Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ

Kierownik Pracowni Dokumentacji i Informacji Etnograficznej

1993 Magisterium - Uniwersytet Jagielloński

1999 Doktorat - Uniwersytet Jagielloński

2015 Habilitacja - Uniwersytet Jagielloński

Główny wykonawca w realizacji projektu badawczego "Prokes – baza danych o źródłach dotyczących kultury ludowej Karpat" finansowanego przez KBN (nr PB 1203/P1/92/02) w latach 1993-1995. Kierownicy: prof. dr hab. Anna Zambrzycka-Kunachowicz, dr hab. Czesław Robotycki.

Główny wykonawca w zespole realizującym grant 1 H01G 010 15 "System ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat". Kierownik: prof. dr hab. Czesław Robotycki. Okres realizacji: 1998-2000.

FOROST Alltagskultur im Sozialismus - Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde, Ludwig - Maximilians - Universität, Monachium oraz ABAYFOR (Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Forschungsverbunde). Okres realizacji: 2001-2004.

Główny wykonawca w zespole realizującym grant 2H01 H005 22 "Komputerowy system ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat – kontynuacja". Kierownik: prof. dr hab. Czesław Robotycki. Okres realizacji: 2002-2004.

Główny wykonawca grantu NR  2 H01H 028 22  "Tradycje kultury karpackiej we współczesnych modelach tożsamości lokalnej. Przykład polski i Rumunii – badania porównawcze". Okres realizacji: 2002-2004.

W latach 2003-2004 etnograficzne badania dotyczące kapliczek i innych form małej architektury sakralnej na obszarze gminy Bukowina Tatrzańska (współpraca z Urzędem Gminy).

Udział w projekcie badawczym realizowanym w ramach badań własnych Instytutu "Tradycja i współczesność w Karpatach polskich i rumuńskich. Podhale i Maramuresz" - badania terenowe we wsiach regiony Maramuresz w latach 2005-2007 oraz pobyty studyjne na Uniwersytetach Cluj Napoca, Baia Mare i Bukaresztu.

1994 Etnologiczna analiza tekstu artystycznego na przykładzie malarstwa Eweliny Pęksowej. Komisja Etnograficzna PAN (Oddział w Krakowie).

1995 20th Century Transformations of the Popular Polish Hero Janosik. From Literature to Glasspainting and Advertisement. Konferencja S.I.E.F. (Societe Internationale d'Ethnologie et Flkloristique), Uniwersytet Bergen.

1995 Konferencja "Neue Wege in der Europaischen Ethnologie" Institut für Volkskunde, Uniwersytet w Wiedniu.

1996 The Contemporary Glasspainting from Zakopane in the Regional and National Context. Seminar für Volkskunde, Uniwersytet w Bazylei.

1998 Współczesne oblicza podhalańskiego regionalizmu. Komisja Etnograficzna PAN (Oddział w Krakowie)

2000 Der "Zakopane Stil". Die Suche nach der polnischen Identität in der Kunst. Der Podhale-Regionalismus – zwischen Turismus und Wissenschaft. Die gegenwärtige Volkskunst im Polen. Seminar für Volkskunde, Uniwersytet w Bazylei.

2001 Współczesna ikonografia regionalna w podhalańskim malarstwie na szkle. Konferencja "Pogranicze polsko-słowackie: historia-język-kultura" Rużomberk (Słowacja).

2001 Ikonografia maryjna w polskiej sztuce ludowej. Polska sztuka ludowa - dzieje pojęcia. Wykłady w Instytucie Etnologii Europy, Uniwersytet Masaryka w Brnie (Republika Czeska).

2002 Homo faber: The Socialist Role Model as Seen by Individuals. The Lenin Steelworks in the Light of the Workmen's Recollections. Konferencja "Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus" Monachium (Niemcy).

2005 Nowe oblicze Nowej Huty - formy manifestacji lokalnej odrębności. Konferencja "Transformacja społeczno-kulturowa na Słowacji po roku 1989" Bratysława (Czechy).

2005 My hutnicy - kim dzisiaj jesteśmy? Dylematy identyfikacji w środowisku byłych pracowników Kombinatu im. Lenin. Konferencja w Muzeum Nowej Huty (oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa).

