prof. dr hab. Zbigniew Libera

Numer telefonu
(12) 663 14 89

E-mail
ziblibera@wp.pl

Przebieg kariery naukowej

1983 Magisterium w zakresie etnografii - Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnografii

1990 Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie etnografii - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

1999/2000 Habilitacja z nauk humanistycznych w zakresie etnologii - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

2008 Profesura nadzwyczajna UJ

2011 Profesura tytularna

Udział w zespołach badawczych

Główny wykonawca w zespole realizującym grant KBN nr 2H01 H005 22 „System ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat" (2002-2004)

Główny wykonawca w zespole realizującym grant 1 H01G 010 15 „System ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat" (1998-2000)

Członek etnograficznego zespołu realizującego badania w ramach interdyscyplinarnego projektu „Wilamowice: przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy" (1996-1999)

Wybrane publikacje

Książki

(wspólnie z A. Paluchem) Lasowiacki zielnik, Kolbuszowa: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kolbuszowej, 1993.

Medycyna ludowa. Chłopski rozsądek czy gminna fantazja? Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.

Rzyć, aby żyć. Rzecz antropologiczna w 3 aktach z prologiem i epilogiem. Tarnów: Liber novum, 1995.

Wstęp do nosologii. Wrocław: Wirydarz 7 – Oficyna Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1996.

Mikrokosmos, makrokosmos i antropologia ciała. Tarnów: Liber novum, 1997.

Znachor w tradycjach ludowych i popularnych XIX - XX wieku. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2003.

Redakcje

Poszukiwanie sensów: lekcja z czytania kultury, pod red. P. Kowalskiego, Z. Libery, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Artykuły

Semiotyka barw w polskiej kulturze ludowej i innych kulturach słowiańskich, „Etnografia Polska", tom 31, 1987, zeszyt 1.

(wspólnie z A. Paluchem) Ethnomedicine and plica, (w:) Poland at the 12th Congress of antropological and ethnological sciences, ed. S. Szynkiewicz, Instytut Historii Kultury Materialnej, Wrocław 1988.

Magiczne sposoby pozyskiwania roślin, (w:) Historia leków naturalnych, tom 2: Natura i kultura – współzależności w dziejach lekoznawstwa, pod red. B. Kuźnickiej, PAN Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Warszawa 1989.

Etnograficzna nowela o zębach (z krótkim wprowadzeniem do antropologii ciała), „Literatura ludowa", 1994, numer 1.

Ziemscy bogowie, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty", 1994, numer 3-4.

Demonologia, (w:) Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych (kultura ludowa Karpat polskich), pod red. Cz. Robotyckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.

Magia, (w:) Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych (kultura ludowa Karpat polskich), pod red. Cz. Robotyckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.

Pokażę figę, tak sobie, „Literatura ludowa", 1995, numer 1.

Kto wszystko czuje, a nic nie gada, „Literatura ludowa", 1995, numer 5-6.

Lud ludoznawców: kilka rysów do opisania fizjognomii i postaci ludu naszego, czyli etnograficzna wycieczka po XIX wieku, (w:) Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią, pod red. A. Posern-Zielińskiego, Wydawnictwo DRAWA, Poznań 1995.

Ciało w kulturze ludowej XIX i XX wieku, „Medycyna nowożytna. Studia nad historią medycyny", tom 2, 1995, zeszyt 1.

(wspólnie z A. Paluchem) Ciało w okresie transformacji, (w:) Oblicza zmiany: etnologia a współczesne transformacje społeczno-kulturowe, pod red. M. Buchowskiego, Wydawnictwo „ECO", Poznań 1996.

(wspólnie z A. Paluchem) Ślina – sok ciała, „Lud", tom 80, 1996.

(recenzja) A. Paluch, Etnologiczny atlas ciała i chorób, Wrocław 1996, „Literatura ludowa" 1996, numer 5-6.

Apokryfy bogomiłów i Starej Rusi a folklor, (w:) Wszystek krąg ziemski: prace ofiarowane profesorowi Hernasowi, pod red. P. Kowalskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

Potomkowie Frankensteina, (w:) Metamorfozy ciała, pod red. D. Czai, Wydawnictwo Contago, Warszawa 2000.

(wspólnie z C. Robotyckim) Wilamowice i okolice w wyobrażeniach ludowych, (w:) Wilamowice: przyroda, historia, język i kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, pod red. A. Barciaka, Wilamowice: Urząd Miasta i Gminy w Wilamowicach, 2001.

Etnografia zmysłów, „Literatura ludowa", 2002, zeszyt 1.

Magia, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik kluczowych wybranych kategorii kultury, pod red. Cz. Robotyckiego i W. Babika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.

Demonologia, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik kluczowych wybranych kategorii kultury, pod red. Cz. Robotyckiego i W. Babika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.

(współautor) Magia: słownik słów kluczowych, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik kluczowych wybranych kategorii kultury, pod red. Cz. Robotyckiego i W. Babika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

(współautor) Demonologia: słownik słów kluczowych, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik kluczowych wybranych kategorii kultury, pod red. Cz. Robotyckiego i W. Babika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

Apokryf i mit w tradycjach ludowych XIX - XX wieku, (w:) Nie-złota legenda: kanoniczność i apokryficzność w kulturze, pod red. J. Eichstaedta i K. Piątkowskiego, Ożarów 2003.

Etnograficzne wycieczki i zbieranie rzeczy ludowych w XIX wieku, (w:) Wędrować, pielgrzymować, być turystą: podróż w dyskursach kultury, red. P. Kowalski, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003.

Rytuał w kulturze ludowej (od semiotyki do historii), „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce", 2004, numer 7.

Wprowadzenie, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury (medycyna ludowa), red. C. Robotycki, W. Babik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

Układ gniazdowy terminów, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury (medycyna ludowa), red. C. Robotycki i W. Babik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

(wspólnie z E. Duszeńko-Król) Rośliny lecznicze, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury (medycyna ludowa), red. C. Robotycki i W. Babik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

(współautor) Słownik słów kluczowych, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury (medycyna ludowa), red. C. Robotycki i W. Babik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

Pocałunek w życiu wieśniaka, (w:) Poszukiwanie sensów: lekcja z czytania kultury, pod red. P. Kowalskiego, Z. Libery, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Nerki, pęcherz moczowy, mocz (fragment semiotyki antropologii popularnej w czasach nowożytnych i współczesnych, (w:) Tabu, etykieta, dobre obyczaje, red. P. Kowalski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.

History and culture. Problems of Cultural Anthropology and Historical Anthropology. "Anthropos - International Review of Anthropology and Linguistics" 106.2011/2.

Kultura ludowa śmiechu czy płaczu? (w:) Zagadnienia cielesności w kulturach Słowian wschodnich, red. K. Nędza-Sikoniowska, Kraków: Dom Wydawnictw Naukowych, 2013, 978-83-88866-92-0

Ethnosemiotics and ethnomedicine of the 19th and 20th centuries (w:) The semiotics of communications, eds. A. Lusińska, A. Kalinowska-Żeleźnik, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2014

Granice Bojkowszczyzny Zachodniej (w:) Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, Jacek Wolski (red.), MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17 (2016).

Dzieje Bojkowszczyzny Zachodniej w literaturze polskiej i ukraińskiej (w:) Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, Jacek Wolski (red.), MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17 (2016), współautor: Patrycja Trzeszczyńska.