Studia w IEiAK UJ

Instytut prowadzi w trybie stacjonarnym studia etnologiczne/antropologiczne pierwszego i drugiego stopnia, natomiast absolwentom studiów wyższych oferuje możliwość kontynuowania edukacji w ramach Podyplomowego Studium Muzeologicznego.

Program studiów na obu stopniach oparty jest na systemie punktowym, (Europejski System Transferu Punktów - European Credit Transfer System - ECTS). Zaliczanie poszczególnych lat i stopni wymaga uzyskania odpowiedniej liczby punktów. Program studiów pierwszego stopnia przewiduje uzyskanie minimum 180 punktów ECTS, a program studiów drugiego stopnia minimum 120 punktów ECTS.  Rocznie student musi uzyskać minimum 60 punktów ECTS.

Program studiów realizowanych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ obejmuje zarówno zajęcia ogólne z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, ogólnohumanistyczne, oraz specjalistyczne kursy kierunkowe pozwalające zdobyć szeroką wiedzę etnologiczną i antropologiczną pomocną do badania wszelkich aspektów życia ludzkiego. Zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu studiów kursy są podzielone na obowiązkowe i fakultatywne.

Kursy obowiązkowe mają charakter wprowadzający i obejmują rdzeń, fundament wiedzy etnologicznej i antropologicznej. Ich obligatoryjny charakter wynika z potrzeby uzyskania wiedzy z różnorodnych obszarów etnologii, antropologii społecznej i kulturowej.

Kursy fakultatywne mają natomiast charakter specjalistyczny i stanowią uzupełnienie oraz poszerzenie zajęć obowiązkowych rozwijając wiedzę na temat poszczególnych zagadnień. Zestaw proponowanych przez Instytut kursów fakultatywnych jest zmienny, obejmuje szeroki wachlarz problematyki, daje bogatą ofertę możliwości kształtowania indywidualnych programów studiów. Studenci studiów pierwszego oraz drugiego stopnia mogą wybierać wykłady i konwersatoria fakultatywne zarówno z oferty przygotowanej przez Instytut, jak i uzupełniać program studiów dobierając zajęcia z oferty kursów spoza kierunku.