Sesja egzaminacyjna

Terminy

Sesje egzaminacyjne

ZIMOWA
od 29 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku

ZIMOWA POPRAWKOWA
od 17 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku

LETNIA
od 15 czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku

LETNIA POPRAWKOWA
od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku

Prace zaliczeniowe

Wskazówki redakcyjne: zasady zapisu bibliografii i przypisów

Materialne fenomeny sacrum
esej - do 10 stycznia
prezentacje - podczas zajęć 17 stycznia i 24 stycznia

Egzaminy, zaliczenia

Antropologia religii
egzamin pisemny, środa 5 lutego, godz. 14.00, sala 315

Antropologia wizualna
I rok II stopnia, termin zerowy: 22 stycznia, godz. 9.00, sala 109
II rok II stopnia, termin zerowy: 22 stycznia, godz. 12.30, sala 109
termin w sesji: 29 stycznia, godz. 10.30, pokój 207
termin w sesji poprawkowej: 18 lutego, 10.45, pokój 207