Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia terenowe na pierwszym roku

Prowadzący: dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel

Miejsce: Podhale

Data: 4-14 maja 2023

Temat: Antropologia środowiskowa. Przykład Podhala. Podhale wobec masowej turystki i przemysłu turystycznego. Zagrożenia. Wyzwania. Szanse.

Badania dotyczyć będą następujących zagadnień:
1. Świadomość ekologiczna mieszkańców Podhala
2. Zagrożenia i wyzwania wynikające z rozwoju przemysłu turystycznego w regionie 
3. Dewastacja środowiska naturalnego i krajobrazu (chaos architektoniczny)
4. Tradycyjna wiedza i praktyki kulturowe związane z uprawą roli, a współczesne formy gospodarowania i przedsiębiorczości – od uprawy ziemi do jej eksploatacji  
5. Stosunek mieszkańców Podhala do ziemi i środowiska naturalnego – perspektywy: zagrożenia, szanse, nadzieje.

Wymagania: Rzeczywisty pobyt w terenie. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami lokalnego środowiska, obserwacja uczestnicząca, rozmowy.

Forma zaliczenia: 
1) przeprowadzenie i opracowanie (transkrypcja) przynajmniej 5 wywiadów etnograficznych
2) sporządzanie na bieżąco notatek terenowych
3) przygotowanie sprawozdania z badań na podstawie zgromadzonego materiału etnograficznego (notatek, wywiadów, rozmów) – min. 5 stron (czcionka 12, interlinia 1,5)

Literatura do zajęć:
1. T. Cooley, ed. Cultural Sustainabilities. Music, Media, Language, Advocacy. Daring interdisciplinary journey into the nexus of the humanities and ecological science, University of Illinois Press, 2019 
2. E. Domańska, Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” 2013, 1-2, s. 13-32
3. A. Gąsienica-Giewont, S. Trebunia-Staszel, Podhalanie. Wokół tożsamości, Wrocław 2022
4. Aleksander Gurgul, Podhale. Wszystko na sprzedaż,  Wydawnictwo Czarne, 2022