Program MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. Funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć poniżej oraz na oficjalnej stronie programu most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Koordynator programu w IEiAK UJ
Małgorzata Sroga-Pasternak, Sekretariat IEiAK UJ, ul. Gołebia 9, pokój 25

Strona internetowa Programu MOST

Aktualności i ogłoszenia Programu MOST

Regulamin Programu MOST

**

Rejestracja elektroniczna możliwa będzie od 15 kwietnia 2021 roku do 15 maja 2021 roku - jest to ostateczny termin składania wniosków o udział w Programie w semestrze zimowym lub całym roku 2021/2022. W przypadku chęci udziału w Programie w semestrze letnim, wnioski będzie można składać do 30 listopada 2021 roku.