Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2021/2022

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 roku i trwa do 30 września 2022 roku.

Rok akademicki 2021/2022 dzieli się na dwa semestry:
semestr zimowy 1 października 2021 - 24 lutego 2022
semestr letni 25 lutego 2022 - 30 września 2022

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:
− od 1 października 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku,
− od 3 stycznia 2022 roku do 28 stycznia 2022 roku,
− od 25 lutego 2022 roku do 14 kwietnia 2022 roku,
− od 20 kwietnia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku.

W roku akademickim 2021/2022 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących
terminach:
zimowa 29 stycznia 2022 - 11 lutego 2022
zimowa poprawkowa 19 lutego 2022 - 24 lutego 2022
letnia 18 czerwca 2022 - 30 czerwca 2022
letnia poprawkowa 1 września 2022 - 15 września 2022

W roku akademickim 2021/2022 dniami wolnymi od zajęć są:
przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 - 2 stycznia 2022
przerwa semestralna 12 lutego 2022 - 18 lutego 2022
przerwa świąteczna 15 kwietnia 2022 - 19 kwietnia 2022
przerwa wakacyjna 1 lipca 2022 - 30 września 2022

W roku akademickim 2021/2022 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są:
− 12 listopada 2021 roku,
− 2 maja 2022 roku,
− piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

Rok akademicki 2022/2023

Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 roku i trwa do 30 września 2023 roku.

Dzieli się na dwa semestry:
* zimowy 1 października - 2022 24 lutego 2023
* letni 25 lutego 2023 - 30 września 2023

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:
* od 2 października 2022 roku do 22 grudnia 2022 roku,
* od 3 stycznia 2023 roku do 29 stycznia 2023 roku,
* od 25 lutego 2023 roku do 5 kwietnia 2023 roku,
* od 12 kwietnia 2023 roku do 16 czerwca 2023 roku.

W roku akademickim 2022/2023 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
* zimowa 29 stycznia 2023 - 11 lutego 2023
* zimowa poprawkowa 18 lutego 2023 - 24 lutego 2023
* letnia 17 czerwca 2023 - 30 czerwca 2023
* letnia poprawkowa 1 września 2023 - 15 września 2023

W roku akademickim 2022/2023 dniami wolnymi od zajęć są:
* przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 - 2 stycznia 2023
* przerwa semestralna 12 lutego 2023 - 17 lutego 2023
* przerwa świąteczna 6 kwietnia 2023 - 11 kwietnia 2023
* przerwa wakacyjna 1 lipca 2023 - 30 września 2023

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są:
* 2 maja 2023 roku,
* piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.