Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, prof. UJ

dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, prof. UJ

Katedra Współczesnych Praktyk Kulturowych

E-mail: patrycja.trzeszczynska@uj.edu.pl

www.researchgate.net

https://jagiellonian.academia.edu

 

Antropolożka z dyplomem ukrainoznawstwa. Współpracowniczka Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Laureatka programu “Mobilność Plus” oraz stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW. Stypendystka University of Toronto i University of Alberta. Członkini Canadian Association of Slavists oraz Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności. Laureatka nagrody „Badanie antropologiczne roku” Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2019) oraz Polish Memory Studies Group (2020) za monografię „Diaspora – pamięć – miejsca”. Badania terenowe prowadziła w Polsce, Ukrainie i w Kanadzie. Aktualnie kieruje zespołowym grantem NCN pt. „Procesy diasporotwórcze na przykładzie społeczności ukraińskich w Polsce: studium antropologiczne”.

Zainteresowania badawcze
  • Antropologia pamięci
  • Migracje, diaspory, procesy diasporotwórcze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
  • Ukrainoznawstwo
  • Studia kobiece
  • Antropologia jedzenia

2021-2023 projekt „Procesy diasporotwórcze na przykładzie społeczności ukraińskich w Polsce. Studium antropologiczne”, OPUS NCN, 2020/39/B/HS6/03095.

2021-2022 projekt „Diaspora ukraińska w Polsce: dziedzictwo mniejszości a procesy migracyjne”, finansowany przez POB Heritage w ramach Inicjatywy Doskonałości UJ.

2021 projekt „Ekspaci w Krakowie i ich strategie zadomawiania” Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (inicjatywa wspólna Uniwersytetu Ekonomicznego i Urzędu Miasta Krakowa), realizowany od maja do grudnia 2021. W lutym 2022 r. ukazał się raport z badań pod tym samym tytułem.

2020 projekt „Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne” Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (inicjatywa wspólna Uniwersytetu Ekonomicznego i Urzędu Miasta Krakowa), realizowany od maja do grudnia 2020. W styczniu 2021 r. ukazał się raport z badań pod tym samym tytułem.

2016 projekt “Ukrainian Canadians born in Poland – memory, identity, homeland. Pt. 2”, grant Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS), University of Alberta, Edmonton, Kanada.

2015 projekt “Ukrainian Canadians born in Poland – memory, identity, homeland”, grant Petro Jacyk Program, Centre for European, Russian, and Eurasian Studies (CERES), University of Toronto, Kanada.

2014 projekt „Ukrainian Canadians born in Poland – memory, identity, homeland”, Grant MNiSW „Mobilność Plus” dla młodych naukowców.

2013 Indywidualny grant dla młodych naukowców ze środków własnych Wydziału Historycznego UJ – projekt badawczy „Kulturowe projektowanie miejsca. Nowe Bieszczady”.

2012 Indywidualny grant dla młodych naukowców ze środków własnych Wydziału Historycznego UJ przeznaczony na opublikowanie wyników badań z lat 2008-2011 „Pamięć zbiorowa a autoprezentacja kulturowa”.

2010-2011 „Wisłok Wielki w perspektywie brytyjskiej i polskiej antropologii: badania ponowne społeczności lokalnej”, grant Narodowego Centrum Nauki nr NN109093538, kierownik: dr hab. Marcin Brocki, wykonawczyni: P. Trzeszczyńska.

2008-2011 „Opracowanie materiałów etnograficznych dotyczących Podhala ze zbiorów Institut fur Deutsche Ostarbeit”, grant MNiSW nr NN109214835, kierowniczka: dr Małgorzata Maj, wykonawczyni: P. Trzeszczyńska.

2008–2010 „Pamięć zbiorowa i kulturowa Łemków w Polsce i na Ukrainie. Badania nad łemkowską literaturą dokumentu osobistego”, finansowany ze środków Towarzystwa Doktorantów UJ, kierowniczka: P. Trzeszczyńska.

Monografie

(wraz z: Konrad Pędziwiatr, Jan Brzozowski, Dobrosława Wiktor-Mach, Marcin Stonawski, Karol Kaczorowski), Migracje i COVID-19: Przemiany wielokulturowego Krakowa, Kraków: NOMOS 2022 (w druku).

