Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Archiwum etnograficzne to przedmiot badań, a także widzialne, słyszalne i namacalne repozytorium pamięci. Spotyka się w nim żywioł badań terenowych i wielość materiałów źródłowych, tworząc inspirujące pogranicze dla badaczy różnych dyscyplin. Historia, antropologia kulturowa, antropologia historii czerpią z tego rodzaju zasobów także po to, by analizować i rozumieć współczesną rzeczywistość. Ale nim wywoływane źródła staną się archiwum, tworzą warstwy życia, przechodząc podobną drogę jak rzeczy trafiające do muzealnej kolekcji.

Praktyki badawcze skupione wokół archiwów zawierających materiały etnograficzne skłaniają do refleksji nad procesami tworzenia i użytkowania ich zawartości. Prowokują również pytania o ich przyszłość, w tym życie w cyfrowej odsłonie. Podczas seminarium przedstawione zostaną perspektywy badań zasobów etnograficznych w kontekście szeroko rozumianego archiwum.

W dniu wydarzenia zapraszamy także na kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Czas naświetlania / czas wywoływania. Fotografia etnograficzna z Małopolski na przełomie XIX i XX wieku” oraz na spotkanie wokół najnowszego projektu badawczego MEK pt. „Krzyże wolności”.

Program:
* 14.00 - 15.45 seminarium
Powitanie gości: dyrektor MEK Monika Dudek, dyrektor IEiAK UJ dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, prof. UJ
Dr hab. Monika Golonka-Czajkowska (IEiAK UJ) „Co nam zostanie z tych lat? O problematyczności i użyteczności archiwaliów etnograficznych w Polsce”
Anna Bujnowska, Anna Sulich (MEK) „O projekcie Muzeum Etnograficznego w Krakowie pt. Digitalizacja i udostępnienie zabytkowej kolekcji szklanych negatywów i fotografii z drugiej połowy XIX i początku XX wieku ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie (2018-2021)”
dr Katarzyna Konczewska (IJP PAN) „Wyjście poza. Materiały archiwalne MEK jako źródło i narzędzie badań na pograniczu etno-, socjo- i geolingwistyki”
Filip Olszewski/ Nina Lewandowska (IEiAK UJ) „Krzyże wolności, pańszczyźniane, ukraińskie albo tutejsze - katalizator pamięci i tożsamości historycznej pogranicza”
* 15.45 - 16.00 przerwa
* 16.00 - 16.45 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Czas naświetlania/ czas wywoływania”, Anna Bujnowska, Anna Sulich
* 16.45 - 17.00 przerwa
* 17.00 - 18.00 Prezentacja projektu badawczego MEK pt. „Krzyże wolności” przez zespół: Dorota Majkowska-Szajer, Justyna Matwijewicz, dr Rafał Mazur, Wojciech Wilczyk, Magdalena Zych (spotkanie tłumaczone na PJM)
* 18.00 - 18.45 Panel dyskusyjny „Etnografia i Archiwum” – prowadzenie dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel (prof. UJ), z udziałem: dr hab. Moniki Golonki-Czajkowskiej, prof. dr hab. Zbigniewa Libery, Magdaleny Zych (spotkanie tłumaczone na PJM)

Organizatorzy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Miejsce: Dom Esterki, ul. Krakowska 46, Kraków

Czas: 22 listopada 202

Recommended
Bieszczady

Bieszczady

Jubileuszowe Spotkania Muzealników

Jubileuszowe Spotkania Muzealników

Wybory do Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Wybory do Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Otwarcie Biblioteki

Otwarcie Biblioteki