Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Małgorzata Roeske

dr Małgorzata Roeske

Zastępca Dyrektora ds. Studenckich

Katedra Współczesnych Praktyk Kulturowych

Telefon: 12 663 15 34

E-mail: malgorzata.roeske@uj.edu.pl

 

Absolwentka etnologii (2016) oraz filozofii (2020) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rozprawę doktorską zatytułowaną Wspólnota śmiertelnych. Tanatologia zwierząt towarzyszących w perspektywie etnografii wielogatunkowej obroniła w 2022 roku. Od 2021 roku pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Współczesnych Praktyk Kulturowych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, prowadząc m.in. kursy z antropologii przestrzeni, etnografii wielogatunkowej i posthumanizmu. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego o/Kraków.

  • human-animal studies, relacja człowiek-zwierzę towarzyszące, etnografia wielogatunkowa
  • antropologia weterynaryjna i bioetyka w kontekście zwierząt pozaludzkich
  • posthumanizm
  • antropologia i fenomenologia przestrzeni

2021-2022 Sympozjum Animal Studies dla Zaawansowanych organizowane przez Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego – udział w cyklu 12 spotkań mających na celu opracowanie bazowych dla nurtu human-animal studies pojęć

2021-2022 Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2 – projekt badawczy prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” i PCG Polska (badaczka)

2021 Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego – projekt badawczy Muzeum Etnograficznego w Wygiełzowie (badaczka)

2020 Kulturowe mechanizmy strukturacji miejskich wspólnot lokalnych – projekt badawczy realizowany przez fundacji „Socjometr” (badaczka)

2019 Skarby górali. Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski – projekt realizowany przez fundację „Mapa Pasji” (badaczka)

2017-2019 Życzenia. Niematerialne dziedzictwo Małopolski zawarte w obyczajach pielęgnujących więzi międzyludzkie – badania, publikacje, edukacja – projekt badawczy realizowany przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie (badaczka)

Patografie empatyczne. O chorobie i umieraniu zwierząt towarzyszących w perspektywie etnografii wielogatunkowej, „Etnografia Polska”, tom 66, 2022 (w przygotowaniu do druku).

Utracona obecność. Doświadczenie żałoby po śmierci zwierzęcia towarzyszącego,  „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, nr 8, 2022 (w przygotowaniu do druku).

O aktualności zła, w: Sejsmografie. Przypisy do 'Nienazwanej  teraźniejszości'/Sismografie. Note di calce a "L'innominable attuale', Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2020, s. 127-138. Artykuł dwujęzyczny (polsko-włoski).

Życzenia, które bolą, w: Życzenia. Rozmowy, interpretacje, emocje, Wydawnictwo Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków 2020, s. 81-98.

Fashion or Nostalgia? Polish People’s Republic in the Social Imagination of Contemporary Poles, „International Journal of Cultural Research”, nr 3/2019, s. 128-139.

Stylistyka i społeczna recepcja cmentarza dla zwierząt w Rzędzianach, „Zoophilologica”, T. 5/2019, s. 59-72.

Paradoksy “dobrej śmierci”. Etyczne i społeczne aspekty eutanazji zwierząt towarzyszących, “Edukacja Etyczna”, nr 15/2018, s. 22-35.

Piwnica bliżej śmierci, strych bliżej nieba. Etnografia ukrytych przestrzeni domu, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2018.

Domowe repozytoria. Strychy jako prywatne muzea pamięci, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, nr 4/2017.

Dom oniryczny i jego ukryte przestrzenie. Obraz strychu i piwnicy zapisany we wspomnieniach z dzieciństwa, „Kultura Współczesna”, nr 4/2016, s. 67-80.

Rzeczy z „zaświatów”. O roli przedmiotu w przestrzeni strychu i piwnicy [w:] „Colloquia Anthropologica et Communicativa” O rzeczach zbędnych, zagubionych i zmarnowanych, pod. red. M. Czapigi i K. Konarskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 109-122.

Ludzkie i Nie-ludzkie. Antropologia Czesława Miłosza: człowiek wobec zwierząt, „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”, 1/2015, s. 195-205.

Wirtualne czyli realne? Etnograficzne spojrzenie na internetową wspólnotę forum Miau.pl, „Maska – Magazyn antropologicznospołeczno-kulturowy” 17/2013, s. 57-76.

2018 7th International Academic Conference Ethnology Without Borders, Wrocław, referat pt.: Then role of the virtual communities in coping with loss of companion animal

2018 X Forum Etyczne: Moralny status zwierząt, Kraków, referat pt.: Paradoksy ‘dobrej śmierci’. Współczesny dyskurs o eutanazji wśród opiekunów zwierząt towarzyszących

2018 Sesja naukowa Pracowni Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego z cyklu Humanistyczne Perspektywy Badania Miasta: Miasta i zwierzęta, Warszawa, referat pt.: Pieskie życie wiejskich zwierząt? Rola i status zwierząt towarzyszących w narracjach, reprezentacjach i praktykach mieszkańców gminy Tykocin

2018 2nd International Conference 'Postcolonial Theory and Practice in the Twenty-First Century: Re-imagining the Limits of the Human, Rzeszów, referat pt.: Philosophers and poets. Few remarks on nonhuman animal death

2017 III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek Inny/Obcy Byt”: Zootanatos, Katowice, referat pt.: „Czekaj na nas przy Tęczowym Moście”. O umieraniu zwierząt towarzyszących na przykładzie cmentarza dla zwierząt w Rzędzianach

2015 Seminarium im. prof. Piotra Kowalskiego: O rzeczach zbędnych, zagubionych i zmarnowanych, Lądek Zdrój, referat pt.: Rzeczy z „zaświatów”. O roli przedmiotu w przestrzeni strychu i piwnicy

2014 VIII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna: Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu, Poznań, referat pt.: Lokalność jako kategoria pozaprzestrzenna