Diaspora – Pamięć – Miejsca. Ukraińcy z Polski z lat 80. XX wieku w Kanadzie. Studium etnograficzne, Kraków, WUJ 2019, ss. 346.

Pamięć o nie-swojej przeszłości. Przypadek Bieszczadów, Kraków, WUJ 2013, ss. 234.

Łemkowszczyzna zapamiętana. Opowieści o przeszłości i przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 444.

Artykuły

From nativeness to strangeness and back: Ascribed ethnicity, body work and contextual insiderness, “Journal of Contemporary Ethnography” 2022 (w druku).

(współautorzy: K. Pędziwiatr i D. Wiktor-Mach) Religion in the process of migration: the case of Ukrainian immigrants in Poland, “Social Compass” 2022 (w druku).

Ciało i naród. O doświadczaniu uczestnictwa i pozycjonowaniu antropologa w terenie, „Etnografia: praktyki, teorie, doświadczenia” nr 7: 2021, s. 237–250.

Trzy autobusy. O niewidzialnej w studiach migracyjnych ucieczce Ukraińców z Polski w latach 80. XX w. i dlaczego nie są „polskimi migrantami”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2020, 2 (176), s. 31-52.

(współautor: G. Demel), "Research into research": the research of the Sektion Rassen-und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit in Komańcza, in: Anthropology and Ethnology During World War II: The Activity of Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut fur Deutsche Ostarbeit in the Light of New Source Materials, eds. Małgorzata Maj, Marcin Brocki, Stanisława Trebunia-Staszel, Cracow, Jagiellonian University Press, Jagiellonian Studies in Cultural Anthropology, 2019, s. 247-265.

Widok i przestrzeń. Konstruowanie krajobrazów w Bieszczadach, „Etnografia Polska” nr 63: 2019, s. 43-58.

Bridges to the past: a Lemko family history explored through letters. An ethnographic case study, „Canadian Slavonic Papers”, Taylor & Francis, Vol. 60: 2018, Issue 1-2, pp. 44-69.

Diaspora, ojczyzny i pamięć w życiu ukraińskich emigrantów z Polski w Toronto, „Prace Etnograficzne” 2018, nr 3: 2018; numer tematyczny: „Dziedzictwo kulturowe i tożsamość diaspory ukraińskiej w Polsce. Przeszłość - współczesność – konteksty” (red. numeru P. Trzeszczyńska), s. 83-100.

Diaspora w diasporze: Ukraińcy z Polski w Toronto. Szkic z antropologii pamięci, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2017, nr 1, s. 133-148.

Słowa na końcu świata: opowieści o Bieszczadach, „Konteksty” 2017, nr 3 (318), s. 238-253.

Ukraińska diaspora w kanadyjskim Edmonton. Krajobraz etniczny miasta i prowincji a praktyki pamięci, „Etnografia Polska”, nr 1-2: 2016, s. 83-103.

W stronę etnografii Facebooka. Przypadek badań nad diasporą i pamięcią Ukraińców w Kanadzie, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 2(25): 2016, s. 23-44.

The Lemko land remembered: about the research on the memory of the Lemkos in Poland and Ukraine, “Anthropology of East Europe Review”, Indiana University Press, Vol. 33 (2): 2015, pp. 1-25.

Redakcje

„Prace Etnograficzne” 2018, nr 3, numer tematyczny: „Dziedzictwo kulturowe i tożsamość diaspory ukraińskiej w Polsce. Przeszłość – współczesność – konteksty”

„Prace Etnograficzne” 2016, nr 1, numer tematyczny: „Etnografia Bieszczadów”

„Prace Etnograficzne” 2015, nr 3, numer tematyczny: „Migracje, mobilność, diaspora” [z Markiem Pawlakiem]

„Prace Etnograficzne” 2013, nr 4, numer anglojęzyczny

„Prace Etnograficzne” 2013, nr 3, numer anglojęzyczny

Artykuły popularnonaukowe

Українські світи в Польщі: меншина та іммігранти (w języku ukraińskim), ), „Ukraiński Almanach” 2022.

