Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Otwarte seminarium organizowane przez grupę badawczą REL-HER [Dziedzictwo religijne] środa – 5 czerwca 2024 r. o godz. 17.00. Zapraszamy!

Tytuł: „Ikony kompozytowe na Cyprze i ich asamblaże – obiekty kultu, elementy dziedzictwa, dzieła sztuki?” 

Prelegentka: mgr Dorota Zaprzalska

Seminaria odbywają się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, ul. Gołębia 9 (wejście od ul. św. Anny 6) – sala 9, parter (po przejściu przez sień od strony ul. św. Anny, kierować się na podwórko, przed „Przewiązką” skręcić w bramę po lewej stronie).

Wystąpienie skupia się na szczególnym typie ikon zwanych „ikonami kompozytowymi”, które składają się z dwóch paneli z różnego czasu, które połączone są poprzez wstawienie mniejszej ikony w większą. Wykorzystanie teorii asamblażu jako narzędzia interpretacyjnego pozwala na spojrzenie na funkcjonowanie tych nietypowych asamblaży w asamblażach społecznych i dostrzeżenie sprawczego potencjału tkwiącego w ich niezwykłej formie, a także relacji, w które wchodzą z innymi dziełami sztuki, instytucjami, ludźmi, a także ich niejednoznaczny charakter – dzieła sztuki i/lub obrazu dewocyjnego, który przekracza sferę wartości artystycznych, w zależności od kontekstu liturgicznego lub muzealnego. Główną część stanowić będzie prezentacja wyników badań terenowych, prowadzonych przez autorkę od 2021 roku w monasterze Panagia Amirou, niedaleko wioski Apsiou na Cyprze. Ukazują one jaką wartość przypisują znajdującej się tam szesnastowiecznej ikonie członkowie wspólnoty oraz wierni odwiedzający to miejsce. Zbadanie kultu i sposobu obchodzenia się z obrazem oraz otaczających go legend i wierzeń pozwoliło na zrozumienie jego funkcji ideowo-dewocyjnej i motywacji stojącej za uprzywilejowaniem tego konkretnego wizerunku. Ikona odgrywa szczególną rolę w budowaniu tożsamości badanej grupy, służy jej członkom do autoidentyfikacji i staje się centrum ideowym dla szerokiego grona wiernych, a nietypowa kompozytowa forma wpływa na jej kult i sposób prezentacji. Wystąpieniu towarzyszyć będzie szersza refleksja na temat konieczności interdyscyplinarnego podejścia w badaniu ikon i wyzwań, z którymi musi mierzyć się badacz obiektów będących obiektami kultu. 

Mgr Dorota Zaprzalska jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ w ramach programu Nauki o sztuce. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół bizantyńskich i pobizantyńskich ikon kompozytowych (composite icons, σύνθετες εικόνες), a więc ikon złożonych z dwóch paneli z różnego czasu w taki sposób, że jedna ikona jest wprawiona w drugą. W swoim projekcie doktorskim bada przyczynę ponownego użycia ikon poprzez wstawienie, różnorodne formy ikon tego typu, a także ich współczesne funkcjonowanie w przestrzeni liturgicznej i muzealnej

Polecamy również
Debata

Debata

Wystawa

Wystawa

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne