Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Łukasz Sochacki

dr Łukasz Sochacki

Katedra Współczesnych Praktyk Kulturowych

E-maill.sochacki@uj.edu.pl 

Konsultacje: poniedziałki, godz. 12.00-13.00, pok. 28 orazpiątki, godz. 10.00-11.00, MS Teams (online)

 

                

Moje zainteresowania badawcze zwiazane są głównie z:

 • metodami badań etnograficznych,
 • teorią interpretacji,
 • antropologią słuchania,
 • krytycznymi studia nad dziedzictwem kulturowym.

Badania terenowe prowadzę przede wszystkim:

 • w Krakowie,
 • w południowej Małopolsce, 
 • na Sycylili.

​W 2021 roku rozpocząłem cykl projektów badawczych, dydaktycznych i popularnonaukowych Fonoteka Etnograficzna związanych z udźwiękowiną etnografią i antropologią słuchania. 

 • Sekretarz Generalny - Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 • Zastępca Dyrektora ds. studenckich - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ (2020-2024)
 • Członek Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności
 • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego O/Kraków
 • Członek Rady Wydziału Historycznego UJ
 • Członek Rady Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
 • Secretary of the Admission Committee in the Una Europa Heritage PhD Consortium Programme

 

 • Opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ (2016-2022)
 • Członek Zarządu Polskiego Instytutu Antropologii (2020-2022)
 • Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego o/Kraków (2021-2022)
 • Członek Zespołu Wykonawczego POB Heritage w programie ID.UJ (https://id.uj.edu.pl/heritage) (2019-2021)
 • Zastępca Dyrektora IEiAK ds. dydaktycznych (2019-2020)
 • Konsultant IEiAK UJ w projekcie stażowym Praxis (2018-2019)
 • Kierownik badań etnograficznych w Fundacji Mapa Pasji (2018-2020)
 • Secratary of the Admission Comittee in the Interdisciplinary Doctoral Programme POB Heritage (2020)
 • Secretary of the Admission Committee in the Una Europa Heritage PhD Consortium Programme (2021)

Projekty i badania

 

 • Alliance for Research on Cultural Heritage in Europe - ARCHE;  członek zespołu badawczego (Work Package 1, task 1.1.); projekt ma na celu zbudowanie ogólnoeuropejskiej sieci instytucji zajmujących się badaniem i wykorzystywaniem dziedzictwa kulturowego (Uniwersytet Jagielloński - polski członek konsorcjum, Europan Research Council, nr 101060054-ARCHE-HORIZON-CL.2-2021-Heritage-02;; 2023-2024).
 • Galenosfery Mediolanu. Cisza jako praktyka kulturowa, badania etnograficzne nad strefami ciszy w Mediolanie jako praktyki konstruowania przestrzeni miasta i staż badawczy w  AudioVisual Ethnography Lab - Universita degli Studi di Milano; kierownik projektu (Narodowe Centrum Nauki, nr 2023/07/X/HS3/00302, 2023-2024).
 • Drzewo świata - rośliny w kulturze ludowej Sądecczyzny; przygotowanie hasełm do zielnika etnobotanicznego będącego suplementem do "Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fichera"; wykonawca; Muzeum Ziemi Sądeckiej (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe - Kultura ludowa i tadycyjna, nr zadania 08602/22, 2023-2024).
 • Świętowanie w Krakowie. Współczesny rok obrzędowy, projekt badawczy realizowany we współpracy z Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa (2022-2023)
 • Mobilne studio multimediów, projekt dydaktyczno-edukacyjny, badania zespołowe finansowane ze środków programu ID.UJ - POB Heritage, kierownik projektu (2021-2022)
 • Mapowanie ciszy. Galenosfery Krakowa, badania zespołowe finansowane ze środków programu ID.UJ - POB Heritage, kierownik projektu (2021-2022)
 • Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego, współwykonawca w badaniach organizowanych przez Nadwiślański Park Etnograficzny, badacz terenowy (2021)
 • Fonosfera krakowskich targowisk, badania zespołowe finansowane ze środków programu ID.UJ - POB Heritage, kierownik projektu (2021-2022)
 • Festa di Santa Lucia. Czas święta, pilotażowe badnia etnograficzne w Syrakuzach dotyczące religijności na Sycyli (grudzień 2019).
 • Festa di Santa Rosalia. Antropologia doświadczenia religijnego: pilotażowe badania etnograficzne w Palermo dotyczące religijności (2018).
 • Odkrywanie skarbów dziedzictwa niematerialnego południowej Małopolski: zespołowy projekt badawczy realizowany przez Fundację Mapa Pasji dotyczący znaczenia tradycji oraz jej nowych form w wybranych miejscach południowej Małopolski, kierownik badań etnograficznych, opracowanie koncepcji badań (2018-2020).
 • Festa di Sant'Agata. Religijność potoczna w Katanii: pilotażowe badnia etnograficzne w Katanii dotyczące religijności (2017).
 • Stereotyp naukowca: badnia z zastosowaniem obserwacji etnograficznej w trakcie konferencji i seminariów naukowych (2016).
 • Lunissanti - antropologia doświadczenia: pilotażowe badania etnograficzne w Castelsardo (Sardynia, Włochy) dotyczące religijności (2015).
 • Fikcje biograficzne. Legenda naukowców: wyjazd studyjno-badawczy do Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana związany z kwerendą archiwalną dotyczącą biografii włoskiego fizyka Ettore Majorany (2014).
 • Mezzogiorno - antropologia doświadczenia: wyjazd badawczy dotyczący antropologii podróży, mający na celu problematyzację zagadnieniań zwiazanych z "tekstem Sycylii".

Staże i wyjazdy

 • Wyjazd studyjno-szkoleniowy na Università per Stranieri di Siena (2022)
 • Wyjazd studyjno-szkoleniowy na Università per Stranieri di Perugia (2019).
 • Feste religiose: wyjazd szkoleniowo-badawczy na Università per Stranieri di Siena dotyczący doskonalenia kompetencji językowo-kulturowych w zakresie języka włoskiego i kwerenda biblioteczna dotycząca fest religijnych mających miejsce na Sycylii (2018).
 • Kwerenda biblioteczna: Biblioteca Universitaria di Bologna, Biblioteca comunale dell'Archiginnasio a Bologna (listopad 2019).