Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Serdecznie zapraszamy od udziału w otwartych seminariach organizowanych przez grupę badawczą REL-HER [Dziedzictwo religijne]. Pierwsze z nich - już w środę 22 maja 2024 r. o godz. 17.00.

Seminaria odbywają się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 9 (wejście od ul. św. Anny 6) – sala 9, parter (po przejściu przez sień od strony ul. św. Anny, kierować się na podwórko, przed „Przewiązką” skręcić w bramę po lewej stronie).

 

Temat pierwszego spotkania: „Doświadczanie przestrzeni a dziedzictwo żydowskie Krakowa”

Prelegentka: dr Kaja Kajder

W przestrzeni Krakowa osadzone są liczne materialne i niematerialne ślady związane z historią i kulturą krakowskich społeczności żydowskich. Tematem wystąpienia będą zorganizowane spacery z przewodnikiem jako praktyka konstruowania dziedzictwa i kreowania wyobrażeń o przeszłości. W trakcie spacerów przestrzeń towarzyszy przekazywaniu wiedzy, jest angażowana i twórczo reinterpretowana przez przewodników, a jednocześnie sama wpływa i współtworzy opowieść o mieście. Spośród procesów tworzenia dziedzictwa opiszę rolę i znaczenia, jakie są nadawane religijnemu dziedzictwu podczas spacerów, w tym w szczególności przestrzeniom synagog znajdujących się na krakowskim Kazimierzu. Równocześnie omówię możliwości rozpatrywania zorganizowanych spacerów jako formy praktyki upamiętniającej ofiary Zagłady na przykładach tych wydarzeń, które odbywały się na terenie dawnego getta w Podgórzu.

W wystąpieniu przedstawię badania terenowe, na podstawie których przygotowałam rozprawę doktorską Doświadczanie przestrzeni a wyobrażenia o krakowskich Żydach. Perspektywa antropologiczna oraz ich kontynuację w ramach projektu Przywoływanie przeszłości — miejskie spacery dedykowane historii i pamięci krakowskich Żydów w perspektywie antropologicznej. Spacery zostały przeze mnie potraktowane zarówno jako temat badań, jak i wykorzystywana w etnograficznych badaniach miasta metoda badawcza. Wyobrażenia o przeszłości, budowane za pośrednictwem spacerów dedykowanych krakowskim społecznościom żydowskim, pozwoliły na zadanie pytań o zjawiska z zakresu praktyk upamiętniających i pamięci zbiorowej mieszkańców Krakowa.

Dr Kaja Kajder – antropolożka i etnografka pracująca w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Obszarami jej zainteresowań badawczych są antropologia pamięci, krytyczne studia nad dziedzictwem oraz antropologia przestrzeni. Bada współczesne recepcje przeszłości, sposoby jej konstruowania, transmitowania i interpretowania za pomocą różnego rodzaju praktyk. W dotychczasowych badaniach zajmowała się procesami konstruowania dziedzictwa w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa żydowskiego. Jako doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach udziału w projekcie HERILIGION Poland: Past(s), Heritage(s), Identities within the Cityscape of Kraków (HERA No 649307), napisała rozprawę doktorską pt. Doświadczanie przestrzeni a wyobrażenia o krakowskich Żydach. Perspektywa antropologiczna. Badania kontynuuje w ramach własnego projektu Przywoływanie przeszłości — miejskie spacery dedykowane historii i pamięci krakowskich Żydów w perspektywie antropologicznej (PRELUDIUM NCN, nr 2019/35/N/HS3/02478). Obecnie członkini zespołu projektu Tworzenie historii średniowiecza w praktykach religijnych rzymskiego katolicyzmu i współczesnego pogaństwa w Polsce (SONATA BIS NCN, nr 2022/46/E/HS3/00118).

Recommended
Debata

Debata

Wystawa

Wystawa

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne