Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratoria etnograficzne

Prowadząca: dr Magdalena Sztandara

Temat: Rzeki w kontekście ekosystemów miejskich

Rzeka jest nie tylko trafną metaforą pojęcia badań terenowych w antropologii, ale może być ważnym i fascynującym tematem badawczym. Laboratorium etnograficzne będzie więc poświęcone ekosystemom miejskim, a dokładniej rzekom „krakowskim” (Wisła, Dłubinia, Rudawa, Wilga, Prądnik). Rzekom, które przecinają nie tylko przestrzenie miasta oraz jego podmiejskie okolice, ale i praktykom społecznym, które w tych przestrzeniach mają miejsce oraz relacjom i interakcjom człowiek-woda. Rzeki, nie tylko kształtują „sukcesy” miasta, ale i mogą powodować jego zniszczenie. Rozbudowywanie miasta natomiast, ujarzmiło i przekształciło rzeki i ich krajobrazy. Zarządzanie „wodą” oraz rozwój infrastruktury wodnej są głęboko zakorzenione w programach rozwoju społecznego, które z biegiem czasu zostały osadzone w dyskursach dotyczących wzrostu gospodarczego, polityk państwowych i lokalnych, zrównoważonego rozwoju i wydajności technologicznej. W ramach laboratorium, będziemy się koncentrować badawczo nie tylko na bardziej znanym krajobrazie rzecznym Wisły, ale i małych miejskich rzekach. Próba przyjrzenia się rzekom miejskim, pozwoli zwrócić uwagę także na procesy i relacje pomiędzy przeszłością-teraźniejszością oraz przyszłością miejskich praktyk, organizacji przestrzeni oraz krajobrazów, ale i kwestiach dotyczących rozwoju społecznego oraz ekosystemu. W ramach laboratorium będziemy wykorzystywać wiele „głosów”, mediów oraz metod etnograficznych do opowiadania o „życiach” rzek.