Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

Katedra Antropologii Społeczno-Kulturowej

Telefon: 12 663 15 37

E-mail: marcin.brocki@uj.edu.pl

https://independent.academia.edu

www.researchgate.net

 

Pracował jako adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Unwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrze sociální a kulturní antropologie, Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. W  latach 20212-2020, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego pełnił funkcje dyrektora, a ponadto kierownika Podyplomowych Studiów o Kulturach Regionów, redaktora „ZNUJ. Prace Etnograficzne”, redaktora serii wydawniczych w Wydawnictwie UJ „Anthropos” i „Jagiellonian Studies in Cultural Anthropology”. Od lat zajmuje się problematyką historii, metodologii i teorii badań antropologicznych, antropologią komunikacji i komunikacją międzykulturowa, oraz zmianą społeczną i kulturową, co odzwiercedlone jest w prowadzonych zajęciach, publikacjach oraz w aktywności konferencyjnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, International Union of Ethnologists and Social Anthropologists (Commission on Theoretical Anthropology, PAU: Komisja Antropologiczna (od 2011) oraz Zespół Antropologii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych (od 2012).

2009 Habilitacja, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UAM Poznań.

1998 Doktorat, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UAM Poznań.

1994 Magisterium. Katedra Etnologii Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski.

  • metodologia i teoria badań antropologicznych
  • semiotyka w badaniach antropologicznych
  • antropologia komunikacji i komunikacja międzykulturowa
  • dynamika relacji w obrębie społeczności lokalnych
  • oddolne doświadczenia procesów transformacji ustrojowych

W Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ prowadzę stałe wykłady dotyczące historii myśli antropologicznej oraz teorii badań antropologicznych: strukturalizmu i semiotyki. W ramach seminarium magisterskiego pod opieką mam co roku kilku studentów. Prowadzę również wykłady wprowadzające do antropologii kulturowej i etnologii dla studentów innych kierunków: historii, historii sztuki, archeologii. Prowadziłem również wykłady w kilku miejscach w Europie (m.in. Grecja, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Francja), ze szczególnym naciskiem na Czechy, gdzie przez rok (2010-2011) prowadziłem zajęcia z zakresu antropologii semiotycznej i antropologii Europy, ale także poza Europą, w Kenii czy w Chinach.

CHANSE „DigiFREN: Digital Aestheticization of Fragile Environments”.

„Informal Social Protection Mechanisms” (UNDP,  Regional Service Centre for Africa, 2020-trwa).

Grant MNiSW, pt: „Wisłok Wielki w perspektywie brytyjskiej i polskiej antropologii. Badania ponowne społeczności lokalnej." (2010-2011)

Wykonawca grantu NCN, Opus 6, numer UMO-2013/11/B/HS3/0395, tytuł grantu: Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki, wykonywany w Uniwersytecie Wrocławskim (2015-2019)

Surveys: Zimbabwe (2014; 2020 – w ramach projektu UNDP „Community Based Social Protection Organisations in Zimbabwe”), Etiopia (2016)

NPRH, umiędzynarodowienie 3a, 0241NPRH4/H3a/83/2016, tytuł grantu: „Tłumaczenie i publikacja wersji papierowej i elektornicznej książki "Antropologia i etnologia w czasie wojny. Działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit w świetle nowych materiałów źródłowych” (2016-2018).

Prace zwarte

2013 Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej. Problemy, dylematy, kontrowersje, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2008 Antropologia. Literatura – dialog – przekład, Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

2000 Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

.

Redakcje tomów

2019 Humanistyka i polityka. Czy wszystko jest polityczne? (współred. R. Kleśta-Nawrocki), Toruń

2018 Anthropology as Social Critic: Its Public Role in the Globalized World (współred. P. Skalnik), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2006 Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, (współred. K. Górny, W. Kuligowski), Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2002 Clifford Geertz. Lokalna lektura, (współred. D. Wolska), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły

Predicaments of Public Anthropology, [w:] Cultivating Pathways of Creative Research: New Horizons of Transformative Practice and Collaborative Imagination, A. K. Giri (red.), Primus Books, New Delhi 2017, s. 269-282.

Hotentoci i Buszmeni – na marginesie uwag etnologicznych Romana Stopy, [w:] Pionierzy krakowskiej afrykanistyki. Pamięci Profesora Romana Stopy (1895-1995) w 120. rocznicę urodzin, R. Kłosowicz (red.), Kraków 2017, s. 67-81.

Engage in or be detached from public debate?, [w:] Anthropology as Social Critic: Its Public Role in the Globalized World (współred. P. Skalnik), Kraków 2018: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 21-34.

Relacje międzygrupowe na tle wielkiego projektu przemysłowego, na przykładzie rozbudowy Elektrowni Opole, „Prace Etnograficzne”, 2018, t. 46, nr 4, s. 67-87.

„Polityczne jest wszystko”?, [w:] Humanistyka i polityka. Czy wszystko jest polityczne? R. Kleśta-Nawrocki, M. Brocki (red.), Toruń 2019: Polskie Towarzystwo Historyczne, s.13-24.

A large industrial project and the dynamics of intergroup relations on the example of the expansion of the Opole Power Station, [w:] Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia, P. Skalnik (red.), Wrocław 2019, s. 155-178.

Public, engaged and activist. The dead-ends of contemporary anthropology, [in] Twilight Zone Anthropology. Voices from Poland, M. Buchowski (ed.), London 2019: Sean Kingston Publishing, pp. 119-136.

Marginalizacja teorii we współczesnej antropologii kulturowej, [w:] Teoria w humanistyce – humanistyka w teorii, A. Kola, J. Kowalewski (red.), Olsztyn 2019, s. 125-134.

Etnologia, [w:] Filozofia kultury. Dydaktyka Filozofii, S. Janeczek, A. Starościc (red.). 11, cz. 1, Lublin: s. 187-198.

Revival of local identity under political pressure. The case of German-minority in south-western Poland, (in:) Agency at Work: Ethnographies in/of Late Industrialism, M. Baer (ed.), Bern 2021: Peter Lang, pp. 77-94.

VI Kongres Afrykanistów Polskich, Warszawa, 2021; prezentacja: Oddolne systemy pomocy społecznej we współczesnym Zimbabwe

Jesienne Warsztaty Antropologiczne, Bytów, 2021; prezentacja: Zdygitalizowane natury jako reprezentacje „ja”

Ernest Gellner Legacy and Social Theory Today, Praga, 2021; dyskutant: Grażyna Kubica: Gellner's theory of nationalism, and the study of Silesianess

Virtual Conference of EASA's Europeanist Network (EuroNet) and History of Anthropology Network (HOAN) 21-22 July 2021, panel "Anthropological Encounters at the Margins of Europe"; prezentacja: Cracks in the “twilight zone anthropology” – debating contemporary Polish anthropology