Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów

W ramach Podyplomowego Studium Muzeologicznego Instytut daje możliwość kontynuowania edukacji w zakresie muzealnictwa ogólnego na poziomie ponadmagisterskim oraz pozwala spełnić wymogi klasyfikacyjne dla uzyskania tytułu służbowego kustosza określone Rozporządzeniem MKiDN z dnia 7 sierpnia 2012 roku (Dziennik Ustaw: 17 sierpnia 2012 roku, pozycja 937).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjalistów z wybranych muzeów. Program Studium podzielono na dziesięć sesji, z których każda trwa od piątku do niedzieli. Spotkania odbywają się raz w miesiącu między październikiem a lipcem. Warunkiem otrzymania dyplomu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie z nich zaliczeń oraz pozytywna ocena z pracy końcowej.

​Czas trwania nauki

2 semestry (200 godzin zajęć)

Bloki tematyczne

 • Historia muzealnictwa
 • Wstęp do muzeologii
 • Kolekcjonerstwo
 • Kreacja obiektu muzealnego - wystawiennictwo
 • Konserwatorstwo
 • Organizacja pracy naukowej w muzeum
 • Metody pracy oświatowej
 • Zarządzanie i organizacja w muzeum
 • Prawne aspekty muzealnictwa i ochrony dóbr kultury
 • Problemowa prezentacja wybranych muzeów obejmująca między innymi: Zamek Królewski na Wawelu, Sądecki Park Etnograficzny, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem
 • Wybrane problemy współczesnej archeologii, etnologii, historii, historii sztuki