Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Artur Sekunda

Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej

ul. Gołębia 9, pokój 23
31-007 Kraków

Telefon: 12 663 15 40

E-mail: artur.sekunda@uj.edu.pl

Okres: 2010.10.20-2010.11.05. Instytucja: Anthropos Institute (redakcja czasopisma "Anthropos – International Review of Anthropology and Linguistics"). Miejsce: Sankt Augustin, Republika Federalna Niemiec. Charakter pobytu: praktyka archiwalno-wydawnicza.

Okres realizacji: 2022-2023. Tytuł projektu: Modernizacja systemu informacji o źródłach z dziedziny etnologii i antropologii kulturowej. Kierownik projektu: dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ. Instytucja realizująca: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Charakter udziału: współwykonawca.

Okres realizacji: 2014-2016. Tytuł projektu: Górale Podhalańscy w nazistowskich koncepcjach narodowościowych i etnopolitycznych w świetle dokumentów Sektion Rassen und Volkstumforschung działającej w ramach IDO. Kierownik projektu: dr Stanisława Trebunia-Staszel. Instytucja realizująca: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki. Numer projektu: UMO-2013/09/B/HS3/03574. Charakter udziału: współwykonawca.

Okres realizacji: 2009. Tytuł projektu: PROKES – baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat. Kierownik: prof. dr hab. Czesław Robotycki. Instytucja realizująca: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Źródło finansowania: Wydział Historyczny UJ. Charakter udziału: współwykonawca.

Okres realizacji: 2008-2013. Tytuł projektu: Opracowywanie materiałów sekcji ludoznawczo-rasowej zasobów IDO – Niemieckiego Instytutu Pracy Wschodniej. Instytucja realizująca: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Źródło finansowania: IEiAK UJ. Charakter udziału: współwykonawca.

Okres realizacji: 2008-2011. Tytuł projektu: Opracowanie materiałów etnograficznych dotyczących Podhala ze zbiorów Institut für Deutsche Ostarbeit. Kierownik: dr Małgorzata Maj. Instytucja realizująca: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Numer projektu: NN109214835. Charakter udziału: współwykonawca.

Okres realizacji: 2007-2008. Tytuł projektu: Klasyfikacja zjawisk kultury: komputerowa baza danych o etnograficznych źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat. Instytucja realizująca: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Źródło finansowania: IEiAK UJ. Charakter udziału: współwykonawca.

Dwadzieścia sześć slajdów – ślad bliskowschodnich podróży profesora Leszka Dzięgla w zbiorach Archiwum IEiAK UJ, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prace Etnograficzne”, 2016, tom 44, zeszyt 3, ISSN 0083-4327, e-ISSN 2299-9558, DOI 10.4467/22999558.PE.16.011.6022, s. 235-241.

Technologia nasza powszednia? Refleksja na marginesie wystawy fotografii, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, 2015, tom VI, ISSN 2084-2732, s. 60-64.

Pornografia quasi-amatorska – krótki epizod nieustającego karnawału, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prace Etnograficzne”, 2014 [2015], tom 42, zeszyt 4, ISSN 0083-4327, e-ISSN 2299-9558, DOI 10.4467/22999558.PE.14.024.3553, s. 363-370.

Muzeum w roli ośrodka prestiżu – uwagi o kontekstach i ograniczeniach, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, 2014, tom V, ISSN 2084-2732, s. 52-61.

Eksponaty muzealne w tekstach popkultury (wybrane aspekty), „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, 2013, tom IV, ISSN 2084-2732, s. 149-159

Seminarium antropologiczne Cyfrowy świat: antropologia i technologia. Termin seminarium: rok akademicki 2018/2019. Termin wystąpienia: 27 listopada 2018. Organizator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Referat: Licencja na podglądanie?

Spotkanie/debata w przededniu trzeciej rocznicy śmierci Profesora Czesława Robotyckiego. Kraków, 17 stycznia 2017. Organizator: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Referat: Prezentacja biografii oraz metody badawczej Profesora Czesława Robotyckiego.

Kurdystan i jego mieszkańcy: perspektywy badawcze. Kraków, 26-27 października 2015. Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Pracownia Studiów Kurdyjskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biuro Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce. Referat: Dwadzieścia sześć slajdów – ślady bliskowschodnich podróży prof. Leszka Dzięgla w zbiorach Archiwum IEiAK UJ.

Pomiędzy realnością a światem fikcji: media i multimedia w muzeum. Sierpc, 20-21 października 2014. Organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Referat: Technologia nasza powszednia? Refleksja na marginesie wystawy fotografii.

Muzeum w środowisku lokalnym – współdziałanie i odpowiedzialność. Sierpc, 14-15 października 2013. Organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Referat: Muzeum w roli ośrodka prestiżu – uwagi o kontekstach i ograniczeniach.

Międzynarodowa konferencja skansenowska Popkultura i „chłopkultura”: muzeum skansenowskie w XXI wieku – miejsce ochrony kultury ludowej, a może park rozrywki. Mierki (województwo warmińsko-mazurskie), 6 czerwca 2013. Organizator: Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku. Referat: „Muzeum skansenowskie” w tekstach popkultury – pleonazm czy oksymoron?

Między rzeczą a rzeczywistością: eksponat, kopia, odzwierciedlenie – przedmioty i ich rola w ekspozycji muzealnej. Sierpc, 22-23 października 2012. Organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Referat: Popkultura – bagaż, którego nie zostawimy w muzealnej szatni