Szok Kulturowy

Redaktor naczelny
Oskar Dylewski

Redakcja
Maria Graff
Natalia Filar
Zuzanna Wysocka
Irena Kądziołka
Kaja Krawczyk
Maja Nicpońska
Nina Lewandowska
Filip Olszewski

Rada naukowa
dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ
dr Marek Pawlak
dr Magdalena Sztandara

Wydawca
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Adres korespondencyjny redakcji
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków

e-mail
szok.kulturowy.redakcja@gmail.com

**

Wytyczne dla autorów