Sesja egzaminacyjna

Terminy

W roku akademickim 2020/2021 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

ZIMOWA
29 stycznia 2021 - 10 lutego 2021

ZIMOWA POPRAWKOWA
18 lutego 2021 - 24 lutego 2021

LETNIA
16 czerwca 2021 - 29 czerwca 2021

LETNIA POPRAWKOWA
1 września 2021 - 15 września 2021

Obrona pracy magisterskiej

I termin: 5-6 lipca 2021

II termin: 6-7 września 2021

III termin: 15 października 2021

Egzaminy, zaliczenia, prace zaliczeniowe

Wskazówki redakcyjne: zasady zapisu bibliografii i przypisów

**

Antropologia nierówności i rozwoju
11 czerwca, godz. 09:00 (egzamin ustny - termin "zerowy")
25 czerwca, godz. 09:00 (egzamin ustny - pierwszy termin)

Antropologia wojny
Terminy składnia prac zaliczeniowych:
1 termin: 23 czerwca 
2 termin: 8 września

Cultural Theory. A Supplement
22 czerwca, godz. 16:00 - egzamin ustny, MSTeams

Etnografia otwierająca
Forma zaliczenia: przygotowanie i przeprowadzenie badań w ramach realizowanego wspólnie projektu z obszaru etnografii twórczej i otwierającej oraz esej podsumowujący
Termin składania prac: 29 czerwca 2021

Perspektywa kulturowa w badaniu organizacji
Terminy oddawania prac:
1 termin - 21 czerwca
2 termin - 28 czerwca

Teoria i historia cywilizacji
Terminy oddawania prac:
1 termin - 21 czerwca
2 termin - 28 czerwca

Teorie kultury: Krytyczna analiza dyskursu
Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału w konwersatorium. Zaliczenie zostanie wystawione na ostatnich zajęciach w dn. 8.06.2021 r.

Warsztat badacza III
Prace zaliczeniowe należy złożyć do 29 czerwca

Wstęp do teorii obrazu
Esej zaliczeniowy
Termin oddania prac: 29.06 (godz. 23.59)
Termin poprawkowy: 15.09 (godz. 23.59)

Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
Terminy składania prac zaliczeniowych
I termin: 29 czerwca 2021
II termin: 15 września 2021