Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca dyplomowa

Proponowane tematy

 • Czy nadchodzi zmierzch muzealnictwa?
 • Wystawa muzealna - inscenizacja, imitacja czy mistyfikacja rzeczywistości kulturowej?
 • Muzea - instytucje deponujące pamięć zbiorową.
 • Kreacja obiektu muzealnego.

Podstawowa literatura

 • Bieńkowska E. Mała historia pamięci. "Znak" 1995/5.
 • Clifford J. O kolekcjonowaniu sztuki i kultury. "Konteksty" 1993/1.
 • Gluziński W. U podstaw muzeologii. Warszawa, 1980.
 • Kurządkowski M. Skansen ożywiony - imitacja, inscenizacja czy mistyfikacja. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok, 1978.
 • Laskowska J. Nowe tendencje w muzealnictwie. "Konteksty" 1996/1-2.
 • Michera W. O symbolicznym dotykaniu rzeczywistości. "Konteksty" 1994/1-2.
 • Michera W. O wieloznaczności symboli. "Rocznik muzealny" tom 4, Włocławek, 1991.
 • Michera W. Tajemnica butów, czyli pochwała muzeów. "Konteksty" 1993/1.
 • Pomian K. Zbieracze i osobliwości. Paryż - Wenecja: XVI-XVIII wiek. Warszawa, 1996.
 • Sikora S. Jak robi się w Nowym Jorku wystawy. "Konteksty" 1996/1-2.
 • Steinborn B. Praca naukowa w muzeach w czasach kultury masowej. "Muzealnictwo" 34:1992.
 • Szacka B. O pamięci społecznej. "Znak" 1995/5.
 • Szacki P. Słowo jako eksponat. "Wyznania i perswazje" 1:1998.
 • Świecimski J. Muzea i wystawy muzealne. Tom 1: Studium z estetyki wystaw. Kraków, 1992.
 • Świecimski J. Muzea i wystawy muzealne. Tom 2: Zarys typologii porównawczej i historycznej. Kraków, 1995.
 • Świecimski J. Prawda i nieprawda w ekspozycji muzealnej. "Zdarzenia muzealne" 1992.
 • Wieczorkiewicz A. Muzeum ludzkich ciał. Gdańsk, 2000.
 • Wieczorkiewicz A. O funkcji o retoryce wypowiedzi muzealnej. "Konteksty" 1996/1-2.
 • Zaleski M. Formy pamięci. Warszawa, 1996.
 • Żygulski Z. Przyszłość muzeów. "Muzealnictwo" 35:1993.
 • Żygulski Z. Założenia teoretyczne wystawiennictwa muzealnego w świetle osiągnięć współczesnej nauki. "Muzealnictwo" 33:1990.

Wskazówki redakcyjne

Zasady zapisu bibliografii i przypisów

Wzór strony tytułowej