dr Łukasz Sochacki

Zastępca Dyrektora IEiAK UJ ds. dydaktycznych

Opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Konsultant IEiAK UJ w projekcie stażowym Praxis

Członek Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności 

 

Numer telefonu
(12) 663 15 37

E-mail
l.sochacki@uj.edu.pl

Profil Academia.edu

Profil Facebook

 

Zainteresowania badawcze

Nie potrafię wskazać jednoznacznie przedmiotowego zakresu moich zainteresować badawczych. Przyjmuję, że antropologia kulturowa to postawa mająca siłę poznawania różnych zjawisk kultury, co też staram się realizować w praktyce badawczej. Niemniej, przyciśnięty do ściany, jako zainteresowania badawczę mogę wskazać: teorię mitu i symbolu, metodologię  humanistyki (przede wszystkim teorię intepretacji i metody badań etnograficznych), pogranicza nauki i sztuki, religijność, etnologię Polski. W ogólności, chciałbym widzieć siebie jako przedstawiciela nurtu określanego w polskiej etnologii jako antropologia współczesności.

 

Praca dydaktyczna

Posługę dydaktyczną sprawuję przede wszystkim w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, prowadząc kursy poruszające zagadnienia związane z etnologią Polski, folklorystyką, metodyką badań etnograficznych, współczesnymi mitami. Prowadzę także zajęcia dotyczące antropologii sztuki na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Miałem przyjemność realizować kursy wprowadzające do etnologii i antropologii kulturowej w Instytucie Historii UJ, Instytucie Historii Sztuki UJ i Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

Prace i wyjazdy badawcze (wybór)

 • Festa di Santa Lucia. Czas święta, pilotażowe badnia etnograficzne w Syrakuzach dotyczące religijności na Sycyli (grudzień 2019).
 • Kwerenda biblioteczna: Biblioteca Universitaria di Bologna, Biblioteca comunale dell'Archiginnasio a Bologna (listopad 2019).
 • Wyjazd studyjno-szkoleniowy na Università per Stranieri di Perugia (2019).
 • Feste religiose: wyjazd szkoleniowo-badawczy na Università per Stranieri di Siena dotyczący doskonalenia kompetencji językowo-kulturowych w zakresie języka włoskiego i kwerenda biblioteczna dotycząca fest religijnych mających miejsce na Sycylii (2018).
 • Festa di Santa Rosalia. Antropologia doświadczenia religijnego: pilotażowe badania etnograficzne w Palermo dotyczące religijności (2018).
 • Odkrywanie skarbów dziedzictwa niematerialnego południowej Małopolski: zespołowy projekt badawczy realizowany przez Fundację Mapa Pasji dotyczący znaczenia tradycji oraz jej nowych form w wybranych miejscach południowej Małopolski (2018-2020).
 • Festa di Sant'Agata. Religijność potoczna w Katanii: pilotażowe badnia etnograficzne w Katanii dotyczące religijności (2017).
 • Stereotyp naukowca: badnia z zastosowaniem obserwacji etnograficznej w trakcie konferencji i seminariów naukowych (2016).
 • Lunissanti - antropologia doświadczenia: pilotażowe badania etnograficzne w Castelsardo (Sardynia, Włochy) dotyczące religijności (2015).
 • Fikcje biograficzne. Legenda naukowców: wyjazd studyjno-badawczy do Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana związany z kwerendą archiwalną dotyczącą biografii włoskiego fizyka Ettore Majorany (2014).
 • Mezzogiorno - antropologia doświadczenia: wyjazd badawczy dotyczący antropologii podróży, mający na celu problematyzację zagadnieniań zwiazanych z "tekstem Sycylii".

Publikacje (wybór)

Artykuły

 • Lunissanti. Antropolog i doświadczenie, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2018, nr 1-2, s. 119-124.
 • Czy prawdziwych biografii już nie ma? Legenda Ettore Majorany, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa",  2016, nr 3-4, s. 60-66.
 • "Naukowiec jak malowany". Uwagi o micie i komiksie, "Prace Etnograficzne", 2014, t. 42, nr 3, s. 245-256.
 • Cząstki eksterytorialne. Pogranicza mitu i nauki, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2014, nr 1, s. 62-67
 • „Bitwa o Anglię". Wembley w świetle prasy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2012, nr 3-4, s. 205-210.
 • Zjawisko „etnodesign", [w:] Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretatywnej, (red.) Adam A. Szafrański, Lublin 2011, s. 169-181.
 • Antropologia zaangażowana (?), „Prace Etnograficzne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", 2010, nr 38, s. 7-16.
 • Imaginarium miłosne w wierszowanych listach ludowych, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, 2010, t. XVI, s. 246-256.