Address
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

Phone
+48 12 663-15-31
+48 12 663-15-32

Fax
+48 12 663-15-31

E-mail
etnologia@uj.edu.pl

Rekrutacja - stypendium do programu doktorskiego SDNH Nauki o kulturze i religii w ramach grantu NCN dr Anny Romanowicz

https://human.phd.uj.edu.pl

**

CfA - scholarship in the JUDSH Ph.D. program Culture and Religion Studies (Polish National Science Centre grant, PI: dr Anna Romanowicz)

https://human.phd.uj.edu.pl