Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Zbigniew Libera

prof. dr hab. Zbigniew Libera

Kierownik Katedry Antropologii Społeczno-Kulturowej

Telefon: 12 663 14 89

E-mail: zbigniew.libera@uj.edu.pl

1983 Magisterium w zakresie etnografii - Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnografii

1990 Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie etnografii - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

1999/2000 Habilitacja z nauk humanistycznych w zakresie etnologii - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

2008 Profesura nadzwyczajna UJ

2011 Profesura tytularna

Główny wykonawca w zespole realizującym grant KBN nr 2H01 H005 22 „System ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat" (2002-2004)

Główny wykonawca w zespole realizującym grant 1 H01G 010 15 „System ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat" (1998-2000)

Członek etnograficznego zespołu realizującego badania w ramach interdyscyplinarnego projektu „Wilamowice: przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy" (1996-1999)

Książki

(wspólnie z A. Paluchem) Lasowiacki zielnik, Kolbuszowa: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kolbuszowej, 1993.

Medycyna ludowa. Chłopski rozsądek czy gminna fantazja? Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.

Rzyć, aby żyć. Rzecz antropologiczna w 3 aktach z prologiem i epilogiem. Tarnów: Liber novum, 1995.

Wstęp do nosologii. Wrocław: Wirydarz 7 – Oficyna Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1996.

Mikrokosmos, makrokosmos i antropologia ciała. Tarnów: Liber novum, 1997.

Znachor w tradycjach ludowych i popularnych XIX - XX wieku. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2003.

Redakcje

Poszukiwanie sensów: lekcja z czytania kultury, pod red. P. Kowalskiego, Z. Libery, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Artykuły

Semiotyka barw w polskiej kulturze ludowej i innych kulturach słowiańskich, „Etnografia Polska", tom 31, 1987, zeszyt 1.

(wspólnie z A. Paluchem) Ethnomedicine and plica, (w:) Poland at the 12th Congress of antropological and ethnological sciences, ed. S. Szynkiewicz, Instytut Historii Kultury Materialnej, Wrocław 1988.

Magiczne sposoby pozyskiwania roślin, (w:) Historia leków naturalnych, tom 2: Natura i kultura – współzależności w dziejach lekoznawstwa, pod red. B. Kuźnickiej, PAN Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Warszawa 1989.

Etnograficzna nowela o zębach (z krótkim wprowadzeniem do antropologii ciała), „Literatura ludowa", 1994, numer 1.

Ziemscy bogowie, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty", 1994, numer 3-4.

Demonologia, (w:) Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych (kultura ludowa Karpat polskich), pod red. Cz. Robotyckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.

Magia, (w:) Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych (kultura ludowa Karpat polskich), pod red. Cz. Robotyckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.

Pokażę figę, tak sobie, „Literatura ludowa", 1995, numer 1.

Kto wszystko czuje, a nic nie gada, „Literatura ludowa", 1995, numer 5-6.

Lud ludoznawców: kilka rysów do opisania fizjognomii i postaci ludu naszego, czyli etnograficzna wycieczka po XIX wieku, (w:) Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią, pod red. A. Posern-Zielińskiego, Wydawnictwo DRAWA, Poznań 1995.

Ciało w kulturze ludowej XIX i XX wieku, „Medycyna nowożytna. Studia nad historią medycyny", tom 2, 1995, zeszyt 1.

(wspólnie z A. Paluchem) Ciało w okresie transformacji, (w:) Oblicza zmiany: etnologia a współczesne transformacje społeczno-kulturowe, pod red. M. Buchowskiego, Wydawnictwo „ECO", Poznań 1996.

(wspólnie z A. Paluchem) Ślina – sok ciała, „Lud", tom 80, 1996.

(recenzja) A. Paluch, Etnologiczny atlas ciała i chorób, Wrocław 1996, „Literatura ludowa" 1996, numer 5-6.

Apokryfy bogomiłów i Starej Rusi a folklor, (w:) Wszystek krąg ziemski: prace ofiarowane profesorowi Hernasowi, pod red. P. Kowalskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

Potomkowie Frankensteina, (w:) Metamorfozy ciała, pod red. D. Czai, Wydawnictwo Contago, Warszawa 2000.

(wspólnie z C. Robotyckim) Wilamowice i okolice w wyobrażeniach ludowych, (w:) Wilamowice: przyroda, historia, język i kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, pod red. A. Barciaka, Wilamowice: Urząd Miasta i Gminy w Wilamowicach, 2001.

Etnografia zmysłów, „Literatura ludowa", 2002, zeszyt 1.

Magia, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik kluczowych wybranych kategorii kultury, pod red. Cz. Robotyckiego i W. Babika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.

Demonologia, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik kluczowych wybranych kategorii kultury, pod red. Cz. Robotyckiego i W. Babika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.

(współautor) Magia: słownik słów kluczowych, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik kluczowych wybranych kategorii kultury, pod red. Cz. Robotyckiego i W. Babika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

(współautor) Demonologia: słownik słów kluczowych, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik kluczowych wybranych kategorii kultury, pod red. Cz. Robotyckiego i W. Babika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

Apokryf i mit w tradycjach ludowych XIX - XX wieku, (w:) Nie-złota legenda: kanoniczność i apokryficzność w kulturze, pod red. J. Eichstaedta i K. Piątkowskiego, Ożarów 2003.

Etnograficzne wycieczki i zbieranie rzeczy ludowych w XIX wieku, (w:) Wędrować, pielgrzymować, być turystą: podróż w dyskursach kultury, red. P. Kowalski, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003.

Rytuał w kulturze ludowej (od semiotyki do historii), „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce", 2004, numer 7.

Wprowadzenie, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury (medycyna ludowa), red. C. Robotycki, W. Babik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

Układ gniazdowy terminów, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury (medycyna ludowa), red. C. Robotycki i W. Babik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

(wspólnie z E. Duszeńko-Król) Rośliny lecznicze, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury (medycyna ludowa), red. C. Robotycki i W. Babik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

(współautor) Słownik słów kluczowych, (w:) Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury (medycyna ludowa), red. C. Robotycki i W. Babik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

Pocałunek w życiu wieśniaka, (w:) Poszukiwanie sensów: lekcja z czytania kultury, pod red. P. Kowalskiego, Z. Libery, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Nerki, pęcherz moczowy, mocz (fragment semiotyki antropologii popularnej w czasach nowożytnych i współczesnych, (w:) Tabu, etykieta, dobre obyczaje, red. P. Kowalski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.

History and culture. Problems of Cultural Anthropology and Historical Anthropology. "Anthropos - International Review of Anthropology and Linguistics" 106.2011/2.

Kultura ludowa śmiechu czy płaczu? (w:) Zagadnienia cielesności w kulturach Słowian wschodnich, red. K. Nędza-Sikoniowska, Kraków: Dom Wydawnictw Naukowych, 2013, 978-83-88866-92-0

Ethnosemiotics and ethnomedicine of the 19th and 20th centuries (w:) The semiotics of communications, eds. A. Lusińska, A. Kalinowska-Żeleźnik, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2014

Granice Bojkowszczyzny Zachodniej (w:) Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, Jacek Wolski (red.), MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17 (2016).

Dzieje Bojkowszczyzny Zachodniej w literaturze polskiej i ukraińskiej (w:) Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, Jacek Wolski (red.), MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17 (2016), współautor: Patrycja Trzeszczyńska.