Program studiów drugiego stopnia

Semestr zimowy 2019/2020

Wykłady

Jak się robi i pisze w Polsce XIX w.

Mediator kultury - zawód i powołanie

Anthropologies and Futures

Antropologia serialu

Żydzi polscy jako kategoria kulturowa

Konwersatoria

Materialne fenomeny sacrum

Muzeum a dziedzictwo techniki - wyzwania i problematyka

Semestr letni 2019/2020

Wykłady, konwersatoria

Antropologia dramatu: dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich

Antropologia pamięci

Antropologia przestrzeni

Antropology of/in contemporary Europe

Cultural Theory: A Supplement

Culture and Identity - Ethnographic stories about Polish Highlanders

Technosfera: ekosystem i kultura

Teoria i historia cywilizacji

Wprowadzenie do świata Łemków

Wrażliwość mirakularna: problematyka taumaturgiczna w perspektywie antropologicznej

Zaangażowanie czy neutralność humanistów: źródła i konsekwencje dylematu