Program studiów drugiego stopnia

Semestr letni 2019/2020

Wykłady, konwersatoria

Antropologia dramatu: dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich

Antropologia przestrzeni

Antropology of/in contemporary Europe

Cultural Theory: A Supplement

Teoria i historia cywilizacji

Wprowadzenie do świata Łemków

Zaangażowanie czy neutralność humanistów: źródła i konsekwencje dylematu