Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Andrzej A. Zięba

dr hab. Andrzej A. Zięba

Katedra Dziedzictwa i Teorii Muzealnictwa

Telefon: 12 663 15 38

E-mail: andrzej.1.zieba@uj.edu.pl

1982 Magisterium

1992 Doktorat

2011 Habilitacja

1981-1982 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

1982-2008 Zakład Historii Międzynarodowych Ruchów Migracyjnych usytuowany kolejno w Instytucie Badań Polonijnych, Instytucie Badań Polonijnych i Etnicznych, Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

1999-2003 Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

2008... Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Sekretarz Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności i redaktor jej „Prac"

Zastępca redaktora naczelnego „Polskiego Słownika Biograficznego" i kierownik Pracowni XIX i XX Wieku w Instytucie Historii PAN

Członek zespołu redakcyjnego „Prac Etnograficznych"

1987-1988 USA, stypendium Kosciuszko Foundation

1988 Harvard Ukrainian Research Institute, Harvard University Center for Russian and East European Studies, Univerisity of Michigan

1988-1989 Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto

1989 Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta

1994 Multicultural History Society of Ontario

1996, 2000, 2004 Londyn, stypendia British Association for Central and Eastern Europe oraz Lanckoronski Foundation

2005 Paryż, Londyn, stypendium Funduszu Brzękowskich

Prace zwarte

Metropolita Andrzej Szeptycki: studia i materiały (redakcja), Kraków 1994

Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce (redakcja), Kraków 1997

Ukraińcy w Kanadzie wobec Polaków i Polski (1914 - 1939), Kraków 1998

Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini (współautorstwo z Dorotą Praszałowicz i Krzysztofem Makowskim), Kraków 2004

Florian Sokołów, Nahum Sokołów, życie i legenda (przypisy, komentarz oraz studium wstępne W drodze z Warszawy do Syjonu - przypadek rodziny Sokołowów, strony V-CXXXIII), Kraków 2006

Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej: Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932), Kraków 2010

Artykuły

Ukraińcy i powstanie warszawskie, tekst skonfiskowany przez cenzurę z: „Znak", 1985, numer 363; ukazał się drukiem w: „Dialog", I: 1986, numer 1, strony 20-29; „Niepodległość", 14: 1988, strony 7-13; „Opinia Krakowska", 33: 1987; „Znak", XLI: 1989, numer 10-12, strony 184-190; Sprawy sąsiedzkie: strzępy publicystyki z lat 1984 - 1990, Kraków 1990, 1991, 1993, 1995, strony 21-26.

Metropolita Andrzej Szeptycki, „Kwartalnik Historyczny", XCII: 1986, numer 4, strony 885-900; przedruk w: „Spotkania", 33/34: 1987, strony 113-134 (polemika z książką Edwarda Prusa Władyka świętojurski: rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim (1865 - 1944), Warszawa 1985)

Ukrainians and the Catholic Church in Poland after World War II, „Studium Papers", XII: 1988, no. 2 strony 37-41 (tłumaczenie na język ukraiński: „Suczastnist", XXIX: 1988, numer 2, strony 70-77)

Sheptyts'kyi in Polish Public Opinion, w: Morality and Reality: The Life and Times of Andrei Sheptyts'kyi, ed. Paul Robert Magocsi, Edmonton 1989, strony 377-405

Polśka polityka w 1000-littja chreszczenia Rusy, „Suczastnist", XXX: 1989, numer 2, strony 74-91

Poland and Political Life in Carpatho-Rus' and Among Carpatho-Rusyns in emigration in North America: 1918 - 1939, w: Contributions of the Carpatho-Rusyn Studies Group to the IV World Congress for Soviet and East European Studies, New Haven 1990, strony 23-39, nieautoryzowany przedruk: The Lemkos of Poland: Articles and Essays, ed. Paul Best, Cracow – New Haven 2000, strony 33-40

Sister Maria Krysta Szembek and Her Memoirs, "Harvard Ukrainian Studies", XV: 1991, no 4, strony 88-171

Neskol'ko uvah na tému článku Pavla R. Magocsiho, „Karpatskí Rusíni, „Slovensky narodopis", XL: 1992, numer 2, strony 200-204; tłumaczenie na język angielski: The Presistance of Regional Cultures: Rusyns and Ukrainians in Their Carpathian Homeland and Abroad, ed. Paul R. Magocsi, New York 1993, strony 203-217

Historia a współczesne stosunki polsko - ukraińskie, „Przegląd Polonijny", XIX: 1993, numer 4, strony 125-143

