Organizacja roku akademickiego

2019/2020

Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku 

Semestry
ZIMOWY - od 1 października 2019 roku do 23 lutego 2020 roku
LETNI - od 24 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku

Terminy zajęć dydaktycznych
od 2 października 2019 roku do 22 grudnia 2019 roku
od 7 stycznia 2020 roku do 28 stycznia 2020 roku
od 24 lutego 2020 roku do 9 kwietnia 2020 roku
od 15 kwietnia 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku

Sesje egzaminacyjne
ZIMOWA - od 29 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA - od 17 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku
LETNIA - od 15 czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku
LETNIA POPRAWKOWA - od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku

Dni wolne od zajęć
PRZERWA ŚWIĄTECZNA - od 23 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku
PRZERWA SEMESTRALNA - od 11 lutego 2020 roku do 16 lutego 2020 roku
PRZERWA ŚWIĄTECZNA - od 10 kwietnia 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku
PRZERWA WAKACYJNA - od 30 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć
2 maja 2020 roku
piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia