Podyplomowe Studium Muzeologiczne

Program studiów

W ramach Podyplomowego Studium Muzeologicznego Instytut daje możliwość kontynuowania edukacji w zakresie muzealnictwa ogólnego na poziomie ponadmagisterskim oraz pozwala spełnić wymogi klasyfikacyjne dla uzyskania tytułu służbowego kustosza określone Rozporządzeniem MKiDN z dnia 7 sierpnia 2012 roku (Dziennik Ustaw: 17 sierpnia 2012 roku, pozycja 937).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjalistów z wybranych muzeów. Program Studium podzielono na dziesięć sesji, z których każda trwa od piątku do niedzieli. Spotkania odbywają się raz w miesiącu między październikiem a lipcem. Warunkiem otrzymania dyplomu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie z nich zaliczeń oraz pozytywna ocena z pracy końcowej.

Czas trwania nauki
2 semestry (200 godzin zajęć)

Bloki tematyczne
1. Historia muzealnictwa
2. Wstęp do muzeologii
3. Kolekcjonerstwo
4. Kreacja obiektu muzealnego - wystawiennictwo
5. Konserwatorstwo
6. Organizacja pracy naukowej w muzeum
7. Metody pracy oświatowej
8. Zarządzanie i organizacja w muzeum
9. Prawne aspekty muzealnictwa i ochrony dóbr kultury
10. Problemowa prezentacja wybranych muzeów obejmująca między innymi: Zamek Królewski na Wawelu, Sądecki Park Etnograficzny, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem
11. Wybrane problemy współczesnej archeologii, etnologii, historii, historii sztuki

Władze

Kierownik
dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel

Sekretariat

Sprawy studenckie, finansowe i organizacyjne
mgr Anna Popławska

E-mail
muzeologia@uj.edu.pl
a.poplawska@uj.edu.pl

Telefon (czynny w godzinach dyżurów)
12 663-15-39

Dyżur
poniedziałki, 9.30-14.00
czwartki, 9.30-14.00

Adres
ul. Gołębia 9, pokój 29
31-007 Kraków

Terminarz zjazdów w roku 2022/2023

14 – 16 października 2022 Program zajęć

18 – 20 listopada 2022 Program zajęć

9 – 11 grudnia 2022 Program zajęć

Dojazd na piątkowe wykłady na ul. Gronostajową (przystanek Kampus UJ) - tramwajami 18 lub 52

13 – 15 stycznia 2023

10 – 12 luty 2023

10 – 12 marca 2023

14 – 16 kwietnia 2023

19 – 21 maja 2023

16 – 18 czerwca 2023

7 – 9 lipca 2023

Opłaty

Czesne
Semestr zimowy: 1 500 zł
Semestr letni: 1 500 zł

Terminy wpłat
Semestr zimowy: 30 października
Semestr letni: 24 lutego

Numer konta
Opłaty należy przekazać na konto wskazane w indywidualnej umowie o świadczeniu usług edukacyjnych.

Praca dyplomowa

Proponowane tematy
1. Czy nadchodzi zmierzch muzealnictwa?
2. Wystawa muzealna - inscenizacja, imitacja czy mistyfikacja rzeczywistości kulturowej?
3. Muzea - instytucje deponujące pamięć zbiorową.
4. Kreacja obiektu muzealnego.

Podstawowa literatura
Bieńkowska E. Mała historia pamięci. "Znak" 1995/5.
Clifford J. O kolekcjonowaniu sztuki i kultury. "Konteksty" 1993/1.
Gluziński W. U podstaw muzeologii. Warszawa, 1980.
Kurządkowski M. Skansen ożywiony - imitacja, inscenizacja czy mistyfikacja. Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok, 1978.
Laskowska J. Nowe tendencje w muzealnictwie. "Konteksty" 1996/1-2.
Michera W. O symbolicznym dotykaniu rzeczywistości. "Konteksty" 1994/1-2.
Michera W. O wieloznaczności symboli. "Rocznik muzealny" tom 4, Włocławek, 1991.
Michera W. Tajemnica butów, czyli pochwała muzeów. "Konteksty" 1993/1.
Pomian K. Zbieracze i osobliwości. Paryż - Wenecja: XVI-XVIII wiek. Warszawa, 1996.
Sikora S. Jak robi się w Nowym Jorku wystawy. "Konteksty" 1996/1-2.
Steinborn B. Praca naukowa w muzeach w czasach kultury masowej. "Muzealnictwo" 34:1992.
Szacka B. O pamięci społecznej. "Znak" 1995/5.
Szacki P. Słowo jako eksponat. "Wyznania i perswazje" 1:1998.
Świecimski J. Muzea i wystawy muzealne. Tom 1: Studium z estetyki wystaw. Kraków, 1992.
Świecimski J. Muzea i wystawy muzealne. Tom 2: Zarys typologii porównawczej i historycznej. Kraków, 1995.
Świecimski J. Prawda i nieprawda w ekspozycji muzealnej. "Zdarzenia muzealne" 1992.
Wieczorkiewicz A. Muzeum ludzkich ciał. Gdańsk, 2000.
Wieczorkiewicz A. O funkcji o retoryce wypowiedzi muzealnej. "Konteksty" 1996/1-2.
Zaleski M. Formy pamięci. Warszawa, 1996.
Żygulski Z. Przyszłość muzeów. "Muzealnictwo" 35:1993.
Żygulski Z. Założenia teoretyczne wystawiennictwa muzealnego w świetle osiągnięć współczesnej nauki. "Muzealnictwo" 33:1990.

Wskazówki redakcyjne

Zasady zapisu bibliografii i przypisów

Wzór strony tytułowej

Regulamin