Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dra Ewa Rossal

dra Ewa Rossal

Biblioteka

Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej

ul. Gołębia 9, pokój 13
31-007 Kraków

Telefon: 12 663 15 57

E-mail: e.rossal@uj.edu.pl

 

Antropolożka kultury i etnografka, kuratorka i kustosza muzealna. Studiowała etnologię i kulturoznawstwo (Uniwersytet Wrocławski), zarządzanie kulturą (Uniwersytet Jagielloński) oraz Studi interculturali (Università degli Studi di Firenze). Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ i Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Badawczo zajmuje się kwestiami eksperymentalnej współpracy antropologii ze sztuką społecznie zaangażowaną i użyteczną (useful art), a także antropologią mody i ubioru, metodologią badań etnograficznych (experimental collaboration, collaborative ethnography, „badania w działaniu”) oraz użytecznością antropologii poza środowiskiem akademickim. Realizowała projekty artystyczno-badawcze w Polsce i we Włoszech. Współautorka koncepcji warsztatu metodologicznego etnografii twórczej i otwierającej (wraz z dr hab.Tomaszem Rakowskim, UW). W Instytucie pracuje w Bibliotece, Pracowni Dokumentacji i Informacji Etnograficznej oraz prowadzi autorskie warsztaty z Etnografii otwierającej (Antropologia w działaniu).

2013 - 2018
Wyzwania etnografii twórczej. Wypracowanie naukowego warsztatu "badań w działaniu" uchwytującego peryferyjne aktywności twórcze i łączącego perspektywę intensywnych badań antropologicznych z animacją kultury i projektami z zakresu sztuki współczesnej”;
kierownik: dr hab. T.Rakowski;
stanowisko: badaczka, wykonawca, współautorka tekstu końcowego
Instytucja: Uniwersytet Warszawski,
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Nr 2012/05/D/HS2/03639
Efekty: Liczne artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych, maszynopis tekstu końcowego przedstawiajacego koncepcje i warsztat etnografii twórczej i otwierajacej

2017 - 2018 
„Miasto Idealne – pierwsze lata Nowej Huty na fotografiach Wiktora Pentala i Henryka Makarewicza” 
stanowisko: koordynator antropologicznej części projektu
Instytucja: Fundacja Imago Mundi we współpracy z Muzeum Fotografii w Krakowie,
Źródło finansowania: Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Efekty: Strona internetowa w postaci analiz interdyscyplinarnycharchiwum fotograficznego W.Pentala i H.Makarewicza www.idealcity.pl

2015 - 2017
Strój Krakowiaków zachodnich. Badania, publikacja, upowszechnienie;
Stanowisko: koordynatorka projeku
Instytucja: Muzeum Etnograficzne w Krakowie, ze środków
Źródło finansowania: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego
Efekty: Badania i publikacja Stroje krakowskie. Historie i mity, E.Pobiegły, E.Rossal (red.), MEK Kraków 2017.

2017

Community. Residency For Artists And Anthropologists, Chiaromonte/Włochy;                                                   Instytucja: Osservatorio Scientifico Regionale “Edward C. Banfield”, Università degli Studi della Basilicata  kuratorzy: Tatsuo Inagaki, Francesco Marano

2016

Resarch residency w Fundacji CAREOF finansowane przez Konsulat Generalny Polski w Mediolanie (Badania projektu Exposed, kwerenda w archiwum i bibliotece DOCVA Mediolan)

2015

Pobyt studyjny w UNIDEE (Citta dell’Arte/Fondazione Pistoletto/Biella/Włochy). Uczestnictwo w seminarium “Performing Anthropology”

 

2009 - 2011

Badania etnograficzne w ramach projektu „Wesela 21”

Instytucja:Muzeum Etnograficzne w Krakowie

stanowisko:koordynatorka jednej z grup badawczych

2009 - 2010

Badania etnograficzne w ramach projektu „dzieło-działka„

Instytucja:Muzeum Etnograficzne w Krakowie,

stanowisko: badaczka

2008

Atlante dell’imprenditoria straniera in Toscana

Instytucja: Studi Interculturali, Unvirsita degli Studi di Firenze/Włochy,                                                                  kierownik: prof.ssa M. Azzari                                                                                                                            stanowisko: badaczka  

Publikacje książkowe / rozdziały w publikacjach książkowych/redakcje

(z J. Wowrzeczka), Os Exercícios em equipar arte socialmente sensível/The Exercises in Equipping Socially Sensitive Art, [w:] COMbART.Art, artivism and citizenship. Utopias and imagined futures, Paula Guerra & Ricardo Campos (eds.), Universidade do Porto, Faculdade de Letras, 2023, s. 202-218

