Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2022/2023

Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 roku i trwa do 30 września 2023 roku.

Dzieli się na dwa semestry:
* zimowy 1 października - 2022 24 lutego 2023
* letni 25 lutego 2023 - 30 września 2023

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:
* od 2 października 2022 roku do 22 grudnia 2022 roku,
* od 3 stycznia 2023 roku do 29 stycznia 2023 roku,
* od 25 lutego 2023 roku do 5 kwietnia 2023 roku,
* od 12 kwietnia 2023 roku do 16 czerwca 2023 roku.

W roku akademickim 2022/2023 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:
* zimowa 29 stycznia 2023 - 11 lutego 2023
* zimowa poprawkowa 18 lutego 2023 - 24 lutego 2023
* letnia 17 czerwca 2023 - 30 czerwca 2023
* letnia poprawkowa 1 września 2023 - 15 września 2023

W roku akademickim 2022/2023 dniami wolnymi od zajęć są:
* przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 - 2 stycznia 2023
* przerwa semestralna 12 lutego 2023 - 17 lutego 2023
* przerwa świąteczna 6 kwietnia 2023 - 11 kwietnia 2023
* przerwa wakacyjna 1 lipca 2023 - 30 września 2023

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć są:
* 2 maja 2023 roku,
* piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.