Doktoranci

Doktoranci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w roku akademickim 2020/2021

Bartosz Arkuszewski
opiekun: dr hab. A. Niedźwiedź, prof. UJ

Maria Działo
opiekun: dr hab. M. Golonka-Czajkowska, prof. UJ

Elżbieta Jodłowska
opiekun: dr hab. M. Brocki, prof. UJ

Kaja Kajder
opiekun: dr hab. A. Niedźwiedź, prof. UJ

Patrycja Laskowska-Chyła
opiekun: dr hab. A. Niedźwiedź, prof. UJ

Dariusz Nikiel
opiekun: dr hab. M. Golonka-Czajkowska, prof. UJ

Marta Raczyńska-Kruk 
opiekun: dr hab. M. Golonka-Czajkowska, prof. UJ

Małgorzata Roeske
opiekun: prof. dr hab. D. Czaja

Kinga Stabrawa-Powęska
opiekun: prof. dr hab. J. Barański

Marta Szaszkiewicz
opiekun: prof. dr hab. J. Barański

Jakub Szczęch
opiekun: prof. dr hab. Z. Libera