Sesja egzaminacyjna

Terminy

Sesje egzaminacyjne

ZIMOWA
od 28 stycznia 2019 roku do 9 lutego 2019 roku

ZIMOWA POPRAWKOWA
od 16 lutego 2019 roku do 22 lutego 2019 roku

LETNIA
od 15 czerwca 2019 roku do 29 czerwca 2019 roku

LETNIA POPRAWKOWA
od 1 września 2019 roku do 15 września 2019 roku

Prace zaliczeniowe

Wskazówki redakcyjne: zasady zapisu bibliografii i przypisów

Anthropology in/of contemporary Europe, dr Krzysztof Kowalski
Dear Students,
I am writing to confirm the deadline of the essay submission:
1) Attention! the submission of the printed version of your essay is NOT compulsory, where to submit the printed version? the secretariat of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, deadline: 19 June (Wednesday) at 13:00.
2) The submission of the electronic version is COMPULSORY (even if you submit the printed version), deadline: Wednesday (19 June) 23:59, where? <krzysztof.kowalski9@gmail.com>
3) The assessment meeting (not obligatory) will be held on Monday (24 June) at 13:30 (room 109).
Best
Krzysztof Kowalski

Class analysis in anthropology, dr Anna Romanowicz
Termin składania prac: 30 czerwca

Ćwiczenia terenowe, dr Anna Romanowicz
Termin składania raportów: 30 lipca

Wybrane zagadnienia z etnologii Azji, dr Anna Romanowicz
Termin składania prac: 30 czerwca

Egzaminy, zaliczenia

Antropologia przestrzeni, mgr Małgorzata Roeske
I termin, 24 czerwca, 14.00, sala 109

Antropologia współczesności, prof. dr hab. Dariusz Czaja
I termin, 21.06.2019, 13.00, sala 9
II termin: 9 września, godz. 14:00, sala 109

Archiwistyka i metody badań historycznych, dr hab. Andrzej A. Zięba
I termin, egzamin pisemny, 24 VI godz. 10.30
II termin, 9 IX, godz. 15, p. 14b

Cultural Theory, prof. dr hab. Janusz Barański
I termin, 17.06.2019, 16.00, sala 9
II termin, 9.09.2019, 9.00, pokój 14D

Etnologia Bałkanów, dr Małgorzata Maj
I termin, 26 czerwca, 11:00, sala 315

Etnologia Europy Wschodniej, ćwiczenia, dr Patrycja Trzeszczyńska
I termin, 17 czerwca, 14:15
II termin, 2 września, 13:00, pokój 207

Etnologia Europy Wschodniej, wykład, dr hab. Andrzej A. Zięba
I termin, 24 VI, godz. 12, p. 14b
II termin, 9 IX, godz. 14, p. 14b

Folklorystyka, dr Łukasz Sochacki
I termin, 21.06.2019, godzina 8:00, sala 9
II termin, 2.09.2019, poprzez portal Pegza UJ

Historia etniczna Europy, dr hab. Andrzej A. Zięba
I termin, 19 VI. godz. 10, p. 14b
II termin, 9 IX, godz. 13, p. 14b

Historia etnografii, dr Małgorzata Maj
I termin, 25 czerwca, 11:00, sala 315
II termin, 4 września, 11:00, sala 106

Kaukaz współczesny: konflikt i współżycie kultur, dr hab. Andrzej A. Zięba
I termin, 19 VI, godz. 14-16, p. 14b
I termin, 26 VI, godz. 14-16, p. 14b
II termin, 9 IX, godz. 12, p. 14b

Kultura świata arabskiego, dr Ignacy Nasalski
I termin - na prośbę studentów egzamin odbędzie się na ostatnich zajęciach 14 czerwca

Wstep do etnologii społeczeństw pozaeuropejskich, dr Anna Romanowicz
I termin, egzamin ustny, 17 czerwca, sala 207

Wybrane zagadnienia z etnologii Polski, dr Łukasz Sochacki
I termin - 18.06.2019, godz. 10, sala 9
II termin - 2.09.2019, poprzez portal Pegaz UJ