Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Zapraszamy do kandydowania do programu Nauki o kulturze i religii prowadzonego przez Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych UJ

Strona internetowa
https://human.phd.uj.edu.pl

Adres
ul. Czapskich 4, p. 310
31-110 Kraków

Telefon
012 663 38 86

E-mail
sdnh@uj.edu.pl