Udostępnianie zbiorów

Godziny otwarcia Biblioteki

Poniedziałek
9.00 - 16.00

Wtorek
12.00 - 18.00

Środa
9.00 - 16.00

Czwartek
12.00 - 18.00

Piątek
9.00 - 16.00

Księgozbiór

Biblioteka Instytutu posiada w zbiorach wiele bezcennych książek dokumentujących rozwój etnografii jako dyscypliny nauki od drugiej połowy XIX wieku i stanowiących znakomite źródło nie tylko dla specjalistów. Tematyka gromadzonych zbiorów jest różnorodna i obejmuje wydawnictwa z zakresu etnografii polskiej, europejskiej (szczególnie Słowian) oraz pozaeuropejskiej, antropologii, a także z innych dyscyplin humanistycznych. Zbiory obejmują ponad 27 000 woluminów.

 

Katalog kartkowy
1. Alfabetyczny książek i czasopism, zawierający całość zbiorów biblioteki, uzupełniany na bieżąco.
2. Rzeczowy ETNOGRAFIA.
3. Systematyczny UKD.

Katalog komputerowy
Od roku 2011 książki biblioteki Instytutu wprowadzane są do Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ dostępnego on-line. Wyszukiwanie informacji o księgozbiorze Instytutu w rzeczonym katalogu: w polu "Typ wyszukiwania" należy wybrać kategorię "Sygnatura", zaś w polu "Terminy" wpisać wyrażenie "IEAK".