Stypendia dla pracowników naukowych

Koordynator ds. Współpracy z Zagranicą

dr Marek Pawlak

E-mail
marek.pawlak@uj.edu.pl

Telefon
(12) 663 15 37

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ

Erasmus+

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ oferuje wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni, z którymi zostały podpisane umowy o wymianie kadry akademickiej w ramach programu ERASMUS+. Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej (obowiązkowo 8 godzin tygodniowo). Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się raz w roku na przełomie września i października.

Procedura rekrutacyjna
Zgłoszenia mogą składać nauczyciele akademiccy zatrudnieni w UJ na podstawie umowy o pracę. Przed złożeniem zgłoszenia należy sprawdzić u koordynatora, czy w umowie z uczelnią, do której planowany jest wyjazd, przewidziana jest wymiana kadry akademickiej.