Sesja egzaminacyjna

Terminy

W roku akademickim 2020/2021 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

ZIMOWA
29 stycznia 2021 - 10 lutego 2021

ZIMOWA POPRAWKOWA
18 lutego 2021 - 24 lutego 2021

LETNIA
16 czerwca 2021 - 29 czerwca 2021

LETNIA POPRAWKOWA
1 września 2021 - 15 września 2021

Obrona pracy magisterskiej

I termin: 5-6 lipca 2021

II termin: 6-7 września 2021

III termin: 15 października 2021

Egzaminy, zaliczenia, prace zaliczeniowe

Wskazówki redakcyjne: zasady zapisu bibliografii i przypisów

**

Antropologia ekonomiczna
Forma zaliczenia: praca pisemna
I termin nadsyłania prac: do 5 lutego 2021
II termin nadsyłania prac: do 20 lutego 2021

Antropologia filmu
Forma zaliczenia: esej 
Termin nieprzekraczalny: 10 luty 23.59

Antropologia religii
Egzamin pisemny za pośrednictwem platformy PEGAZ
I termin: 1 lutego, poniedziałek godz. 15.00
II termin: 23 lutego, od godz. 11.00 (konkretna godzina i format ustalane indywidualnie po kontakcie mailowym lub podczas dyżuru na MS TEAMS).

Antropologia serialu
Forma zaliczenia: esej
Termin nieprzekraczalny: 10 luty 23.59

Antropologia wizualna
Forma egzaminu: esej (interpretacja filmu i projektu wizualnego sprawdzająca wiedzę z zakresu wykładów)
Termin oddania: 28 stycznia

Antropologia wizualna - ćwiczenia
Forma zaliczenia: przygotowanie i prezentacja projektu digital storytelling
Terminy prezentacji: 21 stycznia, 28 stycznia

Anthropologies and Futures
Forma zaliczenia: prezentacje power point na ocenę (tak jak rok temu)

Mediator kultury - zawód czy powołanie
Forma zaliczenia: praca pisemna
I termin nadsyłania prac: do 5 lutego 2021
II termin nadsyłania prac: do 20 lutego 2021

Migracje i mobilność
Forma zaliczenia: esej 
Termin nadsyłania prac: 31 stycznia

Muzeum a dziedzictwo techniki - wyzwania i problematyka
Forma zaliczenia: praca pisemna
Termin złożenia prac: 5.02.2021

Perspektywa ethosowa jako program  współpracy i komunikacji humanistów
Forma zaliczenia: praca pisemna
I termin nadsyłania prac: do 5 lutego 2021
II termin nadsyłania prac: do 20 lutego 2021

Polaków portret własny
Forma zaliczenia: eseje
I termin: do 28 stycznia 2021 r., godz. 23:59
II termin: do 17 lutego 2021 r., godz. 23:59

Translatorium antropologiczne, dr Katarzyna Maniak
Forma zaliczenia: praca pisemna
Termin składania: 7.02.2020

Translatorium antropologiczne, dr Marek Pawlak
Oceny zostaną wystawione w trakcie zajęć

Warsztat badacza
Forma zaliczenia: praca pisemna
I termin nadsyłania prac: do 5 lutego 2021
II termin nadsyłania prac: do 20 lutego 2021

Warsztat badacza, dr Marek Pawlak
Oceny zostaną wystawione w trakcie zajęć