"Szok Kulturowy"

Redaktor naczelny
Kamil Exner

Redakcja
Leonia Brzozowska
Michalina Chmielecka
Weronika Kuta
Filip Łukaszewicz

Współpraca
Hubert Gąsienica-Mracielnik
Karolina Grzegorzek
Patrycja Król
Andrzej Liszka
Diana Sawulska
Aleksandra Toporek

Rada naukowa
dr hab. Marcin Brocki
dr Marek Pawlak
dr Magdalena Sztandara

Wydawca
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Adres korespondencyjny redakcji
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

Wytyczne dla autorów