W sprawie genezy decyzji Romana Szeptyckiego o zmianie obrządku, w: Metropolita Andrzej Szeptycki: studia i materiały, Kraków 1994, strony 43-64

Ukraińcy w Stanach Zjednoczonych: rewizja przeszłości, „Przegląd Polonijny", XX: 1994, numer 2, strony 117-131 (polemika z: Myron B. Kuropas, The Ukrainian Americans: Roots and Aspirations (1884 - 1954), Toronto – Buffalo – London 1991)

Watykan i Ukraina po I wojnie światowej, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze", II: 1994, strony 87-95

Ukraińcy w oczach Polaków, „Dzieje Najnowsze", XXVII: 1995, numer 2, strony 94-104

Gente Rutheni, natione Poloni: z problematyki kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej w Galicji, „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej", II: 1995, strony 61-77

Mytropołyt Andrej Szeptyćkyj i uriad II Reczi Pospolitoj Polszczi u 1923 - 1939 rr., w: Metropolja Nju Jorku Sluzi Bożomu Andrejewi u p'jatydesiatyriczczia joho smerty, red. Mykoła Haliw, Nju Jork 1996, strony 36-51

"Wojna popów" - polskie prawosławie na emigracji po II wojnie światowej, „Przegląd Polonijny", XXIII: 1997, zeszyt 3, strony 31-51

Profesor Emilian Czyrniański, w: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce, Kraków 1997, strony 15-27

Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej, w: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce, Kraków 1997, strony 31-43

Współpraca polsko - ukraińska: czego pragniemy i czym dysponujemy, „Arcana" 1998, numer 2, strony 66-72

Dzieje legendy pośmiertnej metropolity Andrzeja Szeptyckiego, w: Polska – Ukraina: 1000 lat sąsiedztwa, red. Stanisław Stępień, tom 4: 1998, strony 287-310

Altenbergowie, Vorzimmerowie, Hankiewiczowie, w: Henryk Wereszycki - historia w życiu historyka, red. Elżbieta Orman, Antoni Cetnarowicz, Kraków 2001, strony 73-119

Ukraińcy i Karpaccy Rusini, w: Diaspora polska, red. Adam Walaszek, Kraków 2001, strony 447-459

Profesor Ryszard Łużny - inicjator utworzenia Komisji Wschodniosłowiańskiej PAU, „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej", tom IX: 2004, strony 6-25

Historyk jako produkt historii, czyli o tym, jak Ludwik Bernstein przekształcał się w Lewisa Namiera, w: Historyk i historia (studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia), red. Adam Walaszek, Krzysztof Zamorski, Kraków 2005, strony 149-174

Andrè Szeptyckyj: Actualitè et mystère d'un grand prélate ukrainien, "Istina", LI: 2006, numer 2, strony 146-163

Józef Sembratowicz - żywot polityczny bogobojnego Łemka, „Ricznyk Ruskoj Bursy / Rocznik Ruskiej Bursy", red. Helena Duć-Fajfer, Gorlice 2006, strony 69-86

Tożsamość etniczna jako obiekt manipulacji politycznej: przypadek Rusinów łemkowskich (XVIII - XX wiek), część 1, „Ricznyk Ruskoj Bursy / Rocznik Ruskiej Bursy", red. Helena Duć-Fajfer, Gorlice 2007, strony 59-94; część 2, „Ricznyk Ruskoj Bursy / Rocznik Ruskiej Bursy", red. Helena Duć-Fajfer, Gorlice 2008, strony 59-71

Etniczność jako kostium, w: Etniczność: o przemianach społeczeństw narodowych (księga dedykowana profesorowi Grzegorzowi Babińskiemu w dniu 65. urodzin), red. Maria Szmeja, Kraków 2008, strony 218-237

Stracona szansa czy syzyfowy trud: ukraiński lobbing w polityce międzynarodowej w latach trzydziestych XX wieku w świetle nowego źródła - archiwum Ukraińskiego Biura w Londynie, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej", red. Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka, Kraków 2008, strony 47-65

Biskupstwo krakowsko-łemkowskie i jego arcypasterz Palladiusz (Wydybida-Rudenko) - karta z dziejów ukrainizacji Łemkowszczyzny w dobie drugiej wojny światowej, „Ricznyk Ruskoj Bursy / Rocznik Ruskiej Bursy", red. Helena Duć-Fajfer, Gorlice 2008, strony 93-142