Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewa Rossal

Ewa Rossal

Biblioteka IEiAK UJ

ul. Gołębia 9, pokój 13
31-007 Kraków

12 663 15 57

e.rossal@uj.edu.pl

Absolwentka etnologii (2016) oraz filozofii (2020) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rozprawę doktorską zatytułowaną Wspólnota śmiertelnych. Tanatologia zwierząt towarzyszących w perspektywie etnografii wielogatunkowej obroniła w 2022 roku. Od 2021 roku pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Współczesnych Praktyk Kulturowych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, prowadząc m.in. kursy z antropologii przestrzeni, etnografii wielogatunkowej i posthumanizmu. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego o/Kraków.

human-animal studies, relacja człowiek-zwierzę towarzyszące, etnografia wielogatunkowa

antropologia weterynaryjna i bioetyka w kontekście zwierząt pozaludzkich

posthumanizm

antropologia i fenomenologia przestrzeni

2013 - 2018

Projekt badawczy: „Wyzwania etnografii twórczej. Wypracowanie naukowego warsztatu "badań w działaniu" uchwytującego peryferyjne aktywności twórcze i łączącego perspektywę intensywnych badań antropologicznych z animacją kultury i projektami z zakresu sztuki współczesnej”; kier. dr T.Rakowski, stanowisko: badacz, wykonawca, współautorka tekstu finalnego (Narodowe Centrum Nauki)


2017 - 2018

„MIASTO IDEALNE - pierwsze lata Nowej Huty na fotografiach Wiktora Pentala i Henryka Makarewicza”, stanowisko: koordynator antropologicznej części; autor opracowania,
tzw. ścieżki tematycznej, w tym współpraca z artystami i antropologami. W ramach projektu powstały prace następujących osób: Julita Wójcik, Poemat od-nowa; Nina Fiocco, ebano collectiv’ Factories of the Future: Architecting Souls across Berlin Walls; Tomasz Rakowski, Nowa Huta: przeszłość i przyszłość; Ewa Rossal Nowy (u)strój ludowy oraz Odnawianie miasta. Poza klisze i schematy.

2017

Rezydencja antropologiczno-artystycznej „Community” Chiaromonte (Włochy).


2016

Resarch residency w Fundacji CAREOF finansowane przez Konsulat Generalny Polski w Mediolanie (Badania projektu Exposed, kwerenda w archiwum i bibliotece DOCVA Mediolan)


2015

Pobyt studyjny w UNIDEE (Citta dell’Arte/Fondazione Pistoletto/Biella/Włochy). Uczestnictwo w seminarium “Performing Anthropology”
 

2015 - 2017


Projekt badawczy: Strój Krakowiaków zachodnich. Badania, publikacja, upowszechnienie; stanowisko: koordynatorka, badaczka, autorka tekstów i współredaktorka publikacji (Muzeum
Etnograficzne w Krakowie, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego)

2009 - 2011

Badania etnograficzne w ramach projektu „Wesela 21” (koordynacja jednej zgrup badawczych/Muzeum Etnograficzne w Krakowie)

 

2009 - 2010

Badania etnograficzne w ramach projektu „dzieło-działka„ (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)

2008

Badania etnograficzne grupy przedsiębiorców polskich zamieszkujących w Toskanii w ramach projektu Atlante dell’imprenditoria straniera in Toscana (Studi Interculturali, Unvirsita
degli Studi di Firenze, kierownik: prof.ssa M. Azzari)
 

Publikacje książkowe / rozdziały w publikacjach książkowych/redakcje

 

Wyście poza dziedzictwo “kultury ludowej”. O nowej sztuce wiejskiej w tomie pokonferencyjnym (konferencja „Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej", Kraków 2018

(wraz z D. Ogrodzka, T.Rakowski), Odsłonić nowe pola kultury: projekt etnografii twórczej i otwierającej, w: Granice... i, red. K. Biały, M.Domański, ASP w Łodzi, UŁ 2018

red. (wraz z E.Pobiegły), Stroje krakowskie. Historie i mity, Kraków 2017

Klisze, mity i gabloty strojów krakowskich, w: Stroje krakowskie. Historie i mity, red.E.Pobiegły, E.Rossal, Kraków 2017

