Sesja egzaminacyjna

Terminy

Sesje egzaminacyjne

ZIMOWA
od 29 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku

ZIMOWA POPRAWKOWA
od 17 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku

LETNIA
od 15 czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku

LETNIA POPRAWKOWA
od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku

Prace zaliczeniowe

Wskazówki redakcyjne: zasady zapisu bibliografii i przypisów

Materialne fenomeny sacrum
esej - do 10 stycznia
prezentacje - podczas zajęć 17 stycznia i 24 stycznia

Egzaminy, zaliczenia

Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 stycznia 2020 r., godz. 10.00, sala nr 9

Muzealnictwo we współczesnej kulturze
3 lutego 2020 r., godz. 10.00, sala nr 9

Podstawy nauki o języku
I termin, egzamin pisemny, 29 stycznia, godz. 10.00
II termin, egzamin ustny, 17 lutego, godz. 14.00

Poststrukturalizm i postmodernizm
29 stycznia, godzina 12:30

Wprowadzenie do nauk społecznych
egzamin pisemny, środa, 22 stycznia, po ostatnich zajęciach, sala 315

Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
zaliczenie (kolokwium pisemne), piątek, 24 stycznia, godz. 14.00, sala 315