Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Romanowicz

dr Anna Romanowicz

Katedra Antropologii Społeczno-Kulturowej

Telefon: 12 663 14 89

E-mail: anna.romanowicz@uj.edu.pl

https://annaromanowicz.academia.edu

www.howdowelove.org

Dr Romanowicz jest antropolożką społeczną. Zajmuje się analizą klasową. Jej dotychczasowe badania terenowe pokazały, w jaki sposób programy rozwojowe służą realizacji interesów klasy średniej. Zakwestionowały tym samym wcześniejsze założenia, że nieefektywność tych programów jest wynikiem anonimowych dyskursów czy li i tylko zachodniego imperializmu. Jej doktorat został wyróżniony jako druga najlepsza praca w międzynarodowym konkursie International Convention of Asia Scholars (nauki społeczne) w 2017 roku. Od 2018 roku dr Romanowicz prowadzi badania dotyczące relacji intymnych wśród klasy średniej w Delhi i Bombaju, w wyniku których pokazała, że dominująca w tym kontekście perspektywa teoretyczna (teza o indywidualizacji) jest nieadekwatna bez zastosowania analizy klasowej. W latach 2018-2021 otrzymywała stypendium Ministra dla Młodych i Wybitnych Naukowców. Była wykonawczynią w grantach Narodowego Centrum Nauki, University of California i European Fund for the Integration. Kierowniczka dwóch grantów NCN: “Sposoby postrzegania i praktyki związane z miłością a klasy społeczne w Delhi. Antropologiczne studium przypadku” (Miniatura) oraz “Jak kochamy? Miłość romantyczna i kapitał kulturowy wśród miejskiej klasy średniej w indyjskich metropoliach” (OPUS). Obecnie jest afiliowana w International Research Centre, SIMEC Institute of Technology w Dhace (2021-). Odbyła staże badawcze na Wydziale Socjologii, South Delhi University w Delhi (2021-2022), University of Alberta w Edmonton i w Central European University w Budapeszcie. Jej najważniejszą publikacją jest "Unintended revolution. Middle class, development and non-govermental organisations", książka opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (we współpracy z Cambridge University Press i Columbia University Press) w 2017 roku. Od 2021 roku dr Romanowicz jest przewodniczącą International Convention of Asia Scholars Book Prize English Edition - Dissertation Prizes.

2015 Doktorat w zakresie nauk humanistycznych, summa cum laude, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2013 Research Associate, Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Kanada

2010/2011 Visiting Scholar, Doctoral Support Program, Department of Sociology and Social Anthropology, Central European University, Budapeszt, Węgry

2008 Magisterium w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (obecnie Wydział NPiDz), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2007 Licencjat w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2015 "Social and Institutional Contexts of Cepelia in Poland", projekt badawczy prof. Jane Przybysz, University of South Carolina (badaczka)

2015 "Namaste Polsko! Sytuacja i potrzeby imigrantów z Indii w Polsce", Fundacja dla Somalii, Warszawa (badaczka)

2013-2015 „Być Polakiem w Edmonton. Antropologiczne studium przypadku", Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Kanada (koordynatorka i badaczka)

2012 "Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? – wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa (badaczka)

2010 "Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia i edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania", Centrum Badań Migracyjnych, UAM, Poznań (badaczka)

2009-2010 "Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania. Studium przypadku Poznania", Centrum Badań Migracyjnych, UAM (badaczka)

 • Antropologia nierówności i rozwoju [Anthropology of inequalities and development] 
 • Class analysis in anthropology
 • Introduction to studies on capitalism
 • Antropologia postkolonialna i globalna [Postcolonial and global anthropology]
 • Warsztat badacza III [Researcher’s workshop III]
 • Ćwiczenia terenowe I i II [Introduction to fieldwork, I and II]
 • Wybrane zagadnienia z etnologii Azji [Selected issues in ethnology of Asia] 
 • Key ideas in ethnology and cultural anthropology 
 • Metody badań etnograficznych [Methods of ethnographic research]
 • Seminarium licencjackie [BA seminar]
 • Kultura w działaniu - organizacje pozarządowe [Culture in action - non-governmental organizations]
 • Wstęp do etnografii [Introduction to ethnography] 
 • Wybrane problemy antropologii społeczno-kulturowej [Selected issues in socio-cultural anthropology] 
 • Pomoc rozwojowa w perspektywie antropologicznej. Przypadek Indii  [Developmental aid in anthropological perspective. The case of India] 
 • Antropologia codzienności [Anthropology of the everyday] 
 • Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej [Introduction to ethnology and cultural anthropology]