Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bieszczady

Bieszczady

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. Bieszczady. Opowieść o wykluczeniach, taktykach i sprawczości, zrealizowaną w ramach warsztatów badawczo-metodologicznych. Otwarcie wystawy odbędzie się 26.03.2024 roku o godzinie 14:00 w Galerii pod Przewiązką.

 

Ośmioosobowa grupa osób studenckich w składzie: Sylwia Faryna, Vero Ciałowicz, Adam Dragan, Wiktoria Janik, Wiktoria Marchewczyk, Olga Czop, Katarzyna Wilińska i Michał Szafran przez dwa tygodnie przebywała w Bieszczadach na warsztatach metodologiczno-badawczych, realizowanych w ramach grantu Inicjatywy Doskonałości na Wydziale Historycznym UJ, pod opieką dr hab. Patrycji Trzeszczyńskiej, prof. UJ. Wystawa stanowi podsumowanie kilkumiesięcznej pracy osób studenckich.

Bieszczadzka gmina Lutowiska jest jedną z największych obszarowo i jednocześnie najsłabiej zaludnioną gminą w Polsce. Mieszkańcy doświadczają rozmaitych strukturalnych utrudnień, typowych też dla innych regionów, tutaj wzmocnionych dużymi odległościami: słabej siatki transportu publicznego, ograniczeń w dostępie do opieki zdrowotnej, małej liczby placówek oświatowych i opiekuńczych oraz braku szerszych perspektyw zawodowych. Pomimo licznych, narosłych wokół regionu mitów, sugerujących atrakcyjność lokalizacji do życia, pragmatyzm codzienności mieszkańców daleki jest od romantyzmu i wiąże się z utrudnieniami, względem których podejmują oni indywidualne i zbiorowe strategie i taktyki.

Co sprawia, że jedni chcą stąd wyjechać, a inni wprost marzą o ucieczce w Bieszczady? Z jakimi trudnościami mierzą się mieszkańcy i jak sobie z nimi radzą? Poprzez prześledzenie codziennych praktyk i podążanie za mieszkańcami regionu staraliśmy się uchwycić, czym jest starzenie się w miejscu, w którym dostęp do opieki zdrowotnej jest ograniczony, zrobienie tańszych zakupów wymaga odbycia wielokilometrowej podróży, a tym samym, jak wygląda młodość w okolicy, w której trudno znaleźć pracę, a rozwój poprzez udział w życiu publicznych instytucji często nie jest możliwy. Wymienione sytuacje stanowią zaledwie próbkę zagadnień, które są codziennością osób mieszkających w gminie Lutowiska. Za pośrednictwem naszych refleksji i fotografii chcemy Państwu opowiedzieć o życiu w tym skrawku Polski.

Polecamy również
Debata

Debata

Wystawa

Wystawa

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne