Studia stacjonarne drugiego stopnia - nabór na rok 2021/2022

Dlaczego warto wybrać studia etnologiczne?

Magisterium z ETNOLOGII i ANTROPOLOGII KULTUROWEJ - studia dla ludzi ciekawych świata.

Chcesz pogłębić swoją wiedzę etnologiczną? A może szukasz nowego kierunku, który pozwoli Ci na realizację własnych projektów, da narzędzia przydatne w pracy we współczesnym świecie i różnorodnym otoczeniu kulturowym? Jesteś ciekawy świata i chcesz go zrozumieć? Studiuj etnologię i antropologię kulturową na UJ. 10xTAK:

1. W tegorocznym rankingu "Perspektyw", w grupie kierunków kulturoznawstwo i wiedza o regionach, nasz Instytut otrzymał NAJWYŻSZĄ ocenę w kraju.

2. Antropologia to nauka ŻYWA – dlatego podążamy za zmianami dzisiejszego świata i nieustannie unowocześniamy nasz PROGRAM.

3. Na studiach magisterskich liczne są zajęcia WARSZTATOWE m.in. związane z filmem i wizualnością, animacją kultury, kuratorstwem i wystawiennictwem, współpracą z instytucjami publicznymi, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

4. Osobom nieposiadającym licencjatu z zakresu etnologii i antropologii kulturowej umożliwiamy realizację zajęć uzupełniających wiedzę antropologiczną. Wszystkich studentów zachęcamy do TWÓRCZEGO podejścia do studiowania, opartego także na indywidualnych wyborach kursów fakultatywnych, pozwalających rozwijać własne zainteresowania.

5. WSZECHSTRONNOŚĆ antropologii odbija się w tematyce bronionych u nas prac magisterskich. Dokładamy wszelkich starań, aby w ramach seminarium magisterskiego każdy student mógł zrealizować swój wymarzony, pasjonujący projekt badawczy. Zróżnicowane zainteresowania i bogate doświadczenia naszych WYKŁADOWCÓW zapewniają merytoryczne wsparcie z zakresu antropologii i dyscyplin pokrewnych.

6. Oferujemy wyjazdy na STYPENDIA ZAGRANICZNE (m.in. w ramach programów ERASMUS+ i CEEPUS), a także zapraszamy licznych zagranicznych wykładowców - VISITING PROFESSORS - na zajęcia w Krakowie.

7. Nasi studenci biorą udział w życiu naukowym Instytutu. Cały rok obfituje w ciekawe wydarzenia: KONFERENCJEWYSTAWY (także realizowane przy współudziale studentów w naszej Galerii "Pod Przewiązką"), SEMINARIA, debaty i dyskusje organizowane przez sekcje Koła Naukowego, oraz mniej formalne – lecz wciąż naukowe – cykliczne spotkania w krakowskich knajpkach: Magiel Antropologiczny i Fika.

8. Wyróżnia nas indywidualne podejście do studenta i nastawienie na studia oparte na dialogu. Umożliwiają to m.in. kameralne grupy seminaryjne, projekty realizowane we współpracy pomiędzy wykładowcami a studentami (w tym czasopismo "SZOK KULTUROWY"), życzliwi pracownicy administracyjni, prężnie działające KOŁO NAUKOWE.

9. Przygotowujemy do pracy z ludźmi w różnych kontekstach kulturowych, w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Podpowiadamy, co można robić PO STUDIACH z zakresu etnologii i antropologii kulturowej.

10. Osoby chcące kontynuować karierę naukową mogą - po uzyskaniu magisterium - podjąć STUDIA DOKTORANCKIE z etnologii w ramach Wydziałowych Studiów Doktoranckich. Ponadto, przy naszym instytucie działa PODYPLOMOWE STUDIUM MUZEOLOGICZNE.

Wierzymy, że Uniwersytet to wspólnota ludzi poszukujących prawdy, zrozumienia świata i człowieka. To miejsce wzajemnej inspiracji, spotkania różnych pokoleń i doświadczeń. Dlatego nasza siedziba w historycznym Collegium Kołłątaja to nie tylko malowniczy, wypełniony zielenią zaułek ulokowany w samym sercu Krakowa, ale również prawdziwie przyjazny azyl, miejsce twórczej współpracy i inspirujących studiów.

Warto dołączyć do wielkiej intelektualnej i życiowej przygody, którą oferują studia z zakresu etnologii i antropologii kulturowej na najstarszej polskiej uczelni. ZAPRASZAMY!

Oferta studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Internetowa Rekrutacja Kandydatów
irk.uj.edu.pl

Dział Rekrutcji UJ
rekrutacja.uj.edu.pl

**

Zarządzenie nr 13 Rektora UJ z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Rekrutacja na UJ

(12) 663 14 01
(12) 663 14 08
(12) 663 14 41
(12) 663 14 81

Biuro DRS UJ
Collegium Novum
ul. Gołębia 24
pokój 19

Dział Rekrutacji

Internetowa Rejestracja Kandydatów