Sesja egzaminacyjna

Terminy

Sesje egzaminacyjne

ZIMOWA
od 28 stycznia 2019 roku do 9 lutego 2019 roku

ZIMOWA POPRAWKOWA
od 16 lutego 2019 roku do 22 lutego 2019 roku

LETNIA
od 15 czerwca 2019 roku do 29 czerwca 2019 roku

LETNIA POPRAWKOWA
od 1 września 2019 roku do 15 września 2019 roku

Prace zaliczeniowe

Wskazówki redakcyjne: zasady zapisu bibliografii i przypisów

Anthropology in/of contemporary Europe, dr Krzysztof Kowalski
Dear Students, I am writing to inform you about the deadline of the essay submission during the re-sit exam session (in September).
The deadline is as follows: Saturday, 7 September, at 23:59. Please send your texts to one of my addresses: krzysztof.kowalski9@gmail.com or krzysztof.1.kowalski@uj.edu.pl
The assessment meeting (not obligatory) will be held on Tuesday (10 September) at 16:00 (room 109).
The reminder of the essay requirements: 1) amount of standard pages: 6 up to 10 pages, character Times New Roman, size 12, interline 1,5. This amount of pages does not cover the bibliography. 2) The text must respond to all academic standards (notes, references, citations and bibliography). Internet academic sources are welcome however the essay can NOT be based only on this source.
Best, Krzysztof Kowalski

Class analysis in anthropology, dr Anna Romanowicz
Termin składania prac: 30 czerwca

Egzaminy, zaliczenia

Antropologia przestrzeni, mgr Małgorzata Roeske
I termin, 24 czerwca, 14.00, sala 109

Antropologia rozwoju, dr Anna Romanowicz
I termin, egzamin ustny, 17 czerwca, sala 207
II termin, egzamin online, 13 września, 12.00-16.00, Sekretariat IEiAK UJ - zapisy pod adresem https://calc.disroot.org/qh3udi5b9744 - lista zostanie zamknięta 12 września o godzinie 15.00, po tym terminie prowadząca zajęcia może wprowadzić zmiany, prosimy o sprawdzenie listy przed udaniem się na egzamin. 

Cultural Theory, prof. dr hab. Janusz Barański
I termin, 17.06.2019, 16.00, sala 9
II termin, 9.09.2019, 9.00, pokój 14D

Kaukaz współczesny: konflikt i współżycie kultur, dr hab. Andrzej A. Zięba
I termin, 19 VI, godz. 14-16, p. 14b
I termin, 26 VI, godz. 14-16, p. 14b
II termin, 9 IX, godz. 12, p. 14b

Kultura w działaniu, dr Katarzyna Maniak
I termin, 19 czerwca, 10.00-12.00, sala 9
I termin, 24 czerwca, 10.00-12.00, sala 9
II termin, 11 września (środa), 10.00-12.00, sala 207

Wstęp do teorii obrazu, prof. dr hab. Dariusz Czaja
I termin, 21.06.2019, 12.00, sala 9
II termin, 9.09.2019, 14.00, sala 109