Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej

Najważniejsze kolekcje

1. Materiały terenowe
Liczba jednostek: 14 294
Daty skrajne: 1927–2015
Rodzaj materiałów: transkrypcje wywiadów, notatki terenowe, dane statystyczne, dane pomiarowe, rysunki, fotografie, nagrania dźwięku
 
2. Kwestionariusze
Liczba jednostek: 431
Daty skrajne: 1886–2014
Rodzaj materiałów: kwestionariusze, ankiety
 
3. Prace dyplomowe
Liczba jednostek: 1 143
Daty skrajne: 1952–2022
Rodzaj materiałów: wybrane prace licencjackie, magisterskie i doktorskie obronione w KES / IE / IEiAK UJ
 
4. Materiały Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej
Liczba jednostek: 1 671
Daty skrajne: 1896–1950
Rodzaj materiałów: transkrypcje wywiadów, notatki terenowe, dane pomiarowe, rysunki, fotografie, zapisy nutowe, suszki
 
5. Kolekcja zdjęć Kazimierza Moszyńskiego
Liczba jednostek: 172
Daty skrajne: 1926–1928
Rodzaj materiałów: diapozytywy
 
6. Kolekcja zdjęć Institut für Deutsche Ostarbeit
Liczba jednostek: 1 272
Daty skrajne: 1940–1942
Rodzaj materiałów: fotografie, diapozytywy
 
7. Kolekcja zdjęć Mieczysława Gładysza
Liczba jednostek: 27 959
Daty skrajne: 1927–1981
Rodzaj materiałów: fotografie, klisze
Uwaga: częściowo depozyt
 
8. Karty Bazy Karpackiej
Liczba jednostek: 23 755
Daty skrajne: 1984–2004
Rodzaj materiałów: karty źródeł etnograficznych
 
9. Spuścizny: Jana Bujaka, Teresy Dobrowolskiej, Leszka Dzięgla, Mieczysława Gładysza, Jadwigi Klimaszewskiej, Kazimierza Moszyńskiego, Czesława Robotyckiego, Leopolda Węgrzynowicza, Anny Zambrzyckiej
Zbiory w opracowaniu
 
10. Historia KES / IE / IEiAK UJ
Zbiór w opracowaniu
Zobacz galerię zdjęć