Mniejszość ukraińska a imigranci z Ukrainy – razem czy osobno?, w: Związek Ukraińców w Polsce 1990–2020. Od potencjału do wyzwań, red. P. Tyma, Warszawa 2021, s. 70-85.

Українці з Польщі в Канаді: між діаспорою та власним місцем (w języku ukraińskim), „Ukraiński Almanach” 2021, s. 224-239.

To remember is to survive: Lemko written accounts, “Lemkivshchyna” 2021, s. 15-20.

„Mniejszość ukraińska a migranci z Ukrainy w Polsce: między współpracą a nierozpoznaniem”,16-18.09.2021, Gdynia, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Muzeum Emigracji w Gdyni.

„Migration, diaspora, memory and (not) belonging: the experiences of Ukrainian migrants from Poland do Canada”, konferencja: “Bridging National and Global Perspectives”, online/Montreal, 3-8.08.2021, International Council for Central and East European Studies.

„Religia imigrantów w Krakowie w czasach pandemii Covid-19” (wraz z K. Pędziwiatrem i D. Wiktor-Mach), VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, 27.09-1.10., Kraków, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Instytut Religioznawstwa UJ.

„Wspólnoty wyznaniowe w Krakowie wobec imigracji – wstępne wyniki badań” (wraz z K. Pędziwiatrem i D. Wiktor-Mach), konferencja: Procesy migracyjne: wyzwania w zakresie integracji społeczno-kulturowej i ekonomicznej, Komitet Badań nad Migracjami PAN, online, 18-20.11.2020.

„Procesy diasporotwórcze w środowiskach ukraińskich w Polsce”, konferencja: Procesy migracyjne: wyzwania w zakresie integracji społeczno-kulturowej i ekonomicznej, Komitet Badań nad Migracjami PAN, online, 18-20.11.2020.

„Wieloreligijny Kraków a procesy migracyjne” (wraz z K. Pędziwiatrem i D. Wiktor-Mach), konferencja: „Wielokulturowość polskich miast. Teoria, praktyka, polityka”, Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, online, 3-4.12.2020.

„Kiedy „Zakerzoniec” spotyka „Baniaka”: sąsiedztwa w diasporze ukraińskiej w Kanadzie”, Konferencja: „Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne”, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej, Przemyśl, 10-11 maja 2019.

„Trzy autobusy. O migracji Ukraińców z Polski do Kanady w latach 80.”, konferencja: „Migracje w przestrzeni publicznej”, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Wrocław, 10-11.09.2019.

„In between or shades of (not)belonging: the memory of Ukrainian migrants from Poland to Canada”, Second International Conference on Canadian Studies: “Canada – Ukraine: Past, Present, Future”, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ramon Hnatyshyn Canadian Studies Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies at the University of Alberta, Czerniowce, 12-13.09.2019.

Badania pamięcioznawcze w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ: praktyki przeżywania przeszłości, Konferencja Naukowa „Studia nad pamięcią w Polsce. Stan i kierunki badań” (Instytut Socjologii UW, Wydział Polonistyki UJ), Kraków 2018.

„Przeszłość tych ziem nie należy do nas”. Bieszczadzki projekt pamięci o nie-swojej przeszłości, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy”, Łódź 2018.

“Ukrainians from Poland in Canada: between Ukrainian and Polish diasporas”, International Association for the Humanities (MAG), American Council of Learned Societies, Ukrainian Catholic University: International MAG Convention “The Image of the Self”, Lwów 2018.

“Czy Ukraińcy z Polski w Kanadzie są częścią Polonii? Pomiędzy diasporą ukraińską a polską”, Ogólnopolska VI Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka”, Lublin 2017.

„Ukraińcy z Polski w Toronto: diaspora, ojczyzny i pamięć”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Między pasją a metodą”, Gniewino 2017.

„Bieszczadzkie dziedzictwo kulinarne w trybach oferty turystycznej. Pomiędzy pamięcią a biznesem”, Konferencja naukowa „Tradycyjne pożywienie od codzienności do sacrum po produkt regionalny” (Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Zamek Lubelski), Lublin 2017.