"Szok Kulturowy"

Redaktor naczelna
Kinga Wygnaniec

Redakcja
Hubert Gąsienica-Mracielnik
Jacek Kulpa
Julia Vogt
Anna Rejowska
Wojciech Śliwa
Aleksandra Sołtysik
Maciej Jaszczuk
Kuba Tygoń
Tomasz Wojdot
Jakub Kurek
Natalia Orzech
Lidia Nowak
Patrycja Bućko
Anna Mikulska
Weronika Panek
Blanka Błaszak
Aleksandra Sołtysik
Weronika Ciałowicz

Rada naukowa
dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ
dr Marek Pawlak
dr Magdalena Sztandara

Wydawca
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Adres korespondencyjny redakcji
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

e-mail
szok.kulturowy.redakcja@gmail.com

**

Wytyczne dla autorów