Sesja egzaminacyjna

Terminy

ZIMOWA
od 29 stycznia do 11 lutego 2022 roku

ZIMOWA POPRAWKOWA
od 19 do 24 lutego 2022 roku

LETNIA
od 17 do 30 czerwca 2022 roku

LETNIA POPRAWKOWA
od 1 do 15 września 2022 roku

Egzaminy, zaliczenia, prace zaliczeniowe

Wskazówki redakcyjne: zasady zapisu bibliografii i przypisów

**

Anthropology of/in contemporary Europe
Deadlines for the submission of the essays
1) summer session: 27 June 2022, 23:59
2) autumn session: 12 September 2022, 23:59.
Please, send your essays to the address krzysztof.1.kowalski@uj.edu.pl
Please, note as well that there are no consequences (in the sense of assessment and grade) if you send me your essay in September.

Antropologia dramatu. Dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
Terminy oddawania prac zaliczeniowych:
1) 20 czerwca
2) 27 czerwca

Antropologia feministyczna i genderowa
Termin nadsyłania esejów: 20 czerwca

Antropologia ludzko-nie-ludzkich relacji
Dostarczenie pracy pisemnej do 25.06.2022

Antropologia nierówności i rozwoju
Egzamin ustny
termin zerowy: 22.06., od godz. 9, pok. 207
pierwszy termin: 24.06, od godz. 9, pok. 207 

Antropologia w działaniu
Terminy egzaminów: 7.06 godz. 9.30, 23.06 godz. 10.00

Antropologia wojny
Termin złożenia eseju zaliczeniowego: 27 czerwca 2022 r.

Antropologia współczesności
23. 06, godz. 14.00, sala 109

Etnografia otwierająca - warsztaty
Termin składania prac pisemnych:15.06.2022

Perspektywa kulturowa w badaniu organizacji
Terminy oddawania prac zaliczeniowych:
1) 20 czerwca
2) 27 czerwca

Seminarium magisterskie, dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, prof. UJ
Termin nadsyłania konspektów prac: 25 czerwca

Teoria i historia cywilizacji
Terminy oddawania prac zaliczeniowych:
1) 20 czerwca
2) 27 czerwca

Teoria obrazu
23.06, godz. 12.30, sala 109

Wybrane zagadnienia psychologii społecznej
Pierwszy termin nadsyłania prac: koniec sesji przedwakacyjnej
Drugi termin nadsyłania prac: koniec sesji poprawkowej

Zaangażowanie czy neutralność humanistów. Źródła i konsekwencje dylematu
Terminy oddawania prac zaliczeniowych:
1) 20 czerwca
2) 27 czerwca