Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy, zaliczenia, prace zaliczeniowe

Sesje egzaminacyjne

W roku akademickim 2022/2023 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

  • zimowa 29 stycznia 2023 - 11 lutego 2023
  • zimowa poprawkowa 18 lutego 2023 - 24 lutego 2023
  • letnia 17 czerwca 2023 - 30 czerwca 2023
  • letnia poprawkowa 1 września 2023 - 15 września 202

​Obrona pracy licencjackiej

Terminy egzaminów dyplomowych w roku 2023

4-6.07
7-8.09
20.10

Terminy

Jan Święch ANTROPOLOGIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO WSI POLSKIEJ
I termin 3.01.2023 godz 11:00 sala 9
II termin 24.01.2023 godz 11:00 sala 9

Andrzej A. Zięba ARCHIWISTYKA I METODY BADAŃ HISTORYCZNYCH
Prace zaliczeniowe należy nadesłać do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej.

Jerzy Baradziej ETNOMETODOLOGIA
Terminy oddania prac
1) 30 stycznia 2023
2) 6 lutego 2023

Dariusz Czaja FIGURY KOŃCA ŚWIATA – eseje zaliczeniowe (termin oddania do 8. 02)

Dariusz Czaja HERMENEUTYKA – egzamin pisemny, stacjonarny
6.02, poniedziałek, godz. 13.00 (sala 109)

Małgorzata Roeske LABORATORIUM ETNOGRAFICZNE
ostateczny termin dostarczenia konspektu projektu: 10.02

Patrycja Trzeszczyńska, Stanisława Trebunia-Staszel METODY BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH 03.02.2023r godz.10:00 sala 114

Jan Święch MUZEALNICTWO WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE
I termin 30.01.2023 godz 10:00 sala 9

Magdalena Sztandara ORIENTACJE TEORETYCZNE: zaliczenie częściowe w formie pisemnej (recenzja): termin oddania recenzji - 4 lutego. Ocena zostanie wystawiona po przeliczeniu ocen cząstkowych u innych osób prowadzących kurs (Małgorzata Roeske i Patrycja Trzeszczyńska).

Małgorzata Roeske ORIENTACJE TEORETYCZNE W ANTROPOLOGII: POSTHUMANIZM – kolokwium
termin pierwszy: 30.01, godz. 12.00, s. 9 (jeśli wolna)
termin poprawkowy: 20.02, godz. 12, s. 9 (jeśli wolna)

Jerzy Baradziej PERSPEKTYWA ETHOSOWA JAKO PROGRAM WSPÓŁPRACY I KOMUNIKACJI HUMANISTÓW
Terminy oddania prac
1) 30 stycznia 2023
2) 6 lutego 2023

Halszka Górny PODSTAWY NAUK O JĘZYKU – egzamin
I termin: 2 lutego, godz. 10.00 (egzamin pisemny) – sala 114
II termin: 21 lutego, od godz. 14.00 (egzamin ustny)

Magdalena Sztandara PRAKTYKI BADAWCZE: zaliczenie na podstawie realizacji miniprojektów - prezentacje 17 i 24 stycznia.

Małgorzata Roeske ROZWÓJ MYŚLI ETNOLOGICZNEJ - zaliczenie na podstawie prezentacji przygotowanych w ciągu semestru

Marcin Brocki ROZWÓJ MYŚLI ETNOLOGICZNEJ I ANTROPOLOGICZNEJ
I termin: 30 stycznia 2023 r., godz. 9:00, sala 9

Anna Romanowicz SEMINARIUM LICENCJACKIE – ermin wysłania materiałów na zaliczenie (wstępny konspekt pracy) to ostatni dzień sesji.

Jerzy Baradziej WPROWADZENIE DO NAUK SPOŁECZNYCH
Terminy oddania prac
1) 30 stycznia 2023
2) 6 lutego 2023

Małgorzata Roeske WSTĘP DO ETNOLOGII – kolokwium
termin zerowy: 26.01, godz. 14.15, s. 114;
termin pierwszy: 31.01, godz. 14.15, s. 114 (jeśli wolna)
termin poprawkowy: 20.02, godz. 14.15, s. 114 (jeśli wolna)