Sesja egzaminacyjna

Terminy

ZIMOWA
od 29 stycznia do 11 lutego 2022 roku

ZIMOWA POPRAWKOWA
od 19 do 24 lutego 2022 roku

LETNIA
od 17 do 30 czerwca 2022 roku

LETNIA POPRAWKOWA
od 1 do 15 września 2022 roku

Egzaminy, zaliczenia, prace zaliczeniowe

Wskazówki redakcyjne: zasady zapisu bibliografii i przypisów

**

Anthropology of/in contemporary Europe
Deadlines for the submission of the essays
1) summer session: 27 June 2022, 23:59
2) autumn session: 12 September 2022, 23:59.
Please, send your essays to the address krzysztof.1.kowalski@uj.edu.pl
Please, note as well that there are no consequences (in the sense of assessment and grade) if you send me your essay in September.

Antropologia dramatu. Dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
Terminy nadsyłania prac zaliczeniowych w sesji poprawkowej:
* termin pierwszy - 1 września
* termin drugi - 15 września

Antropologia feministyczna i genderowa
Termin nadsyłania esejów: 20 czerwca
Dostarczenie pracy pisemnej w sesji poprawkowej: do dnia 12.09

Antropologia ludzko-nie-ludzkich relacji
Dostarczenie pracy pisemnej do 25.06.2022

Antropologia przestrzeni
Termin prezentacji zaliczeniowej: 22.06, godz, 12.00

Antropologia wojny
Termin złożenia eseju zaliczeniowego: 27 czerwca 2022 r.

Antropologia współczesności
23. 06, godz. 14.00, sala 109
15 września, 13:30

Archiwistyka
Termin nadsyłania prac pisemnych w sesji poprawkowej: 15 września

Ćwiczenia terenowe, dr Katarzyna Maniak
Dostarczenie raportu: do dnia 5.09  

Etnologia Europy Wschodniej
I termin kolokwium, 9 czerwca
II termin kolokwium, 6.09, 10.00-12.00

Etnologia Europy Wschodniej (wykład)
Egzamin: 21 czerwca, godz. 11.00
Egzamin poprawkowy: 7 września, początek o godzinie 12.00

Etnologia pozaeuropejska i globalna
termin zerowy: 22.06., od godz. 15:15, pokój 207
pierwszy termin: 24.06, od godz. 9, pokój 207
termin w sesji poprawkowej: 14 września, godz. 14.00, zapisy

Historia etniczna Europy
I termin: egzamin ustny, 22 czerwca, 9.00-12.00
II termin: 6.09.2022, godzina 10.00

Introduction to studies on capitalism
Final essays should be submitted via Pegaz by 30.06.22, 4 pm.
Final essays should be submitted via Pegaz by 10.09.22, 3 pm.

Krytyczna analiza dyskursu
Termin prezentacji zaliczeniowej: 21.06, godz. 12.00

Laboratorium etnograficzne, dr Jerzy Baradziej
Terminy nadsyłania prac zaliczeniowych w sesji poprawkowej:
* termin pierwszy - 1 września
* termin drugi - 15 września

Laboratorium etnograficzne, dr Katarzyna Maniak
Dostarczenie pracy pisemnej do 30.06.2022
Dostarczenie pracy pisemnej w sesji poprawkowej: do dnia 12.09  

Metodologia nauk społecznych
Terminy nadsyłania prac zaliczeniowych w sesji poprawkowej:
* termin pierwszy - 1 września
* termin drugi - 15 września

Metody badań etnograficznych, dr Katarzyna Maniak
Dostarczenie raportu: do dnia 9.09 

Prawo w ochronie własności intelektualnej
termin zerowy (rejestracja przez USOS): 15 czerwca, godz. 13:30, 14:15, 15:00, ul. Olszewskiego (WPiA), sala 218 - po 50 osób na jedną godzinę
termin w sesji (rejestracja przez USOS): 21 czerwca, godz. 11:00, 11:30, 12:00, ul. Józefa 19, sala nr 5 - po 20 osób na jedną godzinę

Technologie informacyjne
Termin nadsyłania prac zaliczeniowych: 31 maja

Teoria i historia cywilizacji
Terminy nadsyłania prac zaliczeniowych w sesji poprawkowej:
* termin pierwszy - 1 września
* termin drugi - 15 września

Warsztat badacza III, dr Anna Romanowicz
Termin oddania prac pisemnych: 30.06, godz. 16. Prace będą przyjmowane tylko w systemie Pegaz.
Termin oddania esejów zaliczeniowych w sesji poprawkowej: 10 września, godz. 15:00. Prace przyjmowane są tylko w systemie Pegaz.

Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
Termin oddania esejów zaliczeniowych: 30.06, godz. 16. Prace będą przyjmowane tylko w systemie Pegaz.
Termin oddania esejów zaliczeniowych w sesji poprawkowej: 10 września, godz. 15:00. Prace przyjmowane są tylko w systemie Pegaz.

Zaangażowanie czy neutralność humanistów. Źródła i konsekwencje dylematu
Terminy nadsyłania prac zaliczeniowych w sesji poprawkowej:
* termin pierwszy - 1 września
* termin drugi - 15 września