2007 Socjalistyczna ikonosfera człowieka pracy. Przypadek Huty im. Lenina. Konferencja "Totalitaryzm i audiowizualność" Lanckorona.

2008 "Czym się ballada o Kołobrzegu szczyci i chlubi." Znaki wojny we współczesnej przestrzeni miasta. Konferencja "Wojna przeżyta i wyobrażona: obraz wojny w kulturze popularnej" Spała.

2008 "Pamiętajcie o ogrodach." Wspomnienia o domu utraconym. Konferencja "Miasto w obrazie, legendzie, opowieści" Kraków.

2008 Podróż do krainy komunizmu, czyli o atrakcji turystycznej zwanej Nową Hutą. Konferencja "Popkomunizm: doświadczenie komunizmu a kultura popularna" Siemiany.

2013 Nowe Miasto Nowych Ludzi - mitologie nowohuckie. Odczyt na posiedzeniu Komisji Etnograficznej PAU, Kraków.

2000 Pobyt w Katedrze Folkloru, Uniwersytet Babeş-Bolyai, Cluj (Rumunia).

2001 Staż naukowo-dydaktyczny w Instytucie Etnologii Europy w ramach programu CEEPUS, Uniwersytet Masaryka w Brnie (Republika Czeska).

2002 Pobyt w Katedrze Etnologii, Uniwersytet Komenskeho, Bratysława (Słowacja).

2005 Pobyt w Katedrze Folkloru, Uniwersytet Babeş-Bolyai, Cluj (Rumunia).

2005 Staż naukowy w Instytucie Folklorystyki w Bukareszcie w ramach programu CEEPUS.

2005 Pobyt w Katedrze Etnologii, Uniwersytet Komenskeho, Bratysława (Słowacja).

Książki

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne: znaki sacrum ludzką ręką wzniesione, Bukowina Tatrzańska 2006 [współautor: Małgorzata Maj]

Ewelina Pęksowa: na szkle malowane, Marki 2011

Nowe miasto nowych ludzi: mitologie nowohuckie, Kraków 2013

Redakcje

W krainie metarefleksji: księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków 2015

Artykuły

Etnologiczna analiza tekstu artystycznego na przykładzie malarstwa Eweliny Pęksowej, "Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych" tom XXXVIII, zeszyt 1, 1994, strony 17-19

"Pęksowy Raj" na szkle malowany, ZN UJ "Prace Etnograficzne" zeszyt 34, 1995, strony 143-155

Malarstwo na szkle w Europie, [w:] Obrazy na szkle (XVIII - XIX wiek) w zbiorach Muzeum tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego, T. Jabłońska (red.), Zakopane, 1997, strony 49-93

Oblicza podhalańskiego folkloryzmu, "Sprawozdania z  posiedzeń Komisji Naukowych", tom XLII zeszyt 1, 1998, strony 9-12

Współczesne zakopiańskie malarstwo na szkle, "Studia Małopolskie" 1999, zeszyt 2, strony 97-110

Dawne podhalańskie malowidła na szkle: dzieje recepcji od połowy XIX wieku do 1939 roku, "Wierchy" rok 64:1998 (rok wydania 2000), strony 57-86

Podhalańskie malarstwo na szkle – relikt i żywa wartość: dyskurs etnograficzny, "Rocznik Podhalański" tom VIII: 1997-2000, Zakopane: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, 2002, strony 71-109

Janosik - the Popular Polish Hero ofthe Tatra Mountains People: 20th Century Transformations from Literature to Glasspainting and Advertisement, [w:] From Academic Art: To Popular Pictures, N. Brekke (red.), Voss-Bergen, 2000, strony 209-222

[współautor] Słownik słów kluczowych, [w:] Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury: etos, obrzędy, demonologia, magia, Cz. Robotycki, W. Babik (red.), Kraków, 2002, strony 37-48, 85-97, 111-118, 137-145

"Kiedyś byliśmy razem": doświadczenie wspólnoty i alienacji we wspomnieniach pracowników Huty im. Lenina, [w:] Tradicia a spolocensko-politicke zmeny na Slovensku po druhej svetovej vojne, Z. Skovierova (red.), Bratislava, 2003

Homo Faber: The Socialist Role Model as Seen by Individuals - The ‘Lenin Steelworks' in the Light of the Workers' Recollections, [w:] Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus: Erkundungen zum Arbeitsleben im őstlichen Europa, Klaus Roth (red.), München: LIT Verlag, 2004, strony 239-257

La peinture sur verre dans les collections du musée des Tatras à Zakopane, [w:] Tatras: une légende dorée polonaise, Bordeaux, 2004, strony 23-66

[współautor] Słownik słów kluczowych, [w:] Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury: medycyna ludowa, Czesław Robotycki, Wiesław Babik (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, strony 137-159

Visual forms of regional identification: The example of contemporary Podhale, "Calendarul Maramuresului" Serie nouã, an II, nr 3-4, aprilie - decembrie 2006, Baia Mare: Editura CYBELA, 2006, strony 215-222

"Nowe" oblicze Nowej Huty, czyli o publicznej dyskusji wokół historii dzielnicy, "Journal of Urban Ethnology" Vol. 8:2006, strony 101-116

Maramuresz jako atrakcja turystyczna - poszukiwanie lokalnych form autoprezentacji, [w:] Tradicna kultura, turizmus a rozvoj regionov (Medzinarodna konferencia, 26. a 27. maja 2005 v Terchovej), Nitra, 2006, strony 143-154

Żentyca, legumina, gazdowy zawijaniec w bułce poniywiyrany, czyli o kulinarnych wątkach w retoryce tatrzańskiego turyzmu, [w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze: tabu, dieta, symbol, Katarzyna Łeńska-Bąk (red.), Opole, 2007, strony 321-338

Złoty kolczyk i Jesień Narodów: nowohucka przeszłość - historie alternatywne, [w:] Miasta Nowych Ludzi: architektoniczna i urbanistyczna spuścizna komunizmu, Z. Grębecka, J. Sadowski (red.), Warszawa, 2007, strony 153-171

"Janosika imię nigdy nie zaginie" czyli o zbójnickich wątkach w polskiej kulturze współczesnej, [w:] Janosik a fenomen zbojnictva na slovensko-polsko-ceskom pomedzi, Zilina, 2007, strony 88-104

Pamięć o domu utraconym: wspomnienia mieszkańców podkrakowskich wsi z terenów dzisiejszej Nowej Huty, [w:] Miasto w obrazie, legendzie, opowieści, Róża Godula-Węcławowicz (red.), Kraków, 2008

Posłowie, [w:] Czas zatrzymany II, A. Gryczyński (red.), Kraków, 2008

Wulkan w kombinacie: metalurgiczne tropy w socjalistycznej ikonosferze, "BLOK - międzynarodowe pismo poświęcone kulturze stalinowskiej i poststalinowskiej", 2010, nr 5, strony 57-72

Podróż do krainy zwanej Nową Hutą, czyli o komunizmie jako atrakcji turystycznej, [w:] Popkomunizm: doświadczenie komunizmu a kultura popularna, M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Kraków, 2010, strony 287-302

"Gdzie moi żołnierze, tam i ja": postać Emilii Gierczak w heroicznym micie o zdobyciu Kołobrzegu, [w:] Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, R. Ptaszyński (red.), Szczecin, 2010, strony 221-244

„Budujemy Socjalizm" na peryferiach, „Prace Etnograficzne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego"  2012, z. 40, strony 17–31

"Polscy żołnierze – kobiety!" Sylwetki bohaterek-żołnierek WP w polskiej mitologii politycznej, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. II, M. Bogusławska, Z. Grębecka, E. Wróblewska-Trochimiuk (red.), Kraków 2012

"A w Nowej Hucie pieśń Cygan śpiewał" Nowohuccy Romowie jako bohaterowie socjalistycznego mitu, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. II, M. Bogusławska, Z. Grębecka, E. Wróblewska-Trochimiuk (red.), Kraków 2012

Glass Painting in Contemporary Podhale, "Ethnologia Polona" 2014, t.35,  strony 145-162

Zobaczyć niewidoczne, czyli o tym, jak Polska zaślubiała morze, „Prace Etnograficzne. Zeszyty Naukowe UJ" 2014, t. 42, z.4, strony 335-348

"Zapamiętajcie sobie. TO jest historia". Wojenne tropy we współczesnej ikonosferze Kołobrzegu, [w:]  W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu,  J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), Kraków 2015, strony 450-463