Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia terenowe w ramach seminarium licencjackiego

Prowadząca: dr Katarzyna Maniak

Osoby uczestniczące w ćwiczeniach terenowych będą realizowały indywidualne projekty badawcze. Wybór tematu badań zostanie dostosowany do zainteresowań studentek i studentów oraz uzgodniony na pierwszych spotkaniach seminaryjnych. Proces pracy, realizowany pod kierunkiem prowadzącej kurs, obejmie: formułowanie pytań badawczych, wybór narzędzi badawczych, zapoznanie z literaturą przedmiotu, prace w terenie, opracowanie zebranego materiału etnograficznego w formie podsumowującego raportu.  

Metody badań: ćwiczenie umiejętności m.in. w zakresie obserwacji uczestniczącej, wywiadów i nieformalnych rozmów, dokumentacji wizualnej i dźwiękowej, analizy materiałów zastanych.  

Warunki otrzymania zaliczenia: złożenie pracy pisemnej przedstawiającej efekty realizacji projektu badawczego.