Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Łukasz Sochacki

dr Łukasz Sochacki

Kłopotliwe byłoby wskazanie jednoznacznie przedmiotowego zakresu moich zainteresowań badawczych. Przyjmuję, że antropologia kulturowa to postawa mająca siłę poznawania różnych zjawisk kultury, co też staram się realizować w praktyce badawczej. Niemniej, przyciśnięty do ściany, jako zainteresowania badawcze mogę wskazać: teorię mitu i symbolu, metodologię  humanistyki (przede wszystkim teorię intepretacji i metody badań etnograficznych), pogranicza nauki i sztuki, religijność, etnologię Polski. W ogólności, chciałbym widzieć siebie jako przedstawiciela nurtu określanego w polskiej etnologii jako antropologia współczesności.

 • Członek Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności
 • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego o/Kraków
 • Członek Zarządu Polskiego Instytutu Antropologii
 • Członek Rady Wydziału Historycznego UJ
 • Członek Rady Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
 • Opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
 • Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego o/Kraków (2021-2022)
 • Członek Zespołu Wykonawczego POB Heritage w programie ID.UJ (https://id.uj.edu.pl/heritage) (2019-2021)
 • Zastępca Dyrektora IEiAK ds. dydaktycznych (2019-2022)
 • Konsultant IEiAK UJ w projekcie stażowym Praxis (2018-2019)
 • Kierownik badań etnograficznych w Fundacji Mapa Pasji (2018-2020)
 • Secratary of the Admission Comittee in the Interdisciplinary Doctoral Programme POB Heritage (2020)
 • Secretary of the Admission Committee in the Una Europa Heritage PhD Consortium Programme (2021)

Świętowanie w Krakowie. Współczesny rok obrzędowy, projekt badawczy realizowany we współpracy z Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa (2022-2023)

Mobilne studio multimediów, projekt dydaktyczno-edukacyjny, badania zespołowe finansowane ze środków programu ID.UJ - POB Heritage (2021-2022)

Mapowanie ciszy. Galenosfery Krakowa, badania zespołowe finansowane ze środków programu ID.UJ - POB Heritage (2021-2022)

Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego, współwykonawca w badaniach organizowanych przez Nadwiślański Park Etnograficzny (2021)

Fonosfera krakowskich targowisk, badania zespołowe finansowane ze środków programu ID.UJ - POB Heritage (2021-2022)

Festa di Santa Lucia. Czas święta, pilotażowe badnia etnograficzne w Syrakuzach dotyczące religijności na Sycyli (grudzień 2019).

Kwerenda biblioteczna: Biblioteca Universitaria di Bologna, Biblioteca comunale dell'Archiginnasio a Bologna (listopad 2019).

Wyjazd studyjno-szkoleniowy na Università per Stranieri di Perugia (2019).

Feste religiose: wyjazd szkoleniowo-badawczy na Università per Stranieri di Siena dotyczący doskonalenia kompetencji językowo-kulturowych w zakresie języka włoskiego i kwerenda biblioteczna dotycząca fest religijnych mających miejsce na Sycylii (2018).

Festa di Santa Rosalia. Antropologia doświadczenia religijnego: pilotażowe badania etnograficzne w Palermo dotyczące religijności (2018).

Odkrywanie skarbów dziedzictwa niematerialnego południowej Małopolski: zespołowy projekt badawczy realizowany przez Fundację Mapa Pasji dotyczący znaczenia tradycji oraz jej nowych form w wybranych miejscach południowej Małopolski (2018-2020).

Festa di Sant'Agata. Religijność potoczna w Katanii: pilotażowe badnia etnograficzne w Katanii dotyczące religijności (2017).

Stereotyp naukowca: badnia z zastosowaniem obserwacji etnograficznej w trakcie konferencji i seminariów naukowych (2016).

Lunissanti - antropologia doświadczenia: pilotażowe badania etnograficzne w Castelsardo (Sardynia, Włochy) dotyczące religijności (2015).

Fikcje biograficzne. Legenda naukowców: wyjazd studyjno-badawczy do Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana związany z kwerendą archiwalną dotyczącą biografii włoskiego fizyka Ettore Majorany (2014).

Mezzogiorno - antropologia doświadczenia: wyjazd badawczy dotyczący antropologii podróży, mający na celu problematyzację zagadnieniań zwiazanych z "tekstem Sycylii".

Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji, red. Ł. Sochacki, Fundacja Mapa Pasji, Kraków 2020.

Il festino di Santa Rosalia. Notatki ze słabej etnografii, "Konteksty. Polszka Sztuka Ludowa", 2019, nr 3, s. 177-187.

Lunissanti. Antropolog i doświadczenie, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2018, nr 1-2, s. 119-124.

Czy prawdziwych biografii już nie ma? Legenda Ettore Majorany, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa",  2016, nr 3-4, s. 60-66.

"Naukowiec jak malowany". Uwagi o micie i komiksie, "Prace Etnograficzne", 2014, t. 42, nr 3, s. 245-256.

Cząstki eksterytorialne. Pogranicza mitu i nauki, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2014, nr 1, s. 62-67

„Bitwa o Anglię". Wembley w świetle prasy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2012, nr 3-4, s. 205-210.

Zjawisko „etnodesign", [w:] Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretatywnej, (red.) Adam A. Szafrański, Lublin 2011, s. 169-181.

Antropologia zaangażowana (?), „Prace Etnograficzne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", 2010, nr 38, s. 7-16.

Imaginarium miłosne w wierszowanych listach ludowych, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, 2010, t. XVI, s. 246-256.