Adres
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

Telefon
12 663-15-31
12 663-15-32

E-mail
etnologia@uj.edu.pl

Media
facebook
YouTube

Zeszyty Naukowe UJ
Prace Etnograficzne

Czasopismo studenckie
Szok kulturowy

Blogi antropologiczne
Etnolog na wagarach
Headnotes, Jottings & Fieldnotes
Życiorysy Nowej Huty

Studenci IEiAK UJ
Koło Etnologów UJ

Projekty badawcze
Józef Kuraś "Ogień"
IDO
HERILIGION

Aktualne informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

Komunikat Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z COVID-19

Zarządzenie nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku

Komunikat Dziekana w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz organizacji sesji egzaminacyjnych w letnim semestrze roku 2019/20