Pracownicy IEiAK UJ

prof. dr hab. Janusz Barański

Semestr zimowy 2019/20
wtorki, 10:30-12:30, pokój 14D

prof. dr hab. Dariusz Czaja

Semestr zimowy 2019/20
poniedziałki, 15.45-16.45, pokój 27

prof. dr hab. Zbigniew Libera

Semestr zimowy 2019/20
...

prof. dr hab. Jan Święch

Semestr zimowy 2019/20
poniedziałki 9:30-12:30, Dziekanat Wydziału Historycznego, ul. Gołębia 24, pokój 55a
środy 14:00-15:00, Dziekanat Wydziału Historycznego, ul. Gołębia 24, pokój 55a
czwartki 10:00-12:00, 13:00-14:00, Dziekanat Wydziału Historycznego, ul. Gołębia 24, pokój 55a

dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

Semestr zimowy 2019/20
wtorki, 12:00-13:00, pokój 26
czwartki, 9:30-10:30, pokój 26

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ

Urlop naukowy w semestrze zimowym 2019/20

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

Semestr zimowy 2019/20
wtorki, 12.30-13.30, gabinet 14Dbis

dr hab. Andrzej A. Zięba

Semestr zimowy 2019/20
wtorki, 15.00-17.00, pokój 14B

dr hab. Patrycja Trzeszczyńska

Semestr zimowy 2019/20
środy, 10:30-12:30, pokój 207 (klatka 2, II piętro)

dr Jerzy Baradziej

Semestr zimowy 2019/20
poniedziałki, 12.15-13.00, pokój 14D
środy, 12.15-13.00, pokój 14D

Zimowa secja egzaminacyjna
poniedziałek 3 lutego, 12.00-13.30, p. 14D
środa, 5 lutego, 12.00-13.30, p. 14D

dr Katarzyna Maniak

Semestr zimowy 2019/20
wtorki, 10.30-12.30, pokój 207 (klatka 2, II piętro)

dr Marek Pawlak

Semestr zimowy 2019/20
środy, 10.00-12.00, pokój 14C

dr Anna Romanowicz

Semestr zimowy 2019/20
wtorki, 9:00-10:30, pokój 207 (klatka 2, II piętro)

dr Łukasz Sochacki

Semestr zimowy 2019/20
wtorek, 12.00-13.00, pokój 28
środa, 12.00-13.00, pokój 28

dr Magdalena Sztandara

Semestr zimowy 2019/20
wtorki, 10.45-12.15, pokój 207 (klatka 2, II piętro)

dr Stanisława Trebunia-Staszel

Semestr zimowy 2019/20
...

mgr Artur Sekunda

Semestr zimowy 2019/20
środy, 12:00-12:30, Archiwum IEiAK UJ, pokój 23
środy, 14:00-14:30, Archiwum IEiAK UJ, pokój 23

Doktoranci IEiAK UJ

mgr Bartosz Arkuszewski

Semestr zimowy 2019/20
...

mgr Kinga Stabrawa-Powęska

Semestr zimowy 2019/20
Indywidualne konsultacje odbywają się w IEiAK UJ (pokój 14A) po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty - k.stabrawa-poweska@doctoral.uj.edu.pl

Wykładowcy spoza IEiAK UJ

dr Krzysztof Kowalski

Tuesday (10 September, 2019) at 16:00, IEiAK UJ, Golebia 9, room 109

dr Ignacy Nasalski

Indywidualne konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty: ignacy.nasalski@uj.edu.pl

Instytut Orientalistyki, Mickiewicza 3, pokój 325

mgr Ewa Rossal

Indywidualne konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty: evarossal@gmail.com

mgr Irmina Rostek

Indywidualne konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty: irmina.rostek@gmail.com

Akademia Ignatianum, ul Kopernika 26, pokój 530