Adres
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

Telefon
12 663-15-31
12 663-15-32

E-mail
etnologia@uj.edu.pl

Media
facebook
YouTube

Zeszyty Naukowe UJ
Prace Etnograficzne

Czasopismo studenckie
Szok kulturowy

Blogi antropologiczne
Etnolog na wagarach
Headnotes, Jottings & Fieldnotes
Życiorysy Nowej Huty
(Nie)udane starzenie w przestrzeni miejskiej

Studenci IEiAK UJ
Koło Etnologów UJ

Rekrutacja - stypendium do programu doktorskiego SDNH Nauki o kulturze i religii w ramach grantu NCN dr Anny Romanowicz

https://human.phd.uj.edu.pl

**

CfA - scholarship in the JUDSH Ph.D. program Culture and Religion Studies (Polish National Science Centre grant, PI: dr Anna Romanowicz)

https://human.phd.uj.edu.pl