Organizacja roku akademickiego

2019 / 2020

Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku 

Semestry
ZIMOWY - od 1 października 2019 roku do 23 lutego 2020 roku
LETNI - od 24 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku

Terminy zajęć dydaktycznych
od 2 października 2019 roku do 22 grudnia 2019 roku
od 7 stycznia 2020 roku do 28 stycznia 2020 roku
od 24 lutego 2020 roku do 9 kwietnia 2020 roku
od 15 kwietnia 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku

Sesje egzaminacyjne
ZIMOWA - od 29 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA - od 17 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku
LETNIA - od 15 czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku
LETNIA POPRAWKOWA - od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku

Dni wolne od zajęć
PRZERWA ŚWIĄTECZNA - od 23 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku
PRZERWA SEMESTRALNA - od 11 lutego 2020 roku do 16 lutego 2020 roku
PRZERWA ŚWIĄTECZNA - od 10 kwietnia 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku
PRZERWA WAKACYJNA - od 30 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć
2 maja 2020 roku
piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

2020 / 2021

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku

Rok akademicki 2020/2021 dzieli się na dwa semestry:
zimowy 1 października 2020 - 24 lutego 2021
letni 25 lutego 2021 - 30 września 2021

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:
- od 2 października 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku,
- od 7 stycznia 2021 roku do 28 stycznia 2021 roku,
- od 25 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku,
- od 7 kwietnia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku.

W roku akademickim 2020/2021 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
zimowa 29 stycznia 2021 - 10 lutego 2021
zimowa poprawkowa 18 lutego 2021 - 24 lutego 2021
letnia 16 czerwca 2021 - 29 czerwca 2021
letnia poprawkowa 1 września 2021 - 15 września 2021

W roku akademickim 2020/2021 dniami wolnymi od zajęć są:
przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 - 6 stycznia 2021
przerwa semestralna 11 lutego 2021 - 17 lutego 2021
przerwa świąteczna 1 kwietnia 2021 - 6 kwietnia 2021
przerwa wakacyjna 30 czerwca 2021 - 30 września 2021

W roku akademickim 2020/2021 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są:
- 2 maja 2021 roku,
- piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.