja: Zdygitalizowane natury jako reprezentacje „ja”

3) Ernest Gellner Legacy and Social Theory Today, Praga, 2021; dyskutant: Grażyna Kubica: Gellner's theory of nationalism, and the study of Silesianess

4) Virtual Conference of EASA's Europeanist Network (EuroNet) and History of Anthropology Network (HOAN) 21-22 July 2021, panel "Anthropological Encounters at the Margins of Europe"; prezentacja: Cracks in the “twilight zone anthropology” – debating contemporary Polish anthropology