Wyście poza dziedzictwo “kultury ludowej”. O nowej sztuce wiejskiej, w:  #dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Prace Monograficzne 880, Kraków 2018

(wraz z D. Ogrodzka, T.Rakowski), Odsłonić nowe pola kultury: projekt etnografii twórczej i otwierającej, w: Granice... i, red. K. Biały, M.Domański, ASP w Łodzi, UŁ 2018

Stroje krakowskie. Historie i mity, (red. z E.Pobiegły), Kraków 2017

Klisze, mity i gabloty strojów krakowskich, w: Stroje krakowskie. Historie i mity, red.E.Pobiegły, E.Rossal, Kraków 2017

Jak powinien wyglądać strój krakowski ? O trudnościach badawczych w: Stroje krakowskie. Historie i mity, red. E.Pobiegły, E.Rossal, Kraków 2017

Materialność i znaczenia. Zaszyte strony strojów krakowskich, w: Stroje krakowskie. Historie i mity, red. E.Pobiegły, E.Rossal, Kraków 2017

(wraz z A. Marczak, E.Pobiegły), Strój krakowski rozebrany, w: Stroje krakowskie. Historiei mity, red. E.Pobiegły, E.Rossal, Kraków 2017

Pułapki pewnego dzieła sztuki w Galerii EL, w: Konfrontacje: Leon Tarasiewicz - Galeria EL, red. K. Dzieweczyńska,Centrum Sztuki Galeria EL 2016, s.231-234

"Zobacz jaki bienal ładny!" O kulturowych znaczeniach Form Przestrzennych w Elblągu, w: W obliczu Jubileuszu 50-lecia I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, red. K. Dzieweczyńska,Centrum Sztuki Galeria EL 2015, s.312-317

Strój, w: Kultura ludowa Górali Kliszczackich, K.Ceklarz, J.Masłowiec (red.), Kraków, 2015, s. 243-267.

Sztuka na granicy stylów i konwencji, w: Przebudzenie - ciąg dalszy, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu 2014, s. 93-98.

Kultura osiedlowa w działaniu, w: Przebudzenie - ?????/Awakening - ?????, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu 2013, s.14-20.

Etnografia jest tuż obok, w: Pytania do źródeł: Roman Reinfuss, M. Szczurek (red.), Kraków 2009, s. 59-70.

Publikacje w czasopismach

(wraz z T.Rakowski), Artisans, alcoholics and artists. In searching of some new descriptions of experimental ethnographic realities.Visual Ethnography, 2018 : 7

(wraz z D. Ogrodzka, T. Rakowski), Odsłonić nowe pola kultury: projekt etnografii twórczej i otwierającej, w: Kultura i Rozwój, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski, 2017: 3

Etnografia twórcza. O relacjach pomiędzy sztuką i antropologią kulturową oraz budowaniu warsztatu łączącego badania etnograficzne z praktykami ze sztuki współczesnej, w: Studia Etnologiczne i Antropologiczne,Instytut Etnologii i Antropologii UŚ, filia w Cieszynie, 2016, T.16, s. 268-281

Sztuka ludowa w sztuce współczesnej. Inspiracje i relacje; w: Etnografia Nowa [Nr] 4 (2012), s. 71-78.

 

2022

(z prof. Joanną Wowrzeczką) The SensOverall works. Exercises in equipping socially sensitive art. Konferencja: III COMbART: Arte, ativismo e cidadania. Utopias e Futuros Imaginados (Faculty of Arts and Humanities.University of Porto/Portugalia)

2021

(z prof. Joanną Wowrzeczką) ‘Quoting the Marketplace. Resistance Practice’. In search of the new forms of resistance. Konferencja: CombART 2021 - International Conference on Arts, Activism and Citizenship (– CICS.Nova - Universidade Nova de Lisboa, Portugal)

2020

Creative ethnography – assumptions, ideas, processes. Workshop and lecture on research making use of contemporary art, cultural animation and ethnography. (PLATO City Gallery of Contemporary Art, Ostrava)

2019

Etnografia, experimento, cooperação. Konferencja:I Semana de Antropologia - Ayè: Ambiente e saberes em conflito (Universidade Federal de Pernambuco/Recife/Brasil)

2018-2019
Komitet organizacyjny Second Colleex Workshop #Colleex – Collaboratory for Ethnographic Experimentation, the European Association of Social Anthropologists' network (Cieszyn 2019)

2019
Usefulness of creative and opening-up ethnography. Konferencja: The Trouble with Art. Philistinism, Iconoclasm and Scepticism of Art in Anthropology (CARMAH at the Institute of European Ethnology, Humboldt-Universität zu Berlin).


