Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Kryteria

Warunki formalne
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim

Podstawa ustalania listy rankingowej
Kolejność nadsyłania zgłoszeń

Limit przyjęć
50 osób (minimum wymagane do uruchomienia studiów: 20 osób)

Dokumenty konieczne do wpisu
Kwestionariusz osobowy kandydata
Czytelna kserokopia dyplomu wyższej uczelni

Opłaty

Czesne
Semestr zimowy: 1.500 zł
Semestr letni: 1.500 zł

Terminy wpłat
Semestr zimowy: 30 października
Semestr letni: 24 lutego

Numer konta
Opłaty należy przekazać na konto wskazane w indywidualnej umowie o świadczeniu usług edukacyjnych.