Studia stacjonarne pierwszego stopnia - nabór na rok 2021/2022

Etnologia i antropologia kulturowa na UJ?

TAK, to strzał w DZIESIĄTKĘ, bo:

1. Właśnie obchodziliśmy 90te URODZINY krakowskiej etnologii! A wiek zobowiązuje. W tegorocznym rankingu "Perspektyw", w grupie kierunków kulturoznawstwo i wiedza o regionach, nasz Instytut otrzymał NAJWYŻSZĄ OCENĘ w kraju.

2. Łączymy stare z nowym - sięgamy do najlepszych tradycji naszej dyscypliny (nie zapominamy ani o BRONISŁAWIE MALINOWSKIM, ani o OSKARZE KOLBERGU i ich związkach z Krakowem), a przy tym prowadzimy współczesne badania i analizy otaczającego nas świata.

3. Uczymy zarówno o lokalnych wyobrażeniach i tradycjach, jak i o zjawiskach globalnych. Przygotowujemy do PRACY z ludźmi w różnych kontekstach kulturowych, w różnych instytucjach oraz przedsiębiorstwach.

4. Oferujemy bogaty i nieustannie unowocześniany PROGRAM studiów.

5. Zachęcamy naszych studentów do twórczego podejścia do studiowania, poprzez system wyboru zajęć w obrębie konwersatoriów i laboratoriów oraz ofertę zajęć fakultatywnych realizowanych w Instytucie lub poza nim.

6. Obok klasycznych form nauczania – takich jak wykłady i konwersatoria – dajemy możliwość realizacji własnych projektów badawczych, także w formie wypowiedzi wizualnych. Działająca przy Instytucie GALERIA "Pod Przewiązką" jest otwarta na projekty tworzone przez studentów.

7. Wychodzimy POZA MURY uczelni. Antropologia to styl życia i pasja poznawania świata oraz ludzi. U nas - w praktyce i na własnej skórze - poznasz tajniki etnograficznej kuchni. W ostatnim roku nasi studenci brali udział w zajęciach terenowych realizowanych m.in. w ETIOPII, LONDYNIE, czy na Podhalu, Białostocczyźnie oraz w Przemyskim.

8. Nasi wykładowcy bazują na własnych badaniach terenowych i innowacyjnych projektach badawczych. To tutaj, w czasie zajęć i NIEFORMALNYCH SPOTKAŃ z wykładowcami poznasz kulisy badań prowadzonych w takich miejscach jak Indie, Ghana, czy Kanada, a również Bałkany, Rumunia, czy rozmaite zakątki Polski (Podhale, krakowska Nowa Huta, Bieszczady itd.). Dowiesz się również, jakie zastosowania praktyczne może znaleźć współczesna wiedza antropologiczna.

9. Oferujemy wyjazdy na STYPENDIA ZAGRANICZNE (m.in. w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS), a także zapraszamy licznych zagranicznych wykładowców - Visiting Professors - na zajęcia w Krakowie.

10. Wyróżnia nas indywidualne podejście do studenta i nastawienie na studia oparte na dialogu. Umożliwiają to m.in. wspólne wyjazdy i projekty realizowane we współpracy pomiędzy wykładowcami a studentami, życzliwi pracownicy administracyjni, prężnie działające KOŁO NAUKOWE.

Nasza siedziba w historycznym Collegium Kołłątaja, to nie tylko malowniczy, wypełniony zielenią zaułek ulokowany w samym sercu Krakowa, ale również prawdziwie przyjazny azyl, miejsce twórczej współpracy i inspirujących studiów.

Warto dołączyć do wielkiej intelektualnej i życiowej przygody, którą oferują studia z zakresu etnologii i antropologii kulturowej na najstarszej polskiej uczelni! ZAPRASZAMY!

Oferta studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Internetowa Rekrutacja Kandydatów
irk.uj.edu.pl

Dział Rekrutcji UJ
rekrutacja.uj.edu.pl

**

Zarządzenie nr 13 Rektora UJ z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Rekrutacja na UJ

(12) 663 14 01
(12) 663 14 08
(12) 663 14 41
(12) 663 14 81

Biuro DRS UJ
Collegium Novum
ul. Gołębia 24
pokój 19

Dział Rekrutacji

Internetowa Rejestracja Kandydatów