The New Social Costumes. Rupture, texture and modifications. Konferencja: SIEF Congress Track Changes. Reflecting on a Transforming World (Santiago de Compostela / Spain)


2018

Actions speak lauder… Towards a creative ethnography combining perspectives from "action research" and contemporary art projects. Konferencja: Art, materiality and representation (British Museum, SOAS, Londyn)

(wraz z dr hab. T.Rakowskim) Social art in Urban Space. Konferencja: Convegno internazionale da Nurages a Murales (Instytut Italianistyki, Warszawa)


2017
Wyjść poza dziedzictwo „kultury ludowej”? O eksperymentalnej współpracy artystów z etnografami w przestrzeniach wiejskich; konferencja: Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej (Muzeum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)


(wraz z dr hab. T.Rakowskim), Artisans, alcoholics and artists. In searching of the new language
for description of experimental ethnographic realities.
Konferencja: 1st #COLLEEX WORKSHOP (EASA network, Uniwersytet w Lizbonie)


Tropy i pułapki, Seminarium finałowe grantu: Słowa-klucze. Na pograniczach światów: antropologii, sztuki, życia społecznego (Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski)


Awangarda etnograficzna. O post-modernistycznych związkach antropologii ze sztuką; konferencja: Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Między pasją a metodą, panel sekcji metodologicznej: Mapowanie postmodernizmu w polskiej antropologiispołeczno-kulturowej (PTL, Gniewino)


Prawdy i mity o strojach krakowskich; wykład: spotkanie otwarte PTL (PTL/Kraków)


Antropologia otwierająca. Próba wyjścia poza granice pól poznawczych sztuki i nauki; konferencja: Rozumienie granic. Granice rozumienia. (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Instytut Socjologii/Uniwersytet Łódzki )


(wraz z D.Ogrodzka, T.Rakowski) Odsłonić nowe pola kultury: projekt etnografii twórczej i otwierającej, Kultura i rozwój. Seminarium badawcze: Jak tworzyć i poszerzać archipelagi żywej kultury (Instytut Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej)


2016
Pułapki etnografii twórczej. O potencjalnościach projektów łączących metody etnograficzne z narzędziami sztuki współczesnej; konferencja: Jaka refleksja o kulturze jest dziś potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy, perspektywy; panel Sekcji Metodologicznej: Antropologicznekonteksty krytyki kulturowej (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław)


(wraz z dr hab. T.Rakowskim), Slowing Down in the Tear Dealer: Fake-Business and the Ethnographic Endeavor in Lublin, Southeast Poland. Konferencja 14th EASA Biennial Conference/ Mediolan


(wraz z E.Chomicka, T.Rakowski) Zwrot etnograficzny w sztuce. Jak podążać za tym, co społeczne?, Czytanki dla użytkowników sztuki #4 , Seminarium otwarte (Muzeum Sztuki Nowoczesnej/Warszawa)


2015
Strój krakowski a strój Krakowiaków zachodnich. Potencjalne problemy współczesnych badań strojów ludowych, II Seminarium dotyczące problematyki badań nad strojem ludowym i rękodziełem, Sekcja Stroju Ludowego PTL (Muzeum Etnograficzne/Wrocław`)


W stronę etnografii twórczej. O badaniach projektów artystycznych i budowaniu warsztatu metodologicznego łączącego badania etnograficzne z praktykami i narzędziami sztuki współczesnej; konferencja: Antropologia w działaniu. Od wymiaru lokalnego do globalnego,(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego, Filia w Cieszynie)


(wraz z dr hab. T.Rakowskim), Wypracowanie warsztatu metodologicznego łączącego rozpoznania etnograficzne z praktykami i narzędziami sztuki współczesnej (poszukiwania teoretyczne) seminarium dla pracowników i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego


2011
Sztuka ludowa w sztuce współczesnej. Inspiracje i relacje; konferencja: Muzeum – sztuka żywa? W kręgu inspiracji twórczością Ksawerego Piwockiego (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)


2006
„Ku (…) antropologii”. Słów kilka o manifestach i zaangażowaniu w antropologii kulturowej; konferencja: Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów (COLLOQUIA HUMANIORUM, Forum Humanistyczne/ Pluski k.Olsztyna)