Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Tobiasz Orzeł

dr Tobiasz Orzeł

Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej

ul. Gołębia 9, pokój 23
31-007 Kraków

Telefon: 12 663 15 56

E-mail: tobiasz.orzel@uj.edu.pl

Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie:

2020 - doktorat

2012 - magisterium

2010 - licencjat

2022 Podhalanie na ziemi przemyskiej, [w:] Więcej niż muzeum. Szkice ofiarowane Profesorowi Janowi Święchowi, red. J. Barański, K. Maniak, S. Trebunia-Staszel, Kraków, s. 409–426

2020 Budownictwo ludowe w krajobrazie Krakowa, „Journal of Urban Ethnology”, t. 18, s. 267–290

2017 Z badań nad budownictwem ludowym Kotliny Rabczańskiej, „Zeszyty Naukowe UJ: Prace Etnograficzne” t. 45, nr 1, s. 71–87

2016 Rok obrzędowy w tradycji chłopskiej w Rabie Wyżnej i okolicach, „Wierchy”, t. 53, s. 151–168

2014 Chłopskie budownictwo zagrodowe Raby Wyżnej i Bielanki w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku, Kraków

2019 Stypendium Twórcze Miasta Krakowa

2017 Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2017 Udział w VI Biennale Fotograficznym Uniwersytetu Śląskiego pt. Nauka – niemożliwe możliwym