Podyplomowe Studium Muzeologiczne

Kontakt

E-mail
muzeologia@uj.edu.pl
a.poplawska@uj.edu.pl

Telefon
12 663-15-39

Adres
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Podyplomowe Studium Muzeologiczne
ul. Gołębia 9, pokój 29
31-007 Kraków

Kryteria naboru

Warunki formalne
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim

Podstawa ustalania listy rankingowej
Kolejność nadsyłania zgłoszeń

Limit przyjęć
50 osób (minimum wymagane do uruchomienia studiów: 20 osób)

Składanie podań
...

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji
15 września

Dokumenty konieczne do wpisu
Kwestionariusz osobowy kandydata
Czytelna kserokopia dyplomu wyższej uczelni

Wysokość opłat za studia
Semestr zimowy: 1 500 zł
Semestr letni: 1 500 zł

Terminy wpłat
Semestr zimowy: 30 października
Semestr letni: 24 lutego
Opłatę należy przekazać na konto Uniwersytetu, numer konta znajduje się na indywidualnych umowach o świadczeniu usług edukacyjnych.