Jak powinien wyglądać strój krakowski ? O trudnościach badawczych w: Stroje krakowskie. Historie i mity, red. E.Pobiegły, E.Rossal, Kraków 2017

Materialność i znaczenia. Ukryte strony strojów krakowskich, w: Stroje krakowskie. Historie i mity, red. E.Pobiegły, E.Rossal, Kraków 2017

(wraz z A. Marczak, E.Pobiegły), , Strój krakowski rozebrany, w: Stroje krakowskie. Historiei mity, red. E.Pobiegły, E.Rossal, Kraków 2017

Pułapki pewnego dzieła sztuki w Galerii EL, w: Konfrontacje: Leon Tarasiewicz - Galeria EL, red. K. Dzieweczyńska,Centrum Sztuki Galeria EL 2016, s.231-234

Zobacz jaki bienal ładny. O kulturowych znaczeniach Form Przestrzennych w Elblągu, w: W obliczu Jubileuszu 50-lecia I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, red. K. Dzieweczyńska,Centrum Sztuki Galeria EL 2015, s.312-317

Strój, w: Kultura ludowa Górali Kliszczackich, K.Ceklarz, J.Masłowiec (red.), Kraków, 2015, s. 243-267.

Sztuka na granicy stylów i konwencji, w: Przebudzenie - ciąg dalszy, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu 2014, s. 93-98.

Kultura osiedlowa w działaniu, w: Przebudzenie - ?????/Awakening - ?????, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu 2013, s.14-20.

Etnografia jest tuż obok, w: Pytania do źródeł: Roman Reinfuss, M. Szczurek (red.), Kraków 2009, s. 59-70.

Publikacje w czasopismach

(wraz z T.Rakowski), Artisans, alcoholics and artists. In searching of some new descriptions of experimental ethnographic realities.Visual Ethnography, 2018 : 7

(wraz z D. Ogrodzka, T. Rakowski), Odsłonić nowe pola kultury: projekt etnografii twórczej i otwierającej, w:Kultura i Rozwój, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz

Uniwersytet Warszawski, 2017: 3

Etnografia twórcza. O relacjach pomiędzy sztuką i antropologią kulturową oraz budowaniu warsztatu łączącego badania etnograficzne z praktykami ze sztuki współczesnej, w: Studia Etnologiczne i Antropologiczne,Instytut Etnologii i Antropologii UŚ, filia w Cieszynie, 2016, T.16, s. 268-281

Sztuka ludowa w sztuce współczesnej. Inspiracje i relacje; w: Etnografia Nowa

 

 

2018-2019
Komitet organizacyjny Second Colleex Workshop
#Colleex – Collaboratory for Ethnographic Experimentation, the European Association of
Social Anthropologists' network
Komitet organizacyjny: Eeva Berglund, Uniwersytet w Helisinkach, Adolfo Estalella, Universidad
Compultense de Madrid, Anna Lisa Ramella, Locating Media, University of Siegen,
Tomasz Rakowski Uniwersytet Warszawski, Ewa Rossal, Muzeum Etnograficzne w Krakowie,
Tomás Sánchez Criado, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Joanna Wowrzeczka, Uniwersytet
Śląski w Katowicach
2019
Usefulness of creative and opening-up ethnography. Konferencja: The Trouble with Art.
Philistinism, Iconoclasm and Scepticism of Art in Anthropology (CARMAH at the Institute of
European Ethnology, Humboldt-Universität zu Berlin).
The New Social Costumes. Rupture, texture and modifications. Konferencja: SIEF Congress
Track Changes. Reflecting on a Transforming World (Santiago de Compostela / Spain)
2018
Actions speak lauder… Towards a creative ethnography combining perspectives from "action
research" and contemporary art projects. Konferencja: Art, materiality and representation
(British Museum, SOAS, Londyn)
(wraz z dr hab. T.Rakowskim) Social art in Urban Space. Konferencja: Convegno internazionale
da Nurages a Murales (Instytut Italianistyki, Warszawa)
2017
Wyjść poza dziedzictwo „kultury ludowej”? O eksperymentalnej współpracy artystów z
etnografami w przestrzeniach wiejskich; konferencja: Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce
współczesnej (Muzeum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
(wraz z dr hab. T.Rakowskim), Artisans, alcoholics and artists. In searching of the new language
for description of experimental ethnographic realities. Konferencja: 1st #COLLEEX
WORKSHOP (EASA network, Uniwersytet w Lizbonie)
Tropy i pułapki, Seminarium finałowe grantu: Słowa-klucze. Na pograniczach światów:
antropologii, sztuki, życia społecznego (Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski)
Awangarda etnograficzna. O post-modernistycznych związkach antropologii ze sztuką; konferencja:
Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Między pasją a
metodą, panel sekcji metodologicznej: Mapowanie postmodernizmu w polskiej antropologii
społeczno-kulturowej (PTL, Gniewino)
Prawdy i mity o strojach krakowskich; wykład: spotkanie otwarte PTL (PTL/Kraków)
Antropologia otwierająca. Próba wyjścia poza granice pól poznawczych sztuki i nauki; konferencja:
Rozumienie granic. Granice rozumienia. (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Instytut
Socjologii/Uniwersytet Łódzki )
(wraz z D.Ogrodzka, T.Rakowski) Odsłonić nowe pola kultury: projekt etnografii twórczej i
otwierającej, Kultura i rozwój. Seminarium badawcze: Jak tworzyć i poszerzać archipelagi
żywej kultury (Instytut Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej)
2016
Pułapki etnografii twórczej. O potencjalnościach projektów łączących metody etnograficzne
z narzędziami sztuki współczesnej; konferencja: Jaka refleksja o kulturze jest dziś potrzebna
Europie? Wyzwania, dylematy, perspektywy; panel Sekcji Metodologicznej: Antropologiczne
konteksty krytyki kulturowej (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław)
(wraz z dr hab. T.Rakowskim), Slowing Down in the Tear Dealer: Fake-Business and the
Ethnographic Endeavor in Lublin, Southeast Poland. Konferencja 14th EASA Biennial Conference/
Mediolan
(wraz z E.Chomicka, T.Rakowski), Czytanki dla użytkowników sztuki #4 Zwrot etnograficzny w
sztuce. Jak podążać za tym, co społeczne?, Seminarium otwarte (Muzeum Sztuki Nowoczesnej/
Warszawa)
2015
Strój krakowski a strój Krakowiaków zachodnich. Potencjalne problemy współczesnych badań
strojów ludowych, II Seminarium dotyczące problematyki badań nad strojem ludowym i
rękodziełem, Sekcja Stroju Ludowego PTL (Muzeum Etnograficzne/Wrocław`)
W stronę etnografii twórczej. O badaniach projektów artystycznych i budowaniu warsztatu
metodologicznego łączącego badania etnograficzne z praktykami i narzędziami sztuki
współczesnej; konferencja: Antropologia w działaniu. Od wymiaru lokalnego do globalnego,
(maj, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego, Filia w Cieszynie)
(wraz z dr hab. T.Rakowskim), Wypracowanie warsztatu metodologicznego łączącego
rozpoznania etnograficzne z praktykami i narzędziami sztuki współczesnej (poszukiwania teoretyczne)
seminarium dla pracowników i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
2011
Sztuka ludowa w sztuce współczesnej. Inspiracje i relacje; konferencja: Muzeum – sztuka
żywa? W kręgu inspiracji twórczością Ksawerego Piwockiego (Państwowe Muzeum Etnograficzne
w Warszawie)
2006
„Ku (…) antropologii”. Słów kilka o manifestach i zaangażowaniu w antropologii kulturowej;
konferencja: Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów
(COLLOQUIA HUMANIORUM, Forum Humanistyczne/ Pluski k.Olsztyna)