Sesja egzaminacyjna

Terminy

W roku akademickim 2020/2021 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

ZIMOWA
29 stycznia 2021 - 10 lutego 2021

ZIMOWA POPRAWKOWA
18 lutego 2021 - 24 lutego 2021

LETNIA
16 czerwca 2021 - 29 czerwca 2021

LETNIA POPRAWKOWA
1 września 2021 - 15 września 2021

Egzamin licencjacki i obrona pracy

I termin: 1-2 lipca 2021

II termin: 2-3 września 2021

III termin: 15 października 2021

Egzaminy, zaliczenia, prace zaliczeniowe

Wskazówki redakcyjne: zasady zapisu bibliografii i przypisów

**

Antropologia historii
Termin zaliczenia upływa 2 lutego

Antropologia krajobrazu kulturowego polskiej wsi
Forma zaliczenia: egzamin w trybie zdalnym odbędzie
Termin: 2 lutego o godz. 11.00

Antropologia serialu
Forma zaliczenia: esej 
Termin nieprzekraczalny: 10 luty 23.59

Anthropologies and Futures
Forma zaliczenia: prezentacje power point na ocenę (tak jak rok temu)

Etniczność i nacjonalizm
Forma zaliczenia: prezentacje power point na ocenę

Etnologia Bałkanów
Forma egzaminu: esej (na temat uzgodniony z prowadzącą zajęcia)
Termin oddania: 29 stycznia 

Etnologia Bałkanów - ćwiczenia
Forma zaliczenia: przygotowanie prezentacji dotyczącej studium wybranego problemu badawczego
Terminy prezentacji: 21 stycznia, 28 stycznia

Etnometodologia
Forma zaliczenia: praca pisemna
I termin nadsyłania prac: do 5 lutego 2021
II termin nadsyłania prac: do 20 lutego 2021

Hermeneutyka
Forma zaliczenia: esej
Termin nieprzekraczalny: 10 luty 23.59

Historia myśli etnologicznej i antropologicznej 
Egzamin za pośrednictwem MS Teams
29 stycznia, godz. 9.00-9.30

Logika
Forma zaliczenia: kolokwium pisemne, platforma Pegaz
I termin:4.02.2021, godz. 12.30-13.30
II termin: 18.02.2021 (czwartek), godz. 12.30-13.30, MS Forms

Ludowa wizja świata
Forma zaliczenia: egzamin
Termin: 4 lutego

Ludowa wizja świata - ćwiczenia
Termin zaliczenia upływa 2 lutego

Mediator kultury - zawód czy powołanie
Forma zaliczenia: praca pisemna
I termin nadsyłania prac: do 5 lutego 2021
II termin nadsyłania prac: do 20 lutego 2021

Metody badań etnograficznych
Forma zaliczenia: egzamin
Termin: 10 lutego, 10:00

Migracje i mobilność
Forma zaliczenia: esej
Termin nadsyłania prac: 31 stycznia

Muzealnictwo we współczesnym świecie
Forma zaliczenia: egzamin w trybie zdalnym
Termin: 1 lutego o godz. 10.00 

Muzeum a dziedzictwo techniki - wyzwania i problematyka
Forma zaliczenia: praca pisemna
Termin złożenia prac: 5.02.2021

Perspektywa ethosowa jako program  współpracy i komunikacji humanistów
Forma zaliczenia: praca pisemna
I termin nadsyłania prac: do 5 lutego 2021
II termin nadsyłania prac: do 20 lutego 2021

Podstawy nauki o języku
I termin - egzamin ustny: 1.02.2021, od godz. 9.00
II termin - egzamin ustny: 18.02.2021, od godz. 9.00

Polaków portret własny
Forma zaliczenia: eseje
I termin: do 28 stycznia 2021 r., godz. 23:59
II termin: do 17 lutego 2021 r., godz. 23:59

Seminarium licencjackie, dr Jerzy Baradziej
Forma zaliczenia: praca pisemna
I termin nadsyłania prac: do 5 lutego 2021
II termin nadsyłania prac: do 20 lutego 2021

Seminarium licencjackie, dr Katarzyna Maniak
Forma zaliczenia: praca pisemna
Termin składania: 7.02.2020

Seminarium licencjackie, dr Marek Pawlak
Oceny zostaną wystawione w trakcie zajęć

Technologie informacyjne
Forma zaliczenia: praca pisemna
Ostateczny termin składania prac 29.01.2020

Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie
Forma zaliczenia: praca pisemna
I termin nadsyłania prac: do 5 lutego 2021
II termin nadsyłania prac: do 20 lutego 202

Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
Zaliczenie pisemne za pośrednictwem platformy PEGAZ
I termin: 1 lutego, poniedziałek, godz. 10.00
II termin: 23 lutego, od godz. 11.00 (konkretna godzina i format ustalane indywidualnie po kontakcie mailowym lub podczas dyżuru na MS TEAMS).

Zróżnicowanie kulturowe świata
Forma zaliczenia: esej
Termin nadsyłania prac: 31 stycznia