Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Kryteria

Warunki formalne
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim

Podstawa ustalania listy rankingowej
Kolejność nadsyłania zgłoszeń

Limit przyjęć
50 osób (minimum wymagane do uruchomienia studiów: 20 osób)

Dokumenty konieczne do wpisu
Kwestionariusz osobowy kandydata
Czytelna kserokopia dyplomu wyższej uczelni

Terminy

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2024

Limit przyjęć na rok akademicki 2024/2025 został wyczerpany. W chwili obecnej istnieje jedynie możliwość dopisania kandydata do listy rezerwowej.

Opłaty

Czesne
Semestr zimowy: 2000 zł
Semestr letni: 2000 zł

Terminy wpłat
Semestr zimowy: 30 października
Semestr letni: 24 lutego

Numer konta
Opłaty należy przekazać na konto wskazane w indywidualnej umowie o świadczeniu usług edukacyjnych.

Umowa o warunkach odpłatności

Wzór umowy