Oferta dydaktyczna

Studia etnologiczne (pierwszego i drugiego stopnia)

Studia etnologiczne i antropologiczne to szkoła krytycznego myślenia i twórczego działania, to nauka widzenia nieoczywistego w tym, co oczywiste i oczywistego w tym, co wydaje się egzotyczne, to rozumienie różnorodności ludzkich pomysłów na życie i nauka czerpania z nich wiedzy i inspiracji.

Poznacie mechanizmy działania kultury i społeczeństw w perspektywie lokalnej i globalnej, naturę etnograficznych badań terenowych (w kulturach nam bliskich i dalekich), nauczycie się analizy, rozumienia i wyjaśniania zjawisk społecznych i kulturowych.

Nasi studenci mają możliwość angażowania się w oryginalne projekty badawcze, realizowane zarówno w Europie, jak i poza nią, skupione wokół takich problemów jak np. źródła, użycia i interpretacje elementów "tradycji", jak procesy globalizacyjne, kwestie etniczności i nacjonalizmów, migracji i wielokulturowości, religii, ciała i medycyny, polityki i ekonomii widzianych z perspektywy kulturowej, wizualności, literatury czy sztuki, poznają też tajniki pracy muzealnej i kuratorskiej.

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa gwarantują zdobycie wiedzy, umiejętności i wrażliwości, które są niezbędne do wyjaśniania tego, co istotne, co współcześnie dzieje się na świecie, ale przede wszystkim uczą oprócz krytycznego myślenia, angażowania się w kluczowe społecznie debaty oraz przenoszenia myśli i złożonych idei na obraz (w szczególności filmowy) i tekst.

Po naszych studiach "nic już nie będzie oczywiste", a otaczająca rzeczywistość okaże się o wiele bardziej różnorodna i wielowymiarowa.

Studia muzeologiczne (podyplomowe)

Instytut oferuje absolwentom studiów wyższych możliwość kontynuowania edukacji w ramach Podyplomowego Studium Muzeologicznego. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie zaocznym i prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zaproszonych specjalistów.

Rekrutacja na UJ

(12) 663 14 01
(12) 663 14 08
(12) 663 14 41
(12) 663 14 81

Biuro DRS UJ
Collegium Novum
ul. Gołębia 24
pokój 19

Dział Rekrutacji

Internetowa Rejestracja Kandydatów