Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium etnograficzne

Prowadząca: dr Katarzyna Maniak
Miejsce: Kraków
Data: II rok, I stopień
Nazwa szczegółowa dla przedmiotu: Laboratorium etnograficzne

W ramach laboratorium etnograficznego będziemy omawiać zagadnienia związane z pracą. Punktem wyjścia będą przekształcenia ustrojowe lat 80. i 90. w Polsce oraz ich społeczne i kulturowe konsekwencje. Interesować nas będzie proces wytwarzania nowej rzeczywistości, strategie radzenia sobie i adaptacji w czasie i po-tranzycji. W ramach zajęć będziemy m.in. badać jednostkowe doświadczenia i współczesne sposoby pracowania w perspektywie intersekcjonalnej, analizować reprezentacje pracy i kwestie jej (nie)widzialności.

Wymagania, forma zaliczenia: Uczestnictwo w zajęciach (akceptowane dwie nieusprawiedliwione nieobecności). Złożenie materiałów z badań oraz raportu podsumowującego ćwiczenia.

Literatura wprowadzająca:
- Małgorzata Fidelis, Równouprawnienie czy konserwatywna nowoczesność? Kobiety pracujące, w: Kobiety w Polsce 1945-1989. Nowoczesność, równouprawnienie, komunizm, red. K. Stańczy-Wiślicz et al., Kraków: Universitas 2020, s. 103-164
- Michał Buchowski, Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2019, fragmenty
- Marcin Brocki, Doświadczenie „wielkiej zmiany” z perspektywy lokalnej – przykład Wisłoka Wielkiego, „Prace Etnograficzne” Prace Etnograficzne 2016, tom 44, z. 4, s. 399–412.
- Magda Szcześniak, Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, Instytut Kultury Polskiej UW 2016, s.86-157
- Caroline Humphrey, Koniec radzieckiego życia. Ekonomie życia codziennego po socjalizmie, Kęty 2010, fragmenty
- Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, Gdańsk: Słowo/obraz/terytoria 2009
- Aleksandra Leyk, Joanna Wawrzyniak, Cięcia. Mówiona historia transformacji, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2020, fragmenty
- Amanda Krzyworzeka, Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej, Warszawa: WUW 2014, fragmenty
- Elizabeth C. Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, tłum. Przemysław Sadura, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2008
- Artur Szarecki, Kapitalizm somatyczny. Ciało i władza w kulturze korporacyjnej, 2